IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć to klucz do sprawnego funkcjonowania całego szpitala. A to dlatego, że każdy pacjent hospitalizowany w Ulubionym Szpitalu Białostoczan musi na początku odwiedzić Izbę Przyjęć. To właśnie tutaj następuje procedura przyjęcia pacjanta do szpitala, a pielęgniarki wprowadzają pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego. To główna i podstawowa rola Izby Przyjęć. Ale nie jedyna. Nie mniej ważne i odpowiedzialne jest funkcjonowanie Izby Przyjęć w ramach pełnionych dyżurów:

- internistycznych - dyżury dla pacjentów z terenu Białegostoku

- ortopedycznych - dyżury dla pacjentów z terenu Białegostoku

Izba Przyjęć w ramach ostrych dyżurów udziela pomocy chorym wymagających pomocy internistycznej lub ortopedycznej w ciągu trwającego 24-godzinny dyżuru. To zdecydowanie najbardziej odpowiedzialne zadanie, bo w trakcie jednego dyżuru na Izbę Przyjęć potrafi zgłaszać się nawet do 100 pacjentów. Najcięższe przypadki są później leczone na oddziałach: chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

- Często przypadki chorych na dyżurze internistycznym są bardzo poważne - opowiada Małgorzata Kałużyńska, kierowniczka Izby Przyjęć w ZOZ MSWiA w Białymstoku.

- Praca na dyżurach jest bardzo odpowiedzialna i ciężka, zwłaszcza gdy mamy dużo pacjentów. Świetnie dobrany i zgrany zespół lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dwoi się i troi, aby pomóc wszystkim potrzebującym. Tam gdzie to konieczne wykonujemy szczegółowe badania diagnostyczne. Wszystko po to, aby odpowiedzieć na pytanie czy dany przypadek chorobowy trzeba bezwzględnie leczyć w szpitalu, czy wystarczy kuracja domowa.

Poza ostrymi dyżurami Izba Przyjęć pełni również rolę ośrodka doraźnej pomocy, świadczy usługi diagnostyki kardiologicznej (EKG) dla pacjentów: Poradni Badań Profilaktycznych, działającej w strukturach Polikliniki.

Kierownictwo Izby Przyjęć:

 • Kierownik Izby Przyjęć: dr Małgorzata Kałużyńska
 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Szczepura

Kontakt

 • Telefon (Rejestracja): (47) 710-40-00
 • Telefon (Kierownik Izby Przyjęć): (47) 710-42-04
 • Telefon (Pielęgniarka Oddziałowa):(47) 710-42-02

DZIAŁ STERYLIZACJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w celu zapewnienia wysokiego komfortu leczenia oraz bezpieczeństwa swoim pacjentom korzysta ze skutecznych metod dezynfekcji oraz sterylizacji. Dział Sterylizacji świadczy usługi przede wszystkim na rzecz wewnętrznych komórek organizacyjnych Zakładu, ale również podmiotów zewnętrznych: przychodni, szpitali, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich.

Narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt medyczny używane podczas zabiegów na bloku operacyjnym, bezpośrednio materiał biologicznie skażony trafia do CS. Po skomplikowanych procesach mycia oraz dezynfekcji sprzęt medy w zależności od potrzeb może zostać poddany procesowi sterylizacji:

 • parowej

 • niskotemperaturowej gazowej- tlenku etylenu

 • niskotemperaturowej - plazma

Sterylizację parową wykorzystuje się w dwóch programach temperaturowych:

 • 134 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 7 minut

 • 121 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 20 minut

Do sterylizacji wysokiej jakości sprzętu operacyjnego wrażliwego na wysokie temperatury (wykonanego z tzw. materiałów termolabilnych) stosuje się sterylizację niskotemperaturową.

- Tą metodą sterylizujemy cenny sprzęt do anestezjologii, aparaty laparoskopowe oraz specjalistyczny sprzęt chirurgiczny wykorzystywany w operacjach ortopedycznych oraz urologicznych - wyjaśnia Anna Krasowska, kierownik sterylizatorni. - Przy sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystujemy jednorazowe naboje gazowe, co zwiększa bezpieczeństwo mojego personelu. Ta nowoczesna forma sterylizacji cieszy się dużym zainteresowaniem innych podmiotów, świadczymy usługi dla prywatnych przychodni oraz szpitali z całego Podlasia.

Kierownik: mgr Anna Krasowska

Kontakt: Telefon do Kierownika Działu Sterylizacji: (47) 710 40 49

ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA NERWIC I PSYCHOGERIATRII

To jedyny oddział dzienny, w którym nie ma hospitalizacji, a pacjenci podczas trwania terapii codziennie uczestniczą w kilkugodzinnych zajęciach prowadzonych przez psychoterapeutów. Atutem oddziału jest bogate doświadczenie w pracy z funkcjonariuszami służb mundurowych. Na oddziale pracują specjaliści wyszkoleni w różnych ośrodkach psychoterapeutycznych posiadający szeroką wiedzę o psychoterapii, ale specjalizujący się w różnych szkołach terapeutycznych. To oznacza różnorodność spojrzeń na problemy pacjenta, możliwość szerszego wykorzystania różnych technik psychoterapii i pozwala to na indywidualne podejście do pacjenta. Ponadto każdy z pracowników oddziału systematycznie poddaje swoją pracę superwizji u specjalisty spoza ośrodka, co gwarantuje stały rozwój i dbanie o jakość udzielanej pomocy. Oddział funkcjonuje na zasadzie współpracy zespołu lekarzy, psychoterapeutów, psychologów.

Na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii leczone są m.in.:

 • zaburzenia lękowe,

 • zaburzenia lękowo-depresyjne,

 • zaburzenia lękowe związane ze stresem oraz pod postacią somatyczną,

 • zaburzenia odżywiania się,

 • zaburzenia osobowości.

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia: grupowa.

Dodatkowe informacje:

 • Pierwszym etapem leczenia są konsultacje diagnostyczne, których celem jest ustalenie zakresu problemów pacjenta i ustalenie formy leczenia.

 • Konsultacje to indywidualne spotkania z psychoterapeutą, które w miarę potrzeby mogą być poszerzone o konsultację psychiatryczną. To one odpowiedzą na pytanie czy konieczna jest psychoterapia w naszym oddziale, czy tez leczenie w placówce dostosowanej do trudności i zaburzeń pacjenta.

 • Psychoterapia prowadzona jest w formie grup otwartych. Chętni mogą zapisywać się na zajęcia na bieżąco.

 • Cykl leczenia trwa przeważnie 12 tygodni z możliwością przedłużenia, co za każdym razem uzależnione jest od potrzeb i oczekiwań pacjenta. Ponadto grupy terapeutyczne są organizowane w systemie porannym.

 • Pacjentów leczymy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Aby rozpocznąć leczenie konieczne jest skierowanie na pierwszą konsultację psychologiczną/psychoterapeutyczną. (Dokładne informacje pod nr tel (47) 710-40-33 w godzinach od 8-15.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:

Mgr Anastazja Hykiel - Kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Po więcej informacji prosimy o kontakt na nr tel: (47) 710-40-33 w godzinach od 8-15 od poniedziałku do piątku.

Anestezjolodzy oraz instrumentariuszki - to osoby bez których na bloku operacyjnym nie uda się przeprowadzić nawet najprostszego zabiegu chirurgicznego. W ramach bloku operacyjnego kierowanego przez dr n. med. Wojciecha Charytoniuka funkcjonują cztery sale operacyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt do monitorowania wszystkich funkcji życiowych operowanych pacjentów.

- Rocznie wykonujemy kilka tysięcy znieczuleń, praktycznie wszystkie obywają się bez komplikacji - wyjaśnia dr n. med. Wojciech Charytoniuk. - Zawdzięczamy to przede wszystkim kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, a dokładniej rzecz ujmując ich wieloletniemu doświadczeniu i pogłębianiu wiedzy z dziedziny anestezjologii.

Standardowym wyposażeniem bloku operacyjnego są nowoczesne kardiomonitory, na których monitorowanie są funkcje życiowe oraz aparaty do znieczuleń. Operowanym podawane są nowoczesne środki farmakologiczne. Na bloku używany jest nowoczesny sprzęt. Wśród nich jest jedyny w Białymstoku monitor głębokości znieczulenia, pozwalający na podstawie bardzo precyzyjnych czujników określić jak głęboko pacjent wszedł w narkozę, co ma kluczowe znaczenie u pacjentów w podeszłym wieku. Unikalna w skali województwa jest też giętka prowadnica światłowodowa, bardzo przydatna przy skomplikowanych oraz trudnych intubacjach.

KIEROWNICTWO BLOKU:

 • Kierownik: dr n. med. Wojciech Charytoniuk
 • Pielęgniarka Oddziałowa (instrumentariuszki): Wioleta Karpowicz
 • Pielęgniarka Oddziałowa (pielęgniarki anestezjologiczne): Alicja Chojnowska

KONTAKT:

 • Telefon (lekarze): (47) 710-42-45
 • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-46Kompleksowość usług i zabiegów zapewnia zespół urologów prowadzonych przez wybitnego specjalistę dr n. med. Lecha Gałka. Na 32 łóżkach rocznie leczonych jest około 1600 pacjentów.

 • zabiegowe leczenie nowotworów układu moczowego (nerek, pęcherza, stercza, prącia, jąder)
 • pozaustrojowe kruszenie złogów układu moczowego - ESWL
 • endoskopowe leczenie kamicy układu moczowego (PCNL, URSL, BLTH)
 • przezotrzewnowe i pozaotrzewnowe urologiczne zabiegi laparoskopowe
 • laserowa ablacja: stercza i guza pęcherza
 • laserowe leczenie: kamicy moczowej i zwężeń układu moczowego
 • elektroresekcja gruczołu krokowego
 • korekcyjne operacje prącia
 • leczenie zaburzeń erekcji
 • urologiczne operacje mikrochirurgiczne

- Chcąc pomagać pacjentom musimy się rozwijać, nie możemy zostawać w tyle - tłumaczy dr n. med. Lech Gałek. - Tylko nowoczesne metody leczenia dają zadowalające rezultaty. Poza tym zapewniamy naszym komfort leczenia, prowadząc ich od wizyty w poradni po skomplikowane operacje nowotworowe.

Bezpośrednim zapleczem oddziału jest Poradnia Urologiczna, w której każdemu pacjentowi wykonywane są nowoczesne badania USG. Pacjenci kierowani do hospitalizacji mają do dyspozycji sale 1,2 i 3-osobowe z łazienkami oraz odbiornikami telewizyjnymi.

Oddział Urologii prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie urologii.

KIEROWNICTWO ODDZIAŁU:

 • Kierownik: dr n. med. Lech Gałek
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Teresa Smółko

KONTAKT:

 • Telefon (lekarze): (47) 710-42-31
 • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-30