strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-06-19

E-REJESTRACJA

Medyczny Portal Informacyjny - to najłatwiejszy sposób na zapisanie się na wizytę do lekarza specjalisty. Sprawdź jakie to łatwe

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2014-10-30

e-Rejestracja rusza

Nie stój w kolejkach do rejestracji, nie siedź całymi dniami na telefonie. Bądż sprytny i w kilku prostych krokach załóż przez internet konto w MPI -  Medycznym Portalu Informacyjnym - a potem wygodnie rezerwuj wizyty u dowolnego lekarza. To takie proste

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Mammograf z unijnym wsparciem

Nowoczesna aparatura medyczna - mammograf oraz tor wizyjny - trafi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku dzięki unijnemu dofinansowaniu

 

 

 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym w SPZOZ MSWiA w Białymstoku poprzez zakup nowego mammografu i toru wizyjnego"

w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

w ramach działania: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 433 600 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 433 600 PLN,

w tym:

85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 218 560 PLN

15% wydatków kwalifikowalnych stanowią środki własne: 215 040 PLN

Planowany okres realizacji projektu: październik 2017 roku - wrzesień 2018 roku

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności do  wysokiej jakości świadczeń w obszarze procedur chirurgii onkologicznej. Poprawa warunków diagnostycznych Poradni Chirurgii Onkologicznej.

 

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- poprawę sprawności wykonywania zabiegów chirurgicznych w obszarze procedur chirurgii onkologicznej, w tym zabiegów radykalnych;

- skrócenie czasu wykonania zabiegu przez wykonanie większej ilości zabiegów metodą laparoskopową w oparciu o własną diagnostykę mammograficzną, co z kolei wpłynie na:

* szybszą rekonwalescencje pacjentów,

* zmniejszenie ryzyka zakażeń,

* skrócenie czasu hospitalizacji,

* poprawę dobrostanu pacjentów

- poprawę diagnostyki i leczenia raka piersi;

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- poprawa efektywności ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy poprzez skrócenie pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2017-11-17