HOSPITALIZACJA

Pacjenci, którzy mają zostać hospitalizowani powinni zgłosić się na Izbę Przyjęć z następującymi dokumentami:

PRZYJĘCIE PLANOWE:

skierowanie do szpitala od lekarza: rodzinnego, specjalisty lub z pogotowia

dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty, paszport), w przypadku obcokrajowca z państw UE - ważna karta EKUZ

pacjenci nie posiadający ubezpieczenia (pełnopłatni) - ponoszą koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych

dokumentację medyczną w przypadku wcześniejszych hospitalizacji

PRZYJĘCIE NAGŁE:

skierowanie do szpitala od lekarza: rodzinnego, specjalisty lub z pogotowia

dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty, paszport), w przypadku obcokrajowca z państw UE - ważna karta EKUZ

dokumentacje medyczną w przypadku wcześniejszych hospitalizacji

KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ:

Dr Małgorzata Kałużyńska

KONTAKT DO IZBY PRZYJĘĆ:

Telefon: (47) 710-40-00