PRACOWNIA POLIKARDIOGRAFII

Nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny oraz kompetentna, sympatyczna kadra - to wizytówka Pracowni Polikardiografii kierowanej przez dr Waldemara Kazberuka. Z usług Pracowni korzystają zarówno pacjanci szpitalni, jak i ambulatoryjni. Dla chorych wykonywane są tutaj kardiologiczne zabiegi diagnostyczne, a w szczególności:

 

  • Echo serca - badanie można wykonać jako przezklatkowe lub przy użyciu specjalnej sondy przezprzełykowe. Diagnostykę wykonuje się na bardzo nowoczesnym echokardiografie wysokiej klasy w celu określenia budowy serca, jego kurczliwości, prawidłowości funkcjonowania zastawek. A to wszystko w celu skuteczniejszego leczenia pacjantów z zaburzeniami pracy serca.
  • EKG metodą Holtera - badanie służy przede wszystkim do diagnostyki zaburzeń rytmu serca oraz sprawdzenia czy mięsień sercowy prawidłowo reaguje na bodźce elektryczne.
  • Próba wysiłkowa - to badanie to podstawowy i ważny element w diagnostyce choroby wieńcowej. Wynik badania pozwala odpowiedzieć czy pacjant kwalifikuje się do dalszego badania zachowawczego czy też wymaga leczenia zabiegowego.
  • ABPM - to specjalistyczne badanie polegające na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego, co wykorzystywane jest do diagnostyki nadciśnienia tętniczego oceny skutków jego leczenia.