CENNIK TRANSPORTU I POZOSTAŁYCH BADAŃ

 

TRANSPORT MEDYCZNY ORAZ POZOSTAŁE BADANIA - STAN NA STYCZEŃ 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Usługa transportu medycznego z ratownikiem i kierowcą nieprzekraczająca 60 min. 100,00 zł
2. Usługa transportu medycznego z ratownikiem i kierowcą za każde kolejne rozpoczęte 60 min. 55,00 zł
3. Usługa transportu medycznego z kierowcą nieprzekraczająca 60 min. 65,00 zł
4. Usługa transportu medycznego z kierowcą za każde kolejne rozpoczęte 60 min. 51,00 zł
5. Usługa transportu medycznego- za każdy przejechany 1 km 3 zł
6. Konsultacja lekarska na Izbie Przyjęć 140,00 zł
7. Porada lekarska w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 140,00 zł
8. Iniekcja w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 42,00 zł
9. Badanie EKG w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 40,00 zł
10. Zmiana opatrunku w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 30,00 zł
11. Audiogram 29,00 zł
12. Pomiar cukru w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 40,00 zł
13. Przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godz. (za każdą następną rozpoczętą dobę przechowywania zwłok) 183,30 *) zł
12. Orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnościa do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli istudentów w zajęciach sportowych i w zorganizownym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz, U, poz, 1622), lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 45,00 zł
12. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 45,00 zł

*) badanie objęte obowiązkiem podatku VAT, cena powiększona o podatek VAT

CENNIK PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO- STAN NA STYCZEŃ 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U.2019.937 ze zm.) 150,00 *) zł
2. Widzenie zmierzchowe- na potrzeby badań profilaktycznych  (Dz.U.2019.1175 ze zm.) 30,00 zł
3. Wrażliwość na olśnienie na potrzeby badań profilaktycznych   (Dz.U.2019.1175 ze zm.) 25,00 zł
4. Badanie psychologiczne osób wpisanych, lub ubiegających się o wpisanie, na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej *) (Dz. U. 2015, poz.2323 ze zm.) 200,00 *) zł
5. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń  (Dz. U. 2015, poz.1505 ze zm.) 550,00 *) zł
6. Konsultacja psychiatryczna 72,00 zł
7. Badanie psychologiczne strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2018, poz.903) 200,00 *) zł
8. Porada psychologiczna 100,00 zł
9. Badanie diagnostyczne ? psychiatryczne 115,00 zł
10.    

*) badania objęte obowiązkiem podatku VAT, cena powiększona o podatek VAT.

CENNIK ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - STAN NA STYCZEŃ 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. RTG zęba 12,00 zł
2. RTG klatki piersiowej a-p 30,00 zł
3. RTG boczne klatki piersiowej 30,00 zł
4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 30,00 zł
5. RTG czaszki a-p i boczne 24,00 zł
6. RTG podstawy czaszki 24,00 zł
7. RTG celowane siodełka tureckiego 24,00 zł
8. RTG oczodołów 23,00 zł
9. RTG zatok obocznych nosa 23,00 zł
10. RTG żuchwy 23,00 zł
11. RTG stawów skroniowo-żuchwowych 23,00 zł
12. RTG łuków jarzmowych 23,00  zł
13. RTG kości nosowej 23,00  zł
14. RTG kręgosłupa szyjnego a-p i boczne 32,00 zł
15. RTG dynamiczne kręgosłupa szyjnego 32,00 zł
16. RTG kręgosłupa piersiowego a-p i boczne 32,00 zł
17. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p i boczne 37,00 zł
18. RTG kości ogonowej a-p i boczne 37,00 zł
19. RTG kręgu szczytowego i obrotowego a-p i boczne 32,00 zł
20. RTG skośne celowane na stawy międzykręgowe 37,00 zł
21. RTG całego kręgosłupa a-p i boczne 90,00 zł
22. RTG miednicy 30,00 zł
23. RTG stawów krzyżowo-biodrowych 30,00 zł
24. RTG stawu biodrowego 26,00 zł
25. RTG stawów biodrowych 30,00 zł
26. RTG kości krzyżowej a-p i boczne 30,00 zł
27. RTG żeber a-p i skośne 30,00 zł
28. RTG żeber a-p i boczne 30,00 zł
29. RTG mostka 30,00 zł
30. RTG stawu barkowego 24,00 zł
31. RTG stawów barkowych 26,00 zł
32. RTG stawu łokciowego 29,00 zł
33. RTG stawów łokciowych a-p i boczne 33,00 zł
34. RTG kości ramiennej w dwóch płaszczyznach 26,00 zł
35. RTG kości przedramienia w dwóch płaszczyznach 26,00 zł
36. RTG kości udowej w dwóch płaszczyznach 30,00 zł
37. RTG kości podudzia w dwóch płaszczyznach 30,00 zł
38. RTG dłoni w dwóch płaszczyznach 34,00 zł
39. RTG stóp  w dwóch płaszczyznach 34,00 zł
40. RTG porównawcze uszu m. Schillera lub Stenversa 23,00 zł
41. RTG ucha 22,00 zł
42. RTG przeglądowe jamy brzusznej 26,00 zł
43. RTG czaszki wg Towna 23,00 zł
44. RTG obojczyka 30,00 zł
45. RTG łopatki 30,00 zł
46. RTG osiowe stawów barkowych 30,00 zł
47. RTG stawu kolanowego 30,00 zł
48. RTG stawów kolanowych a-p i boczne 36,00 zł
49. RTG stawu skokowego 30,00 zł
50. RTG stawów skokowych a-p i boczne 34,00 zł
51. RTG osiowe stawów biodrowych lub w pozycji ginekologicznej 26,00 zł
52. RTG tunelowe kolan 36,00 zł
53. RTG rzepki 36,00 zł
54. RTG nadgarstka 29,00 zł
55. RTG nadgarstków 32,00 zł
56. RTG palca 29,00 zł
57. Zdjęcie wydane na kliszy 22,00 zł
58. RTG stawu biodrowego osiowe 26,00 zł
59. RTG stawu barkowego osiowe 24,00 zł
60. RTG kości piętowej 34,00 zł
61. RTG stopy 30,00 zł
62. RTG szczytów płuc 29,00 zł
63. RTG jamy brzusznej (pozycja stojąca) 26,00 zł
64. RTG jamy brzusznej (pozycja leżąca) 26,00 zł
65. Skopia klatki piersiowej 29,00 zł
66. Skopia tkanek miękkich 23,00 zł
67. Skopia układu kostnego 20,00 zł
68. Badanie kontrastowe żołądka i dwunastnicy 132,00 zł
69. Badanie kontrastowe przełyku 132,00 zł
70. Pasaż kontrastu przez jelita 135,00 zł
71. Wlew doodbytniczy 132,00 zł
72. Urografia 199,00 zł
73. Pyelografia 113,00 zł
74. Nefrostomia 113,00 zł
75. Fistulografia 85,00 zł
76. USG nerki (układu moczowego) 100,00 zł
77. USG tarczycy 80,00 zł
78. USG jamy brzusznej 80,00 zł
79. USG dopplerowskie tętnic obwodowych 158,00 zł
80. USG dopplerowskie tętnic szyjnych 158,00 zł
81. USG dopplerowskie tętnic nerkowych 158,00 zł
82. USG dopplerowskie tętnic trzewnych 158,00 zł
83. USG dopplerowskie tętnic kończyn dolnych 158,00 zł
84. USG dopplerowskie tętnic kończyn górnych 158,00 zł
84. USG dopplerowskie żył kończyn dolnych 158,00 zł
84. USG dopplerowskie żył kończyn górnych 158,00 zł
84. USG dopplerowskie inne 158,00 zł
85. BAC pod kontrolą USG 144,00 zł

 

 

CENNIK ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - STAN NA STYCZEŃ 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Albumina 7,00 zł
2. Alkohol etylowy 17,00 zł
3. Aminotransferaza alaninowa (ALT/ALAT) 7,00 zł
4. Aminotransferaza asparaginowa (AST/ASPAT) 7,00 zł
5. Amoniak w osoczu 22,00 zł
6. Amylaza w moczu 7,00 zł
7. Amylaza w płynach ustrojowych 7,00 zł
8. Amylaza w surowicy krwi 7,00 zł
9. Antygen HBs (HBsAg) 22,00 zł
10. Antygen swoisty dla stercza (całkowity PSA) 32,00 zł
11. Badanie chemiczne złogu z dróg moczowych 50,00 zł
12. Badanie kału na cysty lamblii (preparat bezpośredni) 16,00 zł
13. Badanie kału na pasożyty z izolacją - badanie kału na jaja helmintów 19,00 zł
14. Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 16,00 zł
15. Barbiturany w moczu (test jakościowy) 9,00 zł
16. Benzodiazepiny w moczu (test jakościowy) 9,00 zł
17. Białko całkowite w moczu  9,00 zł
18. Białko całkowite w surowicy 7,00 zł
19. Białko C-reaktywne (CRP) ilościowo 10,00 zł
20. Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł
21. Bilirubina całkowita 7,00 zł
22. Cholesterol calkowity 7,00 zł
23. Cholesterol HDL 9,00 zł
24. Cholesterol LDL 12,00 zł
25. Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) 10,00 zł
26. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 9,00 zł
27. Czynnik reumatoidalny RF ilościowo 20,00 zł
28. D-dimery 33,00 zł
29. Dehydrogenaza mleczanowa LDH w surowicy 7,00 zł
30. Doustny test tolerancji glukozy 23,00 zł
31. Elektrolity w moczu DZM (chlorki) 10,00 zł
32. Elektrolity w moczu DZM (potas) 9,00 zł
33. Elektrolity w moczu DZM (sód) 9,00 zł
34. Elektrolity w surowicy krwi (chlorki) 8,00 zł
35. Elektrolity w surowicy krwi (potas) 7,00 zł
36. Elektrolity w surowicy krwi (sód) 7,00 zł
37. Fibrynogen 10,00 zł
38. Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP 7,00 zł
39. Fosfataza kwaśna całkowita ACP 19,00 zł
40. Fosfataza kwaśna sterczowa ACPC 32,00 zł
41. Fosforany nieorganiczne w surowicy krwi 7,00 zł
42. Fosforany nieorganiczne w moczu (DZM) 7,00 zł
43. Gamma glutamylotransferaza /GGTP/ 7,00 zł
44. Glukoza w moczu 7,00 zł
45. Glukoza w surowicy 7,00 zł
46. Helicobakter pylori w kale 22,00 zł
47. Hemoglobina glikowana (HbA1C) 29,00 zł
48. Hormon tyreotropowy (TSH) 23,00 zł
49. Kinaza fosfokreatynowa -izoenzym /CK-MB/ 12,00 zł
50. Kinaza kreatynowa (CK) 9,00 zł
51. Klirens kreatyniny 14,00 zł
52. Kreatynina w moczu 7,00 zł
53. Kreatynina w surowicy krwi 7,00 zł
54. Krew utajona w kale 17,00 zł
55. Kwas moczowy w moczu (DZM) 7,00 zł
56. Kwas moczowy w surowicy krwi 7,00 zł
57. Lipaza trzustkowa 13,00 zł
58. Magnez w surowicy krwi, moczu 7,00 zł
59. Mikroalbumina w DZM 22,00 zł
60. Mikroalbumina w moczu  22,00 zł
61. Mleczany 19,00 zł
62. Mocznik w surowicy krwi, moczu 7,00 zł
63. Morfologia krwi (CBC) 10,00 zł
64. Morfologia krwi z 5częściowym rozdziałem leukocytów (automat) 16,00 zł
65. Narkotyki w moczu (test jakościowy) 30,00 zł
66. Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 17,00 zł
67. Odczyn ASO 13,00 zł
68. Odczyn Biernackiego (OB) 10,00 zł
69. Odczyn Waalera Rose metodą latexową 16,00 zł
70. Oporność osmotyczna erytrocytów 19,00 zł
71. Prokalcytonina 73,00 zł
72. Przeciwciała p. Hepatitis C  (Anty HCV) 26,00 zł
73. Przeciwciała p.natywnemu DNA 20,00 zł
74. Resztki pokarmowe w kale 14,00 zł
75. Retikulocyty 12,00zł
76. Równowaga kwasowo-zasadowa i gazometria oksymetria Na+, K+, Cl-, Ca++, CoHb., MetHb., tHb 22,00 zł
77. Skryningowy test wykrywający reaginowe p/c p.Treponea Pallidum (RPR Syphilis test) - WR 10,00 zł
78. Stopień czystości pochwy i szyjki macicy 17,00 zł
79. TIBC całkowita zdolność wiąznia żelaza (UIBC+Fe) 14,00 zł
80. UIBC utajona zdolność wiązania żelaza 7,00 zł
81. Toksyna A i B Clostridium difficile w kale 46,00 zł
82. Troponina T 29,00 zł
83. Troponina I 29,00 zł
84. Trójglicerydy (TG) 7,00 zł
85. Wapń w moczu 10,00 zł
86. Wapń w surowicy krwi 7,00 zł
87. Witamina B12 29,00 zł
88. Wolna trijodotyronina ft3 23,00 zł
89. Wolna tyroksyna ft4 23,00 zł
90. Wymaz z odbytu na obecność owsików 17,00 zł
91. Żelazo w surowicy krwi 7,00 zł
92.    
92.    
92. Pobranie krwi 7,00 zł

 

 

CENNIK PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

 

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA - STAN NA CZERWIEC 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Gastroskopia diagnostyczna 170,00 zł
2. Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca biopsję i h-p 287,00 zł
3. Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca test urazowy 258,00 zł
4. Gastroskopia diagnost. uwzględniająca test urazowy i h-p 287,00 zł
5. Kolonoskopia diagnostyczna 300,00 zł
6. Kolonoskopia diagnostyczna z pobieraniem biopsji i  uwzględnieniem h-p 400,00 zł
7. Kolonoskopia diagnostyczna z zabiegiem polipektomii z uwzględnieniem h-p (cena nie uwzględnia hospitalizacji) 861,00 zł
8. Sigmoidoskopia diagnostyczna 215,00 zł
9. Sigmoidoskopia diagnostyczna z pobieraniem biopsji z uwzględnieniem h-p 330,00 zł
10. Sigmoidoskopia diagnostyczna z zabiegiem polipektomii z uwzględnieniem h-p (cena nie uwzględnia hospitalizacji) 861,00 zł

 

CENNIK PRACOWNI POLIKARDIOGRAFII

 

PRACOWNIA POLIKARDIOGRAFII - STAN NA CZERWIEC 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Elektrokardiografia (EKG) 25,00 zł
2. Holter 24-godzinne monitorowanie EKG 140,00 zł
3. Holter 24-godzinne monitorowanie EKG - 12 odprowadzeń 200,00 zł
4. Holter 24-godzinne monitorowanie RR 140,00 zł
5. Holter - Rejestrator zdarzeń 280,00 zł
6. Echokardiografia przezklatkowa 140,00 zł
7. Echokardiografia przezprzełykowa 280,00 zł
8. Stymulacja przezprzełykowa 280,00 zł
9. Kardiowersja / Defibrylacja elektryczna 2 870,00 zł
10. Próba dobutaminowa 400,00 zł
11. Testy wysiłkowe 200,00 zł
12. Test pionizacyjny - TILT Test 860,00 zł
13. Kontrola rozrusznika serca 180,00 zł

 

opublikowano: 2009-11-02

CENNIK ZAKŁADU REHABILITACJI

 

ZAKŁAD REHABILITACJI - STAN NA CZERWIEC 2020

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Konsultacja lekarza rehabilitacji   72,00 zł
2. Fizykoterapia - Światłolecznictwo Sollux 9,00 zł
3. Fizykoterapia - Ultradźwięki 13,00 zł
4. Fizykoterapia - Diadynamik 13,00 zł
5. Fizykoterapia - Galwanizacja 13,00 zł
6. Fizykoterapia - Jontoforeza 13,00 zł
7. Fizykoterapia - Parafina 18,00 zł
8. Fizykoterapia - Prąd Traberta 13,00 zł
9. Fizykoterapia - Elektrostymulacje 13,00 zł
10. Fizykoterapia - Prądy interferencyjne 13,00 zł
11. Fizykoterapia - Prądy wielkiej częstotliwości Terapuls 13,00 zł
12. Masaż klasyczny (częściowy) 44,00 zł
13. Kinezyteria - ćwiczenia indywidualne 55,00 zł
14. Kinezyteria - ćwiczenia zespołowe 16,00 zł
15. Kinezyteria - ćwiczenia na przyrządach 16,00 zł
16. Magnetoterapia 13,00 zł
17. Laseroakupunktura 88,00 zł