strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

2020-09-23

Pacjent ze stymulatorem/ICD? To nie jest trudne wyzwanie!

czytaj więcej

2020-09-15

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Dnia 17.09.2020 obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.


czytaj więcej

2020-09-15

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Szanowni Państwo 15.09.2020 obchodzimy Europejski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.


czytaj więcej

2020-09-14

Informacja o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z informacja o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.


czytaj więcej

2020-09-14

Bezpieczni w czasie epidemii

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmów edukacyjnych: "Bezpieczni w czasie epidemii".


czytaj więcej

2020-09-14

Europejski Dzień Prostaty

Szanowni Państwo 15.09.2020 obchodzimy Europejski Dzień Prostaty.


czytaj więcej

2020-09-11

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Szanowni Państwo 12.09.2020 obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.


czytaj więcej

2020-08-24

Awaria telefonów.

Szanowni Państwo informujemy iż w związku z awarią telefonów mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do Szpitala.

czytaj więcej

2020-08-05

Nowe telefony do poradni

Szanowni Państwo podajemy poniżej nowe bezpośrednie numery do kontaktu z lekarzami w naszej poradni.

czytaj więcej

2020-08-05

Informacja dot. nowych telefonów

W związku ze zmianą od dnia 1 sierpnia 2020r. numeracji telefonów w naszym szpitalu informujemy, że koszt połączeń telefonicznych na wszystkie numery rozpoczynające się od nr (47) 71 04 XXX  jest taki sam jak dla wszystkich połączeń na inne numery stacjonarne, zgodnie z taryfą operatora. W przypadku naliczania wyższych opłat należy składać reklamacje do operatora, który obsługuje daną sieć telefoniczną

czytaj więcej

2020-08-04

Informacja dot. NiŚOZ

czytaj więcej

2020-07-23

Informacja dot. e-rejestracji

Szanowni Państwo w związku na ponowną możliwość rejestracji do naszego Szpitala poprzez Podlaski System Informacyjny zawieszamy używanie naszej e-rejestracji - MPI. Więcej informacji poniżej.

czytaj więcej

2020-07-12

Podziękowania

czytaj więcej

2020-07-08

Pacjencie załóż Internetowe Konto Pacjenta !

W Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego przy okazji wizyty w gabinecie, pomożemy Ci potwierdzić Profil Zaufany (dotyczy pacjentów dr Tomasza Kociniaka). Dzięki Profilowi Zaufanemu uzyskasz dostęp między innymi do Internetowego Konta Pacjenta.

czytaj więcej

2020-06-26

Zmiana numerów w Szpitalu

Komunikat dotyczący zmiany numerów w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2020-06-08

Wznawiamy planowe zabiegi

Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego wznawia zabiegi planowe w zakresie ortopedii i urologii.

 

czytaj więcej

2020-06-05

Nowy videogastroskop oraz videokolonoskop

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego. Przekazane przez Fundację Santander Bank Polska S.A. środki finansowe w wysokości ponad 160 000 zł umożliwiły zakup videogastroskopu oraz videokolonoskopu. Sprzęt ten pozwoli doposażyć drugą Pracownię Endoskopii specjalnie dedykowaną dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

2020-06-05

Podziękowania dla pracowników

czytaj więcej

2020-06-04

Podziękowania dla darczyńców

czytaj więcej

2020-05-27

Od 1 czerwca br. Szpital wraca do swej pełnej działalności statutowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ubiegłym tygodniu w dniu dzisiejszym Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przekazał na ręce Dyrektor Szpitala Alicji Skindzielewskiej formalną decyzję o zniesieniu statusu szpitala jednoimiennego dla SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego. Powyższa decyzja została poprzedzona oceną epidemiologiczną naszego województwa.

czytaj więcej

2020-05-26

Komunikat

Komunikat dotyczący pracy Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego.

czytaj więcej

2020-05-22

Punkt pobrań drive

czytaj więcej

2020-05-22

Konferencja prasowa w sprawie szpitali jednoimiennych

Trwające uzgodnienia z Wojewodą Podlaskim przyniosły oczekiwane rezultaty. Już w czerwcu nastąpi odmrożenie dwóch szpitali jednoimiennych w województwie podlaskim, jako pierwszych w Polsce.

czytaj więcej

2020-05-19

Podziękowania

czytaj więcej

2020-05-12

Podziękowania

czytaj więcej

2020-05-11

Życzenia z okazji dnia pielęgniarki i położnej

czytaj więcej

2020-04-21

Informacja w sprawie pracy poradni

Komunikat dotyczący pracy poradni specjalistycznych SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego.

 

czytaj więcej

2020-04-20

Wsparcie w walce z COVID-19

Prośba o wsparcie naszej placówki poprzez przekazanie darowizny pieniężnej lub darowizny rzeczowej

czytaj więcej

2020-04-18

Podziękowania

czytaj więcej

2020-04-14

Podziękowania

czytaj więcej

2020-04-09

Podziękowania Straż Graniczna

czytaj więcej

2020-04-09

Życzenia Wielkanocne

czytaj więcej

2020-04-08

Życzenia z okazji święta Służby Zdrowia

czytaj więcej

2020-04-01

Podziękowania

czytaj więcej

2020-03-26

Podziękowania

czytaj więcej

2020-03-19

Podziękowania

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w imieniu własnym, pacjentów i pracowników składa serdeczne podziękowania: Stowarzyszeniu Kulturalnych Kierowców "Cooltura Taxi" w Białymstoku za nieodpłatne przekazanie masek ochronnych. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną każda pomoc mająca na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa personelu i pacjentów jest dla nas dużym wsparciem. Dziękujemy DYREKCJA

czytaj więcej

2020-03-18

Komunikat dot. pracy szpitala

K O M U N I K A T

Informuję, że zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ma zostać przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny w terminie wskazanym w harmonogramie, który zostanie przekazany odrębnym poleceniem. Będzie to drugi szpital jednoimienny w woj. podlaskim obok Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które będą pełniły tę funkcję do odwołania.Obecnie placówka MSWIA funkcjonuje na określonych zasadach z uwzględnieniem procedur związanych z zagrożeniem koronawirusem.

czytaj więcej

2020-03-18

Teleporady opieka psychiatryczna i uzależnienia

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania  świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Teleporada dostępna pod nr telefonu:

85 869 4589

czytaj więcej

2020-03-17

Informacja dot. wizyt

Informujemy, że lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielą porad na bieżąco przez telefon. Pacjenci umówieni na wizyty kontrolne również proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Lekarz udzieli informacji oraz podejmie decyzję o ewentualnym przełożeniu wizyty, bądź stawieniu się osobiście na wyznaczoną godzinę. Informujemy również, iż wyniki badań histopatologicznych są do odbioru w Gabinecie Chirurgii Onkologicznej w godzinach : 13- 14

czytaj więcej

2020-03-16

Komunikat NFZ dot. przeciwdziałania COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia
Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

W ramach teleporady można też wystawić np. e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji.

czytaj więcej

2020-03-16

Informacja dot. dokumentacji medycznej

Informujemy, że do odwołania szpital nie kseruje i nie wydaje duplikatów dokumentacji medycznej, historii choroby. O wynikach badań telefonicznie informuje lekarz, który kierował w ramach teleporady. Proszę dzwonić do rejestracji nr telefonu 85 869 4967 i umawiać chęć uzyskania teleporady w ramach Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

czytaj więcej

2020-03-13

Komunikat dot. pracy szpitala

czytaj więcej

2020-03-12

Informacja

Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego informuje, iż badania, zabiegi i wizyty w poradniach odbywają się zgodnie z planem. Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w powyższym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na naszej stronie internetowej.

czytaj więcej

2020-03-11

Całkowity zakaz odwiedzin

czytaj więcej

2020-03-04

Teleporady

czytaj więcej

2020-03-03

Ograniczenie odwiedzin

czytaj więcej

2020-03-03

Informacje Koronawirus

czytaj więcej

2020-02-27

Podziękowania

czytaj więcej

2020-02-24

Kondolencje

czytaj więcej

2020-02-21

Szkolenie Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy m.in. podejmowanie działań zwiększających świadomość oraz szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych osobowych pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego jest jednym z wielu priorytetów, do których przywiązujemy szczególną uwagę.

czytaj więcej

2020-01-29

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Ustanowiono go na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja jest najstarszym międzynarodowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

czytaj więcej

2020-01-15

Terminale płatnicze w szpitalu

Informujemy o możliwości płacenia bezgotówkowo za niektóre usługi.

Terminale są zainstalowane w:
- szatni pacjentów (bud.A)
- portierni
- kasie szpitala (bud A)
- Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (bud. C).

czytaj więcej

2020-01-07

Podziekowania od pacjenta

czytaj więcej

2019-12-23

Życzenia świąteczne

czytaj więcej

2019-12-20

Innowacyjny zabieg urologiczny

Innowacyjny zabieg urologiczny z SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

czytaj więcej

2019-11-18

Podsumowanie akcji "Movember" w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

W dniu 16 listopada 2019 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji i zaangażowaniu pracowników Oddziału Urologii w Poradni Urologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku odbyły się bezpłatne konsultacje urologiczne dotyczące chorób stercza i jąder. Badania profilaktyczne odbyły się w ramach akcji Movember (tzw. wąsopad)

czytaj więcej

2019-11-12

MOVEMBER

czytaj więcej

2019-10-01

Podziekowania od pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej

2019-07-12

Plebiscyt Kuriera Porannego - Wyniki

Szanowni Państwo,

Znane są już wyniki plebiscytu kuriera porannego pod nazwą Hipokrates. W kategorii kardiolog roku wynikiem 1003 głosów, wygrał pracownik naszego szpitala, kierownik oddziału kardiologii Pan Bogdan Galar. W imieniu całego szpitala składamy Panu serdeczne gratulacje!.

czytaj więcej

2019-07-03

Realizacja projektu finansowanego ze środków PROWP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku"

czytaj więcej

2019-06-21

Plebiscyt Kuriera Porannego

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna edycja plebiscytu Kuriera Porannego pod nazwą Hipokrates Województwa Podlaskiego 2019. Wielu nominowanych pochodzi z naszego szpitala. To oddani pacjentom pracownicy z wielkim doświadczeniem i wiedzą.
Poniżej przedstawiamy osoby nominowane do nagrody, uprzejmie prosząc o oddanie na nich głosu.

czytaj więcej

2019-06-07

Szpital MSWiA z nowoczesnym laserem holmowym

Szpital MSWiA w Białymstoku pozyskał ultranowoczeny sprzęt diagnostyczno-leczniczy na potrzeby pacjentów Oddziału Urologii. Laser holmowy został zakupiony dzięki celowej dotacji budżetowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zastąpił wysłużone urządzenie starszej generacji.

czytaj więcej

2019-05-31

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że od 01.06.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku, realizuje świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.

Telefon do gabinetu:  85 869-35-79

Telefon pomocy wyjazdowej: 85 66-37-310

czytaj więcej

2019-05-29

Zapraszamy lekarzy rezydentów

Szpital MSWiA posiada wolne miejsca szkoleniowe w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Zapraszamy lekarzy rezydentów do odbywania specjalizacji w naszej placówce. Zapewniamy kształcenie w zakresie TK, MR, mammografii, USG, USG Doppler i radiologii klasycznej. Kontakt tel. 515 539 062 lub email sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

czytaj więcej

2019-05-06

Praca dla lekarza specjalisty rehabilitacji

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zatrudni lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Poradni Rehabilitacji w wymiarze 1 etatu. Forma zatrudnienia jest dowolna. Poradnia współpracuje z Działem Fizjoterapii istniejącym na terenie szpitala. Tel. 85 8693550 lub email sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

czytaj więcej

2019-02-15

Wywiad Pana Dyrektora

W styczniowym wydaniu branżowego miesięcznika Zarządzanie placówką medyczną ukazał się wywiad z Dyrektorem naszego szpitala - dr n.med. Jarosławem Tałałajem. Zapraszamy do lektury

czytaj więcej

2019-01-23

Sprzęt medyczny oddany do użytku

W dniu 21.stycznia 2019 roku Dyrektor SPZOZ MSWiA w Białymstoku uroczyście oddał do użytku sprzęt medyczny zakupiony przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

czytaj więcej

2019-01-10

Praca dla psychologów

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zatrudni pilnie psychologów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w wymierze 1 etatu lub mniejszym. W zakresie obowiązków przewidujemy badania na rzecz medycyny pracy i badania orzecznicze

czytaj więcej

2018-12-18

Spotkanie opłatkowe

W naszym szpitalu przed Świętem Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste spotkanie pracowników z zaproszonymi gośćmi

czytaj więcej

2018-12-18

Akredytacja

Z największą przyjemnością i satysfakcją informuję, że nasz szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

czytaj więcej

2018-11-20

Etiuda Realizm

Nasz Szpital wsparł studentkę reżyserii filmowej Szkoły Filmowej w Łodzi, Panią Annę Pawluczuk, użyczając wnętrza na potrzeby realizacji etiudy pt. Realizm

czytaj więcej

2018-07-18

Zaproszenie do współpracy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku zaprasza podmioty zajmujące się ochroną przeciwpożarową do złożenia ofert na poniższy zakres usług

czytaj więcej

2018-04-25

Współpraca szpitali

W dniu 16 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku - Jarosławem Tałałajem oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - Andrzejem Szewczukiem

czytaj więcej

2018-04-25

Konferencja w sprawie e-ZLA

We wtorek, 24 kwietnia 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Wojewodę Podlaskiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, dotycząca harmonogramu wdrażania e-ZLA oraz planowanych zmian legislacyjnych w projekcie e-zwolnień

czytaj więcej

2018-03-01

Konsultacje akredytacyjne

Dwudniowe intensywne konsultacje z Dyrekcją, zespołami roboczymi oraz personelem medycznym - to efekt wizyty konsultantów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wspierających nas we wdrażaniu standardów Akredytacji Medycznej

czytaj więcej

2018-01-05

Praca dla lekarzy

Szpital MSWiA zatrudni specjalistów chirurgii onkologicznej (dyżury i praca w normalnej ordynacji) i lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć. Atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem tel: 604 80 66 86

czytaj więcej

2017-11-29

Nowy Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Nowym Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Ulubionym Szpitalu Białostoczan została mgr Katarzyna Baranowska

czytaj więcej

2017-11-17

Aparat RTG ze środków UE

Zakup aparatu RTG z ramieniem C do obrazowania pacjentów z chorobami serca - to zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ze środków UE

czytaj więcej

2017-11-17

Mammograf z unijnym wsparciem

Nowoczesna aparatura medyczna - mammograf oraz tor wizyjny - trafi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku dzięki unijnemu dofinansowaniu

czytaj więcej

2017-07-10

Jarosław Tałałaj nowym dyrektorem

Doktor nauk medycznych,  znawca krajowego systemu ochrony zdrowia,  a jednocześnie praktykujący lekarz oraz cieszący się świetną renomą wśród pacjentów specjalista chorób płuc  -  Jarosław Tałałaj został nowym Dyrektorem Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2017-03-29

Nowe Poradnie Urologiczne

Uroczysta chwila w Ulubionym Szpitalu Białostoczan - oddano do użytku nowocześnie wyposażony Zespół Poradni Urologicznych, który lekarzom pozwoli rozwinąć skrzydła, a dla pacjentów oznacza krótsze kolejki. W oficjalnej uroczystości uczestniczyło Kierownictwo szpitala, pracownicy, zaproszeni goście oraz dziennikarze

czytaj więcej

2017-03-29

Podnośnik z dofinansowaniem PZU

Ulubiony Szpital Białostoczan wzbogacił się o nowoczesny i całkowicie zaautomatyzowany elektryczny podnośnik do obsługi ciężko chorych lub pacjentów mających trudności z chodzeniem. Sprzęt udało się zakupic dzięki dofinansowaniu sponsora - firmy PZU

czytaj więcej

2016-07-08

Jak uniknąć wypadku

Dużym zainteresowaniem pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan cieszyło się seminarium na temat zagrożeń mogących powodować wypadki przy pracy oraz wpływać na powstawanie chorób zawodowych

czytaj więcej

2016-04-11

Warszaty Urologiczne

Urolodzy z Ulubionego Szpitala Białostoczan zorganizowali warsztaty urologiczne, pierwsze tego typu międzynarodowe wydarzenie na Podlasiu. Lekarze z całego regionu obserwowali transmisję operacji urologicznych wykonywanych pod kierunkiem wybitnego urologa - dr Radosa Djinovica z Serbii

czytaj więcej

2016-01-22

Otwarcie Hemodynamiki

Lśniąca nowością Pracownia Hemodynamiki z nowoczesnym angiografem to kolejna inwestycja Ulubionego Szpitala Białostoczan. Wart ponad 5 milionów sprzęt będzie służył m.in. zawałowcom do natychmiastowej pomocy przy udrażnianiu zatkanych naczyń krwionośnych

czytaj więcej

2015-11-24

Kardiomonitor ze wsparciem

Ulubiony Szpital Białostoczan otrzymał od firmy PZU dofinansowanie do zakupu kardiomonitora - ten nowoczesny sprzęt medyczny wyposażony w mnóstwo użytecznych funkcji monitorujących parametry życiowe pacjenta będzie stał na straży zdrowia naszych podopiecznych

czytaj więcej

2015-10-27

Pomocna dłoń

Nie radzisz sobie ze stresem, masz problemy osobiste, czujesz lęk lub zagubienie, a może jesteś bezradny wobec otaczających Cię trudności życiowych? Spokojnie, możesz sobie ze z wszystkim poradzić w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Potrzebujesz tylko pomocy naszego specjalisty

czytaj więcej

2015-09-17

Wizyta Wiceministra

Stanisław Rakoczy, podsekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełniący nadzór nad szpitalami resortowej ochrony zdrowia odwiedził Ulubiony Szpital Białostoczan. Minister spotkał się z pracownikami naszej placówki oraz wizytował oddane ostatnio do użytku inwestycje szpitalne

czytaj więcej

2015-07-20

Uwaga na dopalacze

MSW i Ulubiony Szpital Białostoczan przestrzega przed zażywaniem dopalaczy. Zagrożone są głównie młode osoby, które pod presją towarzystwa lub z ciekawości sięgają po śmiertelnie groźne dopalacze. Przeczytaj jak możesz chronić dziecko przed niebezpieczeństwem zażywania substancji

czytaj więcej

2015-06-22

Praktyki w Szpitalu

Ulubiony Szpital Białostoczan wspiera studentów uczestnicząc w rządowym programie Praktyki Administracji Rządowej. To szansa przede wszystkim dla studentów wydziałów lekarskich na zebranie tak ważnego na starcie kariery zawodowej doświadczenia

czytaj więcej

2015-05-14

Nowy laryngolog

Absolwentka białostockiej Akademii Medycznej, wychowanka słynnego profesora Marka Rogowskiego, lekarka ciesząca się świetną opinią pacjentów - Ulubiony Szpital Białostoczan serdecznie wita w swoich skromnych progach dr Edytę Waniewską, specjalistkę laryngologii

czytaj więcej

2014-12-05

Ortopedzi uratowali staż

Pacjenci Ulubionego Szpitala Białostoczan wiedzą, że leczymy nowocześnie oraz skutecznie. Tym razem przekonał się o tym Maciej Obukowicz - uczestnik 2. edycji kulinarnego programu Hell's Kitchen. Dzięki naszym ortopedom ten sympatyczny chłopak wraca do zdrowia i niedługo w pełni sił stawi się na staż u słynnego szefa kuchni Wojciecha Modesta Amaro

czytaj więcej

2014-11-30

Tabletowe wsparcie

Ulubiony Szpital Białostoczan jako jedna z pierwszych placówek na Podlasiu wprowadza do użytku supernowoczesne tablety medyczne. Trafią na oddziały szpitalne i blok operacyjny, aby jeszcze bardziej podnieść efektywność opieki nad pacjentem i usprawnić pracę lekarzy oraz pielęgniarek

czytaj więcej

2014-11-12

Internetowa rejestracja

Ulubiony Szpital Białostoczan jako pierwszy w Białymstoku uruchomił dla swoich pacjentów nowoczesną e-rejestrację - do wybranego lekarza w dogodnym czasie można już zapisywać się przez internet. Uruchomiona kilka dni temu usługa zwana Medycznym Portalem Informacyjnym okazała się strzałem w dziesiątkę

czytaj więcej

2014-02-26

Kardiolodzy z własną Pracownią

Oddana do użytku oraz nowocześnie wyposażona Pracownia Elektrofizjologii to konsekwentny krok Ulubionego Szpitala Białostoczan w kierunku zwiększenia komfortu pacjentów, którzy mają wszczepiane urządzenia stymulujące serce

czytaj więcej

2013-07-18

Stymulatory od ręki

Dobra wiadomość dla pacjentów chorych na serce - w Ulubionym Szpitalu Białostoczan chorzy wymagający wszczepienia urządzenia stymulującego serce nie muszą czekać w kolejce - dla takich pacjentów zabiegi wykonywane są od ręki

czytaj więcej

2013-05-20

Do lekarza przez Internet

Za dwa lata Ulubiony Szpital Białostoczan będzie zapisywał pacjentów do specjalistów przez Internet, a wszelką dokumentację medyczną prowadził w formie elektronicznej - rusza projekt, który dzięki środkom z Unii Europejskiej pozwoli Szpitalowi i pacjentom wejść w nowy wymiar leczenia

czytaj więcej

2013-04-29

Trzecia na Podlasiu

Filigranowa 28-letnia Anna Bondaryk, na co dzień pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii Ulubionego Szpitala Białostoczan, zajęła trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacj. Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2012

czytaj więcej

2012-06-08

Nowoczesny litotryptor

To najnowocześniejszy sprzęt do usuwania kamieni z przewodu moczowego w Europie Środkowej. Kupiony przez Ulubiony Szpital Białostoczan litotryptor będzie pomagał 70 pacjentom miesięcznie, co przełoży się na mniejszą liczbę zabiegów operacyjnych

czytaj więcej

2012-03-02

Kontrakt na porady

Od 1 marca 2012r. Ulubiony Szpital Białostoczan może ponownie swoim pacjentom zaoferować lekarską opiekę rehabilitacyjną. To efekt rozstrzygniętego właśnie przez NFZ konkursu uzupełniającego na porady lekarskie w zakresie rehabilitacji

czytaj więcej

2012-01-24

Rehabilitacja bez kolejek

Bez kolejek i opłat, w miłej atmosferze oraz pod troskliwą opieką wykwalifikowanych fachowców - tak wygląda wizyta w Zakładzie Rehabilitacji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Aby dostać się na zabiegi fizjoterapii wystarczy przyjść ze skierowaniem

czytaj więcej

2011-10-24

Szpital w setce

Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek gratulował Ulubionemu Szpitalowi Białostoczan znalezienia się setce najlepszych szpitali w Polsce. W rankingu Bezpieczny Szpital dziennika Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajęliśmy 51. miejsce

czytaj więcej

2011-06-09

Kardiolodzy o stymulatorach

Całkowitym sukcesem zakończyła się organizowana przez kardiologów z Ulubionego Szpitala Białostoczan coroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011

czytaj więcej

2011-05-19

Odznaka za zasługi

Katarzyna Maliszewska, pielęgniarka z 15-letnim doświadczniem na co dzień pracująca na Bloku Operacyjnym Ulubionego Szpitala Białostoczan została uhonorowana "Odznaką za zasługi dla Samorządu Zawodowego" podczas podniosłej uroczystości w sali Aula Magna Pałacu Branickich

czytaj więcej

2011-04-13

Nowa karetka

Nowiutka, pojemna, wygodna i co zdecydowanie najważniejsze bezpieczna - to najkrótszy opis jeżdżącej od kilku tygodni w barwach Ulubionego Szpitalu Białostoczan karetki transportowej. Nowy pojazd zgodnie chwalą pacjenci, ale także szpitalne ekipy wyjazdowe

czytaj więcej

2011-01-10

Nowy Tomograf Komputerowy

Nowoczesny 16- rzędowy tomograf komputerowy będzie od 10 stycznia służył pacjentom Ulubionego Szpitala Białostoczan. Lśniący od nowości sprzęt kupiony za kwotę 1,6 mln złotych będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu tomografów na Podlasiu

czytaj więcej

2010-12-22

Szpitalny opłatek

Tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz życzenia świąteczne - to główne punkty spotkania wigilijnego, jakie odbyło się w kaplicy Ulubionego Szpitala Białostoczan z okazji nadchodzących  świąt  Bożego  Narodzenia

czytaj więcej

2010-12-21

Geriatria wymarzonym miejscem

Klinika Geriatrii działająca w ramach Ulubionego Szpitala Białostoczan została uznana przez polskich geriatrów za wymarzone miejsce pracy  -  takie są wyniki rankingu Idealna Klinika jaki ukazał się w ogólnopolskim dwutygodniku Medical Tribune

czytaj więcej

2010-12-01

Urolog wygrał plebiscyt

Prestiżowy sukces dr Krzysztofa Rogowskiego, który zwyciężył w rankingu Gazety Współczesnej Podlaski Hipokrates na najlepszego specjalistę na Podlasiu. Nasz urolog swoje spektakularne zwycięstwo z liczbą 38 procent wszystkich oddanych głosów zawdzięcza swoim pacjentom

czytaj więcej

2010-11-04

Kardiolodzy w Rynie

Kolejny raz kardiolodzy Ulubionego Szpitala Białostoczan specjalizujący się we wszczepianiu urządzeń stymulujących serce pełnili rolę gospodarzy ogólnopolskiej konferencji Powikłania w Elektroterapii Serca. Spotkanie w Rynie zgromadziło ponad 120 kardiologów z Polski

czytaj więcej

2010-10-25

Głosuj w plebiscycie GW

Trzech urologów, kardiolog oraz ortopeda - to reprezentanci Ulubionego Szpitala Białostoczan w rankingu Gazety Współczesnej Podlaski Hipokrates na najlepszego specjalistę na Podlasiu. Trzymamy kciuki za lekarzy, a pacjentów zachęcamy do aktywnego włączenia się w głosowanie

czytaj więcej

2010-10-20

Jesteśmy wysoko w rankingu

Ulubiony Szpital Białostoczan ponownie znalazł się w elitarnym gronie 100 placówek medycznych ogólnopolskiego rankingu Rzeczpospolitej oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Bezpieczny Szpital 2010. Nasz zakład awansował na 49. miejsce

czytaj więcej

2010-10-12

Kolarska pasja dr Gałka

Nie tylko znakomity urolog Ulubionego Szpitala Białostoczan, ale również utalentowany kolarz - dr Lech Gałek odkrywa swoją pozazawodową pasję, która pozwoliła mu trzykrotnie stawać na podium 8. Igrzysk Lekarskich w Zakopanem

czytaj więcej

2010-05-13

Kwiaty w podziękowaniu

Był podniosły nastrój, życzenia wyższych zarobków oraz bukiet pieknych kwiatów od dyrektora - tak w skrócie wyglądał wyglądał Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

czytaj więcej

2010-05-10

Życzliwość oprócz tabletek

Profesor Barbara Bień to jedna z finalistek pierwszej edycji nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego. To prestiżowe wyróżnienie dla ordynator Kliniki Geriatrii potwierdza fakt, że w Ulubionym Szpitalu Białostoczan pracują wybitni fachowcy

czytaj więcej

2010-05-10

Elita pielęgniarstwa

Tak utalentowanego personelu medycznego można ze świecą szukać. Aż trzy z czterech pierwszych miejsc wojewódzkich eliminacji konkursu Pielęgniarka Roku 2009 przypadło pielęgniarkom z Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2010-04-13

Wizyta ks. Arcybiskupa

W atmosferze zadumy, zwiazanej z żałobą narodową po tragedii w Smoleńsku, przebiegła duszpasterska wizyta Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Metropolita Białostocki pomodlił się z pacjetami, lekarzami i pracownikami w kaplicy, a następnie odwiedził chorych

czytaj więcej

2010-03-31

Odnowiony certyfikat jakości

Ulubiony Szpital Białostoczan jako jeden z pierwszych na Podlasiu uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2008. To kolejny dowód, że nasz szpital spełnia wyśrubowane normy jakościowe, co przekłada się na bezpieczeństwo leczenia naszych pacjentów

czytaj więcej

2010-02-08

Nowy gastrolog w Poradni

Cieszący się uznaniem w środowisku medycznym oraz lubiany przez pacjentów Zdzisław Hrynkiewicz - specjalista gastroenterologii - od paru tygodni przyjmuje chorych w Poradni Gastrologicznej Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2010-02-03

Nowi specjaliści na Kardiologii

O czterech specjalistów powiększyła się kadra lekarska Oddziału Kardiologii. Anna Bossowska oraz Waldemar Kazberuk po zdanych egzaminach uzyskali tytuł kardiologów, natomiast Marcin Gułaj oraz Marek Stocki zostali specjalistami chorób wewnętrznych

czytaj więcej

2009-12-01

Chirurgia bez blizn

Usunięcie pęcherzyka żółciowego nie musi kojarzyć już się z bliznami na brzuchu. W szpitalu MSWiA w Białymstoku zespół chirurgów pod kierownictwem dr Janusza Kuźmiuka przeprowadza operacje laparoskopowe przez pępek, co wyklucza widoczne blizny

czytaj więcej

2009-11-27

Internet dla pacjentów

Ulubiony Szpital Białostoczan od kilku tygodni udostępnia pacjentom hospitalizowanym na oddziałach dostęp do bezprzewodowego Internetu. Wystarczy własny laptop, a łóżko szpitalne nie będzie już ograniczało dostępu do globalnej sieci

czytaj więcej

2009-10-20

Jesteśmy wśród najlepszych

Kolejny raz nasza placówka znalazła się w setce najlepszych szpitali w Polsce. Wysoka pozycja w rankingu Bezpieczny Szpital 2009 to dla naszych pacjentów potwierdzenie, że umiejętnie łączymy wysoki komfort leczenia z profesjonalną opieką medyczną

czytaj więcej

2009-09-18

Szpital w sieci teleradiologii

Białostocki szpital MSWiA włączył się w nowatorski projekt teleradiologii. Dzięki temu skomplikowane przypadki podlaskich pacjentów zostaną zdiagnozowane szybko i przy udziale wybitnych specjalistów z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

czytaj więcej