ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

 

Zawrotną liczbę ćwierć miliona badań rocznie wykonuje Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej kierowany przez dr n. przyr. Elizę Kondracką - Worobiej. Możliwość wykonywania szerokiego wachlarzu badań diagnostycznych służy przede wszystkim potrzebom oddziałów szpitalnych, co przyspiesza postawienie diagnozy i ułatwia skuteczne leczenie. Jednak ten efekt nie zostałby osiągnięty bez wiedzy pracowników laboratorium oraz nowoczesnego sprzętu.

- Nowocześnie wyposażone laboratorium to krótszy czas uzyskania wyniku - wyjaśnia dr n. przyr. Eliza Kondracka - Worobiej. - Do niedawna niektóre parametry musieliśmy oznaczać manualnie, teraz aparat potrafi wykonać do 30 oznaczeń w badanej próbce, a takich próbek może badać jednocześnie nawet kilkanaście.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonywane są następujące badania:

BADANIA BIOCHEMICZNE

BADANIA SUBSTRATOWE

 • Albumina
 • Białko całkowite
 • Białko ilościowo w moczu
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Mocznik
 • Mikroalbumina w moczu
 • Kreatynina
 • Klirens kreatyniny
 • Kwas moczowy
 • Cholesterol całkowity
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglicerydy
 • Glukoza
 • Mleczany
 • Hemoglobina glikowana
 • Doustny test tolerancji glukozy:
 • Obciążenie 75 g glukozy
 • Obciążenie 50 g glukozy

ENZYMY:

 • ALT
 • AST
 • Amylaza w surowicy
 • Amylaza w moczu
 • Lipaza
 • LDH
 • ALP
 • AcP
 • GGTP
 • CK
 • CK-MB

GAZOMETRIA, OKSYMETRIA:

 • Gazometria z oksymetrią
 • Karboksyhemoglobina
 • Methemoglobina
 • Wapń zjonizowany
 • Mleczany

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI:

 • Sód
 • Potas
 • Chlorki
 • Wapń całkowity
 • Wapń zjonizowany
 • Magnez
 • Fosforany nieorganiczne
 • Żelazo
 • UIBC /TIBC

BADANIA HEMATOLOGICZNE I KOAGULOLOGICZNE

 • Morfologia CBC (WBC; RBC; HGB; HCT; PLT; MCV)
 • Morfologia z 5 częściowym rozdziałem leukocytów
 • Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej
 • Retikulocyty
 • OB
 • Czas protrombinowy / INR
 • Czas kaolinowo-kefalinowy APTT
 • Fibrynogen
 • D-dimery

BADANIA W CHOROBACH INFEKCYJNYCH

 • Prokalcytonina
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Test Waalera Rose
 • IM / mononukleoza /
 • Anty n DNA
 • Syphilis RPR
 • Antygen HBs
 • Przeciwciała HCV

HORMONY, MARKERY, WITAMINY

 • TSH
 • fT4
 • fT3
 • PSA
 • PSA wolne
 • Troponina I
 • Troponina T ultraczuła
 • Witamina B12
 • Witamina D całkowita
 • Pro BNP

BADANIA ANALITYCZNE:

 • Badanie ogólne moczu
 • Badanie ogólne płynu z jam ciała
 • Badanie kału w kierunku jaj pasożytów
 • Badanie kału w kierunku cyst lamblii
 • Badanie w kierunku owsików
 • Krew utajona w kale (bez wymogu diety)
 • Badanie złogu z dróg moczowych
 • Antygen Giardia Lambia w kale
 • Antygen Helicobacter pylori w kale
 • GDH - Antygen Clostridium difficile w kale
 • Toksyna A,B Clostridium difficile w kale
 • Resztki pokarmowe w kale

KIEROWNICTWO ZDL:

 • Kierownik: Izabela Popławska

KONTAKT:

 • Telefon (kierownik): (47) 710-40-44
 • Telefon (laboratorium): (47) 710-40-45 lub (47) 710-40-46 (telefon dyżurowy)
 • Telefon (punkt przyjęć materiału i wydawania wyniku): (47) 710-40-47

GODZINY PRACY LABORATORIUM:

 • Punkt pobrań: 7.00 - 10.00 (w wyjątkowych przypadkach do godz. 14)
 • Laboratorium: 7.00 - 15.00