Szanowni Państwo,

W tym roku, już po raz 19 obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (NHLBI).

POChP jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego.

Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami. WHO oszacowało w 2007 roku, że choroba ta dotyka 210 milionów ludzi, a do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Głównymi czynnikami ryzyka tej choroby płuc jest:

Celem prowadzonych w tym dniu rozmów z naukowcami, lekarzami i pacjentami jest podniesienie świadomości na temat tej przewlekłej choroby układu oddechowego, jej przyczyn, sposobów leczenia i zapobiegania.

Hasłem tegorocznego dnia jest „Dobre życie z POChP dla wszystkich, wszędzie". Dane epidemiologiczne wskazują bowiem, że liczba chorych na świecie może sięgać nawet ponad 380 milionów, w Polsce ponad 2 miliony. Zauważono też, że liczba zachorowań stale rośnie.

Nowoczesne podejście do leczenia POChP obejmuje zarówno farmakoterapię jak i postępowanie niefarmakologiczne. Obie formy leczenia są bardzo ważne i wzajemne się uzupełniają. Wśród niefarmakologicznych sposobów radzenia sobie z chorobą należy wymienić przede wszystkim zaprzestanie palenia, wsparcie psychologiczne, rehabilitację oraz edukację.