STERYLIZACJA


Ulubiony Szpital Białostoczan w ramach zapewnienia wysokiego komfortu leczenia oraz bezpieczeństwa swoim pacjentom korzysta ze skutecznych metod dezynfekcji oraz sterylizacji. W strukturze szpitala funkcjonuje samodzielna komórka- Centralna Sterylizatornia,. Świadczy usługi przede wszystkim na rzecz wewnętrznych jednostek zakładu, ale również podmiotów zewnętrznych: przychodni, szpitali, zakładów kosmetycznych I fryzjerskich.

Narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt medyczny używane podczas zabiegów na bloku operacyjnym, bezpośrednio materiał biologicznie skażony trafia do CS. Po skomplikowanych procesach mycia oraz dezynfekcji sprzęt medy w zależności od potrzeb może zostać poddany procesowi sterylizacji:

  • parowej

  • niskotemperaturowej gazowej- tlenku etylenu

  • niskotemperaturowej - plazma

Sterylizację parową wykorzystuje się w dwóch programach temperaturowych:

  • 134 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 7 minut

  • 121 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 20 minut

Do sterylizacji wysokiej jakości sprzętu operacyjnego wrażliwego na wysokie temperatury (wykonanego z tzw. materiałów termolabilnych) stosuje się sterylizację niskotemperaturową.

- Tą metodą sterylizujemy cenny sprzęt do anestezjologii, aparaty laparoskopowe oraz specjalistyczny sprzęt chirurgiczny wykorzystywany w operacjach ortopedycznych oraz urologicznych - wyjaśnia Anna Krasowska, kierownik sterylizatorni. - Przy sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystujemy jednorazowe naboje gazowe, co zwiększa bezpieczeństwo mojego personelu. Ta nowoczesna forma sterylizacji cieszy się dużym zainteresowaniem innych podmiotów, świadczymy usługi dla prywatnych przychodni oraz szpitali z całego Podlasia.

Kierownik: mgr Anna Krasowska

Kontakt: Telefon do Kierownika Działu Sterylizacji: (47) 710 40 49