strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Wsparcie w walce z COVID-19

Prośba o wsparcie naszej placówki poprzez przekazanie darowizny pieniężnej lub darowizny rzeczowej

Szanowni Państwo,

w związku z trudną sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem,  zwracamy się  do ludzi dobrej woli z ogromną prośbą o wsparcie naszej placówki poprzez przekazanie:

darowizny pieniężnej lub darowizny rzeczowej

Zapewniamy Państwa, że pieniądze wpłacone na powyższy cel przeznaczone zostaną wyłącznie na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Mile widziane jest również wsparcie rzeczowe poprzez zakup brakujących materiałów lub sprzętu.

W sprawie oferty pomocy finansowej prosimy o kontakt z Panią Moniką Aleksiejczuk - Zastępcą Głównej Księgowej, tel. 85 869 49 85, e-mail: finanse@zozmswia.bialystok.pl

Darowizny pieniężne można wpłacać na konto:

03 1130 1059 0017 3261 0420 0005

w Banku Gospodarstwa Krajowego

z dopiskiem ''walka z Covid-19''

W sprawie darowizn rzeczowych prosimy o kontakt z:

Panią Małgorzatą Andraką - Kierownikiem Działu Administracyjno - Technicznego
tel. 661 939 040, e-mail: mandraka@zozmswia.bialystok.pl,


Panią Joanną Sosińską - inspektorem Działu Administracyjno - Technicznego

tel. 85 869 45 68, e-mail: jsosinska@zozmswia.bialystok.pl.

Jeżeli będzie taka potrzeba z każdym z darczyńców zawrzemy stosowną umowę.

 

Z góry serdecznie dziękujemy za okazane zrozumienie i pomoc.

Alicja Skindzielewska

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

 


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2020-04-20