KLINIKA GERIATRII

Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii UMB

Rocznie na 17 łóżkach leczonych jest pół tysiąca pacjentów. Diagnozowane i leczone są tutaj przede wszystkim zaburzenia wielonarządowe, a w szczególności:

 • Złożone problemy kardiologiczne, pulmonologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, gastroenterologiczne
 • Zaburzenia stanu odżywienia (ilościowe i jakościowe).
 • Zespoły zwyrodnieniowo-zapalne narządu ruchu.
 • Osteoporoza i jej powikłania.
 • Niedokrwistości.
 • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
 • Zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zasłabnięcia i upadki.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych, w tym zespoły otępienne.
 • Zespoły pozapiramidowe.
 • Zespoły majaczeniowe, depresyjne i lękowe
 • Narządowe następstwa niewydolności tętniczej i żylnej.
 • Zespoły starczej niesprawności z ich powikłaniami.
 • Zespoły polekowe składające się na geriatryczny zespół jatrogenny.

- Kolejki na hospitalizację mamy niestety długie, bo kilkumiesięczne - wyjaśnia prof. Barbara Bień. - Staramy się je skrócić poprzez redukcję czas pobytu pacjentów, tak aby pomóc jak największej liczbie chorych. W przeważającej liczbie przypadków po powrocie ze szpitala komfort codziennego życia naszych pacjentów wzrasta.

Do Oddziału Geriatrii mogą być przyjmowani pacjenci po 60 r.ż., ale najczęsciej naszej pomocy oczekują osoby późnej starości. Średni wiek hospitalizowanych pacjentów ulega wydłużeniu i wynosi ponad 82 lata, dlatego pacjenci leczeni w Oddziale Geriatrii wymagają wyjątkowo troskliwej i cierpliwej opieki. Tą starają się zapewniać Członkowie Zespołu Geriatrycznego - lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizjoterapeuta, który pomaga w powrocie do sprawności fizycznej.


KIEROWNICTWO KLINIKI:

 • Ordynator: Prof. dr hab. med. Barbara Bień.
 • Z-ca: dr hab. med. Zyta Beata Wojszel
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Najda

FIZJOTERAPEUCI:

 • Mgr Bartłomiej Kuprjanowicz
 • Mgr Łukasz Magnuszewski (wolontariusz, doktorant Kliniki Geriatrii UMB)

PSYCHOLOG KLINICZNY:

 • Mgr Agnieszka Puchacz

KONTAKT:

Od 01.08.2020 następuje zmiana numeracji w naszym szpitalu. Nowe numery telefonów:
Telefon (sekretariat/gabinet Ordynatora): (47) 710-42-42
Telefon (z-ca Ordynatora): (47) 710-42-44
Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-43
Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-40
Telefon (pielęgniarka oddziałowa): (47) 710-42-41

 

Telefon (sekretariat/gabinet Ordynatora): (085) 869-49-74

Telefon (z-ca Ordynatora): (085) 869-49-82

Telefon (pokój lekarzy): (085) 869-45-67

Telefon (pokój pielęgniarek): (085) 869-49-73

Telefon (pielęgniarka oddziałowa): (085) 869-35-55