strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Informacja w sprawie pracy poradni

Komunikat dotyczący pracy poradni specjalistycznych SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego.

 

Szanowni Państwo,

W związku z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do hospitalizowania pacjentów zakażonych COVID-19 na terenie województwa podlaskiego informuję co następuje.

W SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego zostały wydzielone dwie strefy czerwona oraz zielona, które są rozdzielone przestrzennie. Strefa czerwona (oddziały) jest przeznaczona dla pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub są podejrzani o taką obecność. Natomiast w strefie zielona (poradnie) nie ma pacjentów z koronawirusem. W szpitalu obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Personel medyczny jest oddzielnie dedykowany do strefy czerwonej i strefy zielonej.

W związku z powyższym wszystkie poradnie specjalistyczne przy SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego funkcjonują zgodnie
z harmonogramem.

Zapraszam na wizyty i do kontaktu z rejestracją poradni specjalistycznej
(nr tel. 85 869 - 49 - 67)

 

 

Alicja Skindzielewska

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

 

 

 


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2020-04-21