Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy pacjent trafi na wizytę stacjonarną, a kiedy na teleporadę? Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady - przypomina NFZ. To pacjent wybiera, jaką formę wizyty preferuje. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/nowe-zasady-korzystania-z-porad-lekarskich,462.html