Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny

W systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Masz prawo do bezpłatnej diagnostyki i leczenia u lekarza POZ. Do lekarza pierwszego kontaktu zgłaszasz się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne, szczepienia, w celu otrzymania skierowania na badania diagnostyczne lub skierowania do lekarza specjalisty.

Aby zapisać się do lekarza POZ musisz wypełnić odpowiednią deklarację. Możesz ją pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w rejestracji do lekarza POZ. Wypełniając deklarację wybierz też pielęgniarkę (kobiety wybierają również położną).

Deklarację możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą strony pacjent.gov.pl

Ważne!

Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do lekarza POZ, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Leczenie specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalista (AOS)

Jeśli lekarz POZ uzna, że potrzebujesz leczenia specjalistycznego, wypisze Ci skierowanie do specjalisty. Masz prawo wyboru dowolnej poradni specjalistycznej, spośród tych, z którymi NFZ podpisał umowę. Skierowanie uprawnia Cię do zapisania się tylko do jednej przychodni. Rejestracji możesz dokonać telefonicznie, osobiście (bez druku skierowania, jednak musisz pamiętać, aby dostarczyć je nam w ciągu 14 dni od umówienia wizyty) lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Jeśli nie podjąłeś leczenia w ciągu ostatnich 730 dni, musisz „odnowić” skierowanie. Jeśli specjalista zadecyduje, że musisz do niego przyjść na kolejną wizytę, nie musisz mieć nowego skierowania. Nowe skierowanie będzie konieczne wtedy, gdy zakończyłeś leczenie u danego specjalisty, a pojawił się ponownie lub zupełnie nowy problem zdrowotny, który wymaga diagnostyki i leczenia.

Poniżej grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania:

 • psychiatra;
 • ginekolog i położnik;
 • onkolog;
 • wenerolog;
 • dentysta.

Do wszystkich innych lekarzy specjalistów będzie potrzebne skierowanie.

Specjalne uprawnienia do korzystania z pomocy poradni specjalistycznych

Poniżej grupy pacjentów, którzy nie muszą mieć skierowania do poradni specjalistycznej:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby, które były represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby, które były deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Polsce nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że możesz wybrać placówkę, w której chcesz się leczyć. Może ona znajdować się poza Twoim miejscem zamieszkania.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny

W systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Masz prawo do bezpłatnej diagnostyki i leczenia u lekarza POZ. Do lekarza pierwszego kontaktu zgłaszasz się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne, szczepienia, w celu otrzymania skierowania na badania diagnostyczne lub skierowania do lekarza specjalisty.

Aby zapisać się do lekarza POZ musisz wypełnić odpowiednią deklarację. Możesz ją pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w rejestracji do lekarza POZ. Wypełniając deklarację wybierz też pielęgniarkę (kobiety wybierają również położną).

Deklarację możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą strony pacjent.gov.pl

Ważne!

Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do lekarza POZ, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

Leczenie specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalista (AOS)

Jeśli lekarz POZ uzna, że potrzebujesz leczenia specjalistycznego, wypisze Ci skierowanie do specjalisty. Masz prawo wyboru dowolnej poradni specjalistycznej, spośród tych, z którymi NFZ podpisał umowę. Skierowanie uprawnia Cię do zapisania się tylko do jednej przychodni. Rejestracji możesz dokonać telefonicznie, osobiście (bez druku skierowania, jednak musisz pamiętać, aby dostarczyć je nam w ciągu 14 dni od umówienia wizyty) lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Jeśli nie podjąłeś leczenia w ciągu ostatnich 730 dni, musisz „odnowić” skierowanie. Jeśli specjalista zadecyduje, że musisz do niego przyjść na kolejną wizytę, nie musisz mieć nowego skierowania. Nowe skierowanie będzie konieczne wtedy, gdy zakończyłeś leczenie u danego specjalisty, a pojawił się ponownie lub zupełnie nowy problem zdrowotny, który wymaga diagnostyki i leczenia.

Poniżej grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania:

 • psychiatra;
 • ginekolog i położnik;
 • onkolog;
 • wenerolog;
 • dentysta.

Do wszystkich innych lekarzy specjalistów będzie potrzebne skierowanie.

Specjalne uprawnienia do korzystania z pomocy poradni specjalistycznych

Poniżej grupy pacjentów, którzy nie muszą mieć skierowania do poradni specjalistycznej:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby, które były represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby, które były deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W Polsce nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że możesz wybrać placówkę, w której chcesz się leczyć. Może ona znajdować się poza Twoim miejscem zamieszkania.

Dużą popularnością w naszej placówce cieszą się zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane pacjentom w Zakładzie Rehabilitacji oraz porady lekarskie w Poradni Rehabilitacyjnej. Lekarze przygotowują cykle najbardziej skutecznych zabiegów, z kolei rehabilitanci pomagają osobom z dysfunkcjami narządu ruchu wrócić do pełnej sprawności. Do najbardziej popularnych zabiegów należą:

Zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości
 • leczenie polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości
 • zabiegi ultradźwiękami
 • zabiegi elektryzacji
 • laseroterapi
 • krioterapia

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • indywidualna praca z pacjentami według nowoczesnych metod specjalistycznych: PNF oraz neuromobilizacja
 • szeroki zakres ćwiczeń ruchowych: czynnych, biernych i oporowych
 • ćwiczenia na urządzeniach sensomotorycznych, trenerach równowagi, taśmach elastycznych oraz z użyciem innego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego

Wykorzystujemy w rehabilitacji również leczniczy masaż ręczny, który wskazany jest m.in. przy urazach, bólach kręgosłupa i stawów.

Stawiamy przede wszystkim na nowoczesne metody ćwiczeń wykorzystujące znane metody neurofizjologiczne oraz neuromobilizacji. Dzięki temu rehabilitacja jest znacznie skuteczniejsza, a pacjent szybciej wraca do zdrowia.

W Zakładzie Rehabilitacji wykonywanych jest rocznie kilkadziesiąt tysięcy zabiegów, ćwiczenia odbywają się na nowoczesnym sprzęcie i pod kierunkiem doświadczonej kadry rehabilitantów.


FIZJOTERAPEUCI:

 • Krystyna Kalińska - kierownik, mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Mańkowska - mgr fizjoterapii
 • Antoni Raubo - masażysta
 • Anna Misiukiewicz-Kukiełko - specjalista fizjoterapii
 • Artur Tryskuć - mgr fizjoterapii
 • Krystyna Kalińska - mgr rehabilitacji
 • Katarzyna Kozłowicka - fizjoterapeuta
 • Małgorzata Cis - mgr fizjoterapii
 • Natalia Dużej-Puchalska - mgr fizjoterapii
 • Robert Rakowicz - masażysta

KONTAKT DO ZAKŁADU REHABILITACJI:

 • Telefon: 47 710 40 40

 

 

Jesteśmy szeroko otwarci na współpracę z firmami, instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie opieki profilaktycznej. Jednym z naszych atutów jest doświadczenie - od wielu lat wykonujemy badania profilaktyczne funkcjonariuszom policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz innym pracownikom resortu MSWiA. Jesteśmy jedyną placówką na Podlasiu, która potrafi przeprowadzić badania profilaktyczne zgodne z wymaganiami jakie stawa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości wykonywania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz.2191).

Poradnia Badań Profilaktycznych świadczy usługi:

 • badania z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne, inne) - na podstawie umów z pracodawcami (np. badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników resortu MSWiA, badania profilaktyczne pracowników firm)
 • badania lekarskie do prawa jazdy oraz kierowców
 • badania lekarskie do licencji ochrony osób i mienia
 • badania lekarskie do pozwolenia na broń
 • badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

Poradnia realizuje także inne zadania wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy:

 • współdziałamy z pracodawcą w zakresie rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników
 • współdziałamy z pracodawcą w procesach poznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy

Badania przeprowadzają lekarze specjaliści z dziedziny medycyny pracy. Dodatkowym atutem placówki jest możliwość wykonania na miejscu wszystkich niezbędnych badań diagnostycznych oraz specjalistycznych konsultacji lekarskich i psychologicznych. Istnieje możliwość indywidualnego wypracowania sposobu współpracy z potencjalnymi kontrahentami w zakresie;

 • zawartości pakietu wykonywanych badań w ramach opieki profilaktycznej
 • wynagrodzenia za wykonane usługi
 • sposobu rozliczeń z kontrahentami

KADRA LEKARSKA:

 • Dr Dorota Szymborewicz

KONTAKT:

 • Telefon: 47-710-40-18

Podkategorie

DIAGNOSTYKA

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z szerokiej gamy naszej diagnostyki, zwłaszcza że naszym pacjentom badania diagnostyczne wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie, a wyniki uzyskujemy bardzo szybko. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zakładów i pracowni. Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o wykonaniu badań w naszej placówce udostępniamy również szczegółowe cenniki usług, które należą do najniższych w Białymstoku.

Zakład Diagnostyki Obrazowej prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.