W dniu 18 lutego 2021 r. przy wsparciu żołnierzy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, została odśnieżona posesja Szpitala. Serdecznie dziękujemy za pomoc.