15 września obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Schizofrenia to przewlekła choroba, którą można i trzeba leczyć. Należy do tzw. zaburzeń psychotycznych (psychoz), czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości.
Chory cierpiący na psychozę ma poważnie upośledzoną umiejętność krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi, a nawet nie jest do niej zdolny.
Występuje kilka postaci schizofrenii. W zależności od przeważających objawów wyróżnia się schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, prostą, rezydualną i niezróżnicowaną.
W Polsce najczęściej rozpoznawana jest postać paranoidalna.
W Polsce z tą chorobą może zmagać się nawet 400 tys. osób. To z reguły ludzie młodzi, między 15
a 30 rokiem życia. Ich sytuację dodatkowo pogarsza nietolerancja społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by o schizofrenii wiedziano i mówiono jak najwięcej.