ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik ZDO:
dr n. med. Bożena Kubas

Kompleksowość diagnostyki obrazowej - to atut szpitalnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej kierowanego przez dr n. med. Bożenę Kubas. Lekarze radiolodzy i technicy radiologii codziennie wykonują i opisują setki badań diagnostycznych, które świadczone są:

 • pacjentom szpitalnym,
 • osobom ze skierowaniami od lekarzy specjalistów naszej placówki
 • pacjentom ze skierowaniami od lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej mających podpisaną umowę z naszą placówką

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, który rozmieszczony jest w następujących komórkach:

 • Pracowni Tomografii Komputerowej (CT)
 • Pracowni RTG
 • Pracowni USG
 • Pracowni Mammografii

PRACOWNIA CT

Najbardziej dokładne i wnikliwe badanie diagnostyczne zapewnia tomograf komputerowy, potrafiący zeskanować i przedstawić na monitorze dokładny obraz dowolnej części ciała. Służy do wykrywania patologii w strukturach kostnych oraz tkankach miękkich, dzięki czemu można wcześnie rozpocząć leczenie w przypadku wykrycia zmian nowotworowych, stanów zapalnych, wad rozwojowych oraz udarów mózgu. Rocznie wykonujemy około 2 500 badań CT.

PRACOWNIA RTG

Około 30 000 badań rocznie wykonuje się na aparacie RTG, służącym między innymi do:

 • profilaktyki przeciwgruźliczej (prześwietlenia klatki piersiowej)
 • profilaktyki nowotworowej
 • lokalizacji zmian zwyrodnieniowych układu kostno - stawowego
 • oceny rozmiaru doznanych urazów i złamań kości długich

Zalety szpitalnego sprzętu do wykonywania zdjęć rentgenowskich docenili białostoccy lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim - około 35 poradni POZ podpisało z naszą placówką umowy na wykonywanie zdjęć rentgenowskich. Lekarze cenią sobie zarówno dobrą jakość wykonywanych badań RTG, jak też atrakcyjną cenę.

W ramach Pracowni RTG wykonuje się również specjalistyczne badania urograficzne, na potrzeby diagnostyki urologicznej.

PRACOWNIA USG

Około 6 000 badań ultrasonograficznych (USG) wykonywanych jest rocznie na bardzo nowoczesnym sprzęcie, który służy m.in. do:

 • badań jamy brzusznej
 • badań tarczycy
 • badań klatki piersiowej
 • badań schorzeń żył i tętnic (Doppler Duplex)
 • diagnostyki stawów
 • diagnostyki gruczołu krokowego
 • badań piersi, w tym u pacjentek z wszczepionymi implantami

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Przeznaczona jest przede wszystkim na potrzeby badań profilaktycznych pacjentek oddziałów: Ginekologii i Chirurgii Onkologicznej oraz kobiet leczących się ambulatoryjnie. Umożliwia wykrycie wczesnych zmian nowotworowych w piersiach, co pozwala w wielu przypadkach na całkowite wyleczenie. Mammograf wykorzystywany jest również do diagnostyki w chirurgii estetycznej piersi.

KIEROWNICTWO ZDO:

 • Kierownik: dr n. med. Bożena Kubas

KONTAKT:

 • Telefon (kierownik): (47) 710-40-37
 • Telefon (RTG): (47) 710-40-38