Wczoraj po przerwie związanej z pandemią Covid-19 wznowiła pracę nasza Izba Przyjęć w ramach tzw. ostrych dyżurów. Udzielamy pomocy chorym wymagającym pomocy internistycznej.

Przypominamy, że aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego numer 999 lub 112.