KIEROWNICTWO

 • Naczelna Pielęgniarka: (47) 710-41-08
 • Kierownik Działu Kadr i Płac: (47) 710-41-20
 • Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń: (47) 710-41-14
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych: (47) 710-41-09
 • Kierownik Działu Informatyki: (47) 710-41-34
 • Kierownik Działu Organizacyjnego: (47) 710-41-13
 • Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego: (47) 710-41-27
 • Kierownik Apteki Szpitalnej: (47) 710-41-36

ODDZIAŁY

KARDIOLOGIA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-08
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-10

CHOROBY WEWNĘTRZNE I GASTROENTEROLOGIA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-22
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-49-24

GERIATRIA

 • Gabinet Ordynatora: (47) 710-42-42
 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-43
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-40

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-39
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-34

ORTOPEDIA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-39
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-34

INTENSYWNA TERAPIA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-45-94
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-45-98

CHIRURGIA OGÓLNA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-36
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-34

UROLOGIA

 • Pokój Lekarzy: (47) 710-42-28
 • Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-30

ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA NERWIC

 • Pielęgniarki, rejestracja: (47) 710-40-00

BLOK OPERACYJNY

 • Telefon (lekarze): (47) 710-42-45
 • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-46

STERYLIZACJA

 • (47) 710 40 49

IZBA PRZYJĘĆ

 • Rejestratorki: (47) 710-40-00
 • Kierownik Izby Przyjęć: (47) 710-42-04
 • Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-02

 

PORADNIE

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA CZYNNA W GODZINACH 8.00 - 14.00:

  TEL.   (47) 710-40-00

 

CHIRURGICZNA: 47 710 40 16

CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ: 47 710 40 07

ENDOKRYNOLOGICZNA: 47 710 40 21

DERMATOLOGICZNA: 47 710 40 22

GASTROLOGICZNA: 47 710 35 71

GERIATRYCZNA: 47 710 40 17

GINEKOLOGICZNA: 47 710 40 10

KARDIOLOGICZNA 47 710 40 13

Gabinet EKG: 47 710 40 14

LARYNGOLOGICZNA: 47 710 40 09

OKULISTYCZNA: 47 710 40 08

NEUROLOGICZNA: 47 710 40 25

REUMATOLOGICZNA: 47 710 40 17

UROLOGICZNA: 47 710 40 11

URAZOWO - ORTOPEDYCZNA: 47 710 40 05

ZDROWIA PSYCHICZNEGO Z PRAC. PSYCHOTECHNICZNĄ:47 710 40 00

KONTROLI SYMULATORÓW: 47 710 40 15

ZAKŁAD REHABILITACJI: 47 710 40 00

LEKARZY RODZINNYCH - NZOZ "PRZY FABRYCZNEJ": 47 710 40 00

WOJEWÓDZKA KOMISJA LEKARSKA: 47 710 40 50

BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 47 710 40 18

LEKARZY RODZINNYCH - NZOZ "ZDROWIE": 47 710 40 00

 

DIAGNOSTYKA

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 • Kierownik: 47 710 40 37
 • RTG: 47 710 40 00

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 • Kierownik: (47) 710-40-44
 • Laboratorium: (47) 710-40-45
 • Punkt przyjęć materiału i wydawania wyniku: (47) 710-40-47

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA: Rejestracja: (47) 710-40-00

PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA: 47 710 42 12