Obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji
na wybrane świadczenie zdrowotne

Rejestrując się na wybrane świadczenie zdrowotne poprosimy Cię o podanie niezbędnych danych. Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika nie tylko z RODO, ale przede wszystkim
z innych przepisów szczegółowych (m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz innych aktów prawnych).

O Twoje dane osobowe poprosimy już w momencie umawiania na wizytę. Bez znaczenia jest, czy rejestrujesz się osobiście, telefonicznie lub z pomocą osoby trzeciej, nie ma możliwości, abyś umawiając się podał nam swój pseudonim lub umówił się anonimowo. Zakres danych, o które poprosimy będzie obejmował m.in. imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, a także dane ze skierowania.

Jeśli odmówisz nam podania swoich danych, nie będziemy mogli umówić Twojej wizyty. Naszym obowiązkiem jest pozyskanie Twoich danych w celu umówienia wizyty, a Twoim – podanie nam swoich danych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Twoich danych dostępna jest w zakładce RODO
na stronie internetowej Szpitala oraz umieszczona w miejscach ogólnodostępnych, przy rejestracji i tablicy informacyjnej.

Weryfikacja tożsamości

Jako podmiot wykonujący działalność leczniczą jesteśmy zobowiązani do ustalenia/weryfikacji tożsamości pacjenta, osoby udzielającej upoważnienia oraz osoby uzyskującej dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia.

Weryfikację tożsamości ograniczamy jedynie do prośby o okazanie dokumentu tożsamości. Żaden z pracowników nie wykona kserokopii Twojego dokumentu

Kliknij po więcej informacji o RODO dla pacjenta

Nazwa dokumentu

Pobierz
Klauzula informacyjna dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zydnrama-Kościałkowskiego o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna dla dla odwiedzających fanpage Facebook SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zydnrama-Kościałkowskiego

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Klauzula dot. nagrywania rozmów

 

Klauzula dot. monitoringu wizyjnego

Klauzula dot. zamówień publicznych

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W celu realizacji i obsługi wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, telefonicznie (47) 710 4111 lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załącznik Nr.1

Załącznik Nr.2

Załącznik Nr.3

Załącznik Nr.4

Załącznik Nr.5

Załącznik Nr.6