strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

Cennik - 2

Przedstawiamy Państwu cennik naszych usług dla pacjentów indywidualnych, uszeregowanych według rodzajów wykonywanych badań:
  • Transport i pozostałe badania
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Zakład Diagnostyki Labolatoryjnej
  • Pracownia Endoskopowa
  • Pracowania Polikardiografii
  • Zakład Rehabilitacji

opublikowano: 2015-06-22

Cennik Transportu i pozostałych badań

 

Transport medyczny oraz pozostałe badania - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Usługa transportu medycznego z ratownikiem i kierowcą nieprzekraczająca 60 min. 75 zł
2. Usługa transportu medycznego z ratownikiem i kierowcą za każde kolejne rozpoczęte 60 min. 38 zł
3. Usługa transportu medycznego z kierowcą nieprzekraczająca 60 min. 45 zł
4. Usługa transportu medycznego z kierowcą za każde kolejne rozpoczęte 60 min. 35 zł
5. Usługa transportu medycznego- za każdy przejechany 1 km 1,6 zł
6. Konsultacja lekarska na Izbie Przyjęć 100 zł
7. Audiogram 20 zł

 

opublikowano: 2015-06-22

Cennik Poradni Zdrowia Psychicznego

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego- stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U.2014.937 ze zm.) 150 zł
2. Widzenie zmierzchowe- na potrzeby badań profilaktycznych  (Dz.U.2014.1184 j.t. ze zm. MP) 25 zł
3. Wrażliwość na olśnienie na potrzeby badań profilaktycznych  (Dz.U.2014.1184 j.t. ze zm. MP) 20 zł
4. Badanie psychologiczne osób wpisanych, lub ubiegających się o wpisanie, na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej *) (Dz. U. 2013.1715) 100 zł
5. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń - 30% minimalnego wynagrodzenia (Dz. U. 2000.79.898 ze zm.) 504 zł
6. Badanie psychologiczne osoby posiadającej pozwolenie na broń - 20% minimalnego wynagrodzenia (Dz. U.2000.79.898 ze zm.) 336 zł
7. Badanie psychologiczne strażników gminnych (miejskich) (Dz.U.2010.150.1012 ze zm.) 200 zł
8. Porada psychologiczna 70 zł
9. Badanie diagnostyczne ? psychiatryczne 80 zł
10. Konsultacja psychiatryczna 50 zł

UWAGA: badania nr 1, 4, 5, 6, 7 - objęte obowiązkiem podatku VAT, cena uwzględnia stawkę VAT.

opublikowano: 2015-06-22

Cennik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. RTG zęba
8 zł
2. RTG klatki piersiowej a-p
21 zł
3. RTG boczne klatki piersiowej
21 zł
4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem
21 zł
5. RTG czaszki a-p i boczne
17 zł
6. RTG podstawy czaszki
17 zł
7. RTG celowane siodełka tureckiego
17 zł
8. RTG oczodołów
16 zł
9. RTG zatok obocznych nosa
16  zł
10. RTG żuchwy
16  zł
11. RTG stawów skroniowo-żuchwowych
16 zł
12. RTG łuków jarzmowych
16  zł
13. RTG kości nosowej
16  zł
14. RTG kręgosłupa szyjnego a-p i boczne
22 zł
15. RTG dynamiczne kręgosłupa szyjnego
22 zł
16. RTG kręgosłupa piersiowego a-p i boczne
22 zł
17. RTG kręgosłupa lędźwiowego a-p i boczne
26 zł
18. RTG kości ogonowej a-p i boczne
26 zł
19. RTG kręgu szczytowego i obrotowego a-p i boczne
22 zł
20. RTG skośne celowane na stawy międzykręgowe
26 zł
21. RTG całego kręgosłupa a-p i boczne
63 zł
22. RTG miednicy
21 zł
23. RTG stawów krzyżowo-biodrowych
21 zł
24. RTG stawu biodrowego
18 zł
25. RTG stawu biodrowego osiowe
18 zł
26. RTG stawów biodrowych
21 zł
27. RTG kości krzyżowej a-p i boczne
21 zł
28. RTG żeber a-p i skośne
21 zł
29. RTG żeber a-p i boczne
21 zł
30. RTG mostka
21 zł
31. RTG stawu barkowego
17 zł
32. RTG stawu barkowego osiowe
17 zł
33. RTG stawów barkowych
18 zł
34. RTG stawu łokciowego
20 zł
35. RTG stawów łokciowych a-p i boczne
23 zł
36. RTG kości ramiennej w dwóch płaszczyznach
18 zł
37. RTG kości przedramienia w dwóch płaszczyznach
18 zł
38. RTG kości udowej w dwóch płaszczyznach
21 zł
39. RTG kości podudzia w dwóch płaszczyznach
21 zł
40. RTG dłoni w dwóch płaszczyznach
24 zł
41. RTG stóp  w dwóch płaszczyznach
24 zł
42. RTG porównawcze uszu m. Schillera lub Stenversa
16 zł
43. RTG ucha
15 zł
44. RTG przeglądowe jamy brzusznej
18 zł
45. RTG czaszki wg Towna
16 zł
46. RTG obojczyka
21 zł
47. RTG łopatki
21 zł
48. RTG osiowe stawów barkowych
21 zł
49. RTG stawu kolanowego
21 zł
50. RTG stawów kolanowych a-p i boczne
25 zł
51. RTG stawu skokowego
21 zł
52. RTG stawów skokowych a-p i boczne
24 zł
53. RTG osiowe stawów biodrowych lub w pozycji ginekologicznej
18 zł
54. RTG tunelowe kolan
25 zł
55. RTG rzepki
25 zł
56. RTG nadgarstka
20 zł
57. RTG nadgarstków
22 zł
58. RTG palca
20 zł
59. RTG palców
24 zł
60. RTG kości piętowej
24 zł
61. RTG stopy
21 zł
62. RTG szczytów płuc 21 zł
63. RTG jamy brzusznej (pozycja stojąca) 18 zł
64. RTG jamy brzusznej (pozycja leżąca) 18 zł
65. Skopia klatki piersiowej
20 zł
66. Skopia tkanek miękkich
16 zł
67. Skopia układu kostnego
14 zł
68. Cholangografia - dren Khera
31 zł
69. Badanie kontrastowe żołądka i dwunastnicy
92 zł
70. Badanie kontrastowe przełyku
92 zł
71. Pasaż kontrastu przez jelita
94 zł
72. Wlew doodbytniczy
92 zł
73. Urografia
139 zł
74. Cystografia
99 zł
75. Pyelografia
79 zł
76. Nefrostomia
79 zł
77. Fistulografia
59 zł
78. Mammografia 70 zł
79. USG nerki (układu moczowego) 70 zł
80. USG tarczycy
60 zł
81. USG jamy brzusznej
60 zł
82. USG dopplerowskie tętnic obwodowych
110 zł
83. USG dopplerowskie tętnic szyjnych
110 zł
84. USG dopplerowskie tętnic nerkowych
110 zł
85. USG dopplerowskie tętnic trzewnych
110 zł
86. USG dopplerowskie tętnic lub żył kończyn dolnych
110 zł
87. BAC pod kontrolą USG
100 zł

 

 

opublikowano: 2009-10-30

Cennik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Albumina
4,5 zł
2. Alkohol etylowy 12 zł
3. Aminotransferaza alaninowa (ALT/ALAT)
4,5 zł
4. Aminotransferaza asparaginowa (AST/ASPAT)
4,5 zł
5. Amoniak w osoczu 15 zł
6. Amylaza w moczu
5,1 zł
7. Amylaza w płynach ustrojowych
5,1 zł
8. Amylaza w surowicy krwi
5,1 zł
9. Antygen HBs (HBsAg)
15 zł
10. Antygen swoisty dla stercza (całkowity PSA)
22 zł
11. Badanie chemiczne złogu z dróg moczowych
35 zł
12. Badanie kału na cysty lamblii (preparat bezpośredni)
11 zł
13. Badanie kału na pasożyty z izolacją - badanie kału na jaja helmintów
13 zł
14. Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu 11 zł
15. Barbiturany w moczu (test jakościowy)
6 zł
16. Benzodiazepiny w moczu (test jakościowy)
6 zł
17. Białko całkowite w moczu 
6 zł
18. Białko całkowite w surowicy
4,5 zł
19. Białko C-reaktywne (CRP) ilościowo
7 zł
20. Bilirubina bezpośrednia
7 zł
21. Bilirubina całkowita
4,5 zł
22. Cholesterol calkowity
4,5 zł
23. Cholesterol HDL
6 zł
24. Cholesterol LDL
8 zł
25. Czas i wskaźnik protrombinowy (INR)
7 zł
26. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
6 zł
27. Czynnik reumatoidalny RF ilościowo
14 zł
28. D-dimery
23 zł
29. Dehydrogenaza mleczanowa LDH w surowicy
5 zł
30. Doustny test tolerancji glukozy
16 zł
31. Elektrolity w moczu DZM (chlorki) 7,2 zł
32. Elektrolity w moczu DZM (potas)
6,5 zł
33. Elektrolity w moczu DZM (sód)
6,5 zł
34. Elektrolity w surowicy krwi (chlorki)
5,4 zł
35. Elektrolity w surowicy krwi (potas)
4,5 zł
36. Elektrolity w surowicy krwi (sód)
4,5 zł
37. Fibrynogen
7 zł
38. Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP
4,6 zł
39. Fosfataza kwaśna całkowita ACP 13 zł
40. Fosfataza kwaśna sterczowa ACPC
22 zł
41. Fosforany nieorganiczne w surowicy krwi
4,6 zł
42. Fosforany nieorganiczne w moczu (DZM)
4,6 zł
43. Gamma glutamylotransferaza /GGTP/
5 zł
44. Glukoza w moczu
5 zł
45. Glukoza w surowicy
5 zł
46. Helicobakter pylori w kale 15 zł
47. Hemoglobina glikowana (HbA1C)
20 zł
48. Hormon tyreotropowy (TSH)
16 zł
49. Kinaza fosfokreatynowa -izoenzym /CK-MB/
8 zł
50. Kinaza kreatynowa (CK)
6 zł
51. Klirens kreatyniny
10 zł
52. Kreatynina w moczu
4,5 zł
53. Kreatynina w surowicy krwi
4,5 zł
54. Krew utajona w kale
12 zł
55. Kwas moczowy w moczu (DZM)
5 zł
56. Kwas moczowy w surowicy krwi
5 zł
57. Lipaza trzustkowa
9 zł
58. Magnez w surowicy krwi, moczu
4,5 zł
59. Mikroalbumina w DZM
15 zł
60. Mikroalbumina w moczu 
15 zł
61. Mleczany
13 zł
62. Mocznik w surowicy krwi, moczu
4,5 zł
63. Morfologia krwi (CBC)
7 zł
64. Morfologia krwi z 5częściowym rozdziałem leukocytów (automat)
11 zł
65. Narkotyki w moczu (test jakościowy)
21 zł
66. Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 12 zł
67. Odczyn ASO 9 zł
68. Odczyn Biernackiego (OB)
7 zł
69. Odczyn Waalera Rose metodą latexową
11 zł
70. Oporność osmotyczna erytrocytów
13 zł
71. Prokalcytonina
51 zł
72. Przeciwciała p. Hepatitis C  (Anty HCV) 18 zł
73. Przeciwciała p.natywnemu DNA
14 zł
74. Resztki pokarmowe w kale 10 zł
75. Retikulocyty
8 zł
76. Równowaga kwasowo-zasadowa i gazometria oksymetria Na+, K+, Cl-, Ca++, CoHb., MetHb., tHb
15 zł
77. Skryningowy test wykrywający reaginowe p/c p.Treponea Pallidum (RPR Syphilis test) - WR
7 zł
78. Stopień czystości pochwy i szyjki macicy
12 zł
79. TIBC całkowita zdolność wiąznia żelaza (UIBC+Fe)
10 zł
80. UIBC utajona zdolność wiązania żelaza 5 zł
81. Toksyna A i B Clostridium difficile w kale 32 zł
82. Troponina T
20 zł
83. Troponina I
20 zł
84. Trójglicerydy (TG)
5 zł
85. Wapń w moczu
7 zł
86. Wapń w surowicy krwi
5 zł
87. Witamina B12 20 zł
88. Wolna trijodotyronina ft3
16 zł
89. Wolna tyroksyna ft4
16 zł
90. Wymaz z odbytu na obecność owsików
12 zł
91. Żelazo w surowicy krwi 5 zł
92. Pobranie krwi 5 zł

 

 

opublikowano: 2009-11-02

Cennik Pracowni Endoskopowej

 

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Gastroskopia diagnostyczna 120 zł
2. Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca biopsję i h-p
200 zł
3. Gastroskopia diagnostyczna uwzględniająca test urazowy
180 zł
4. Gastroskopia diagnost. uwzględniająca test urazowy i h-p
200 zł
5. Kolonoskopia diagnostyczna
250 zł
6. Kolonoskopia diagnostyczna z pobieraniem biopsji i  uwzględnieniem h-p
330 zł
7. Kolonoskopia diagnostyczna z zabiegiem polipektomii z uwzględnieniem h-p (cena nie uwzględnia hospitalizacji) 600 zł
8. Sigmoidoskopia diagnostyczna
150 zł
9. Sigmoidoskopia diagnostyczna z pobieraniem biopsji z uwzględnieniem h-p
230 zł
10. Sigmoidoskopia diagnostyczna z zabiegiem polipektomii z uwzględnieniem h-p (cena nie uwzględnia hospitalizacji) 600 zł

 

opublikowano: 2009-11-02

Cennik Pracowni Polikardiografii

 

PRACOWNIA POLIKARDIOGRAFII - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Elektrokardiografia (EKG) 20 zł
2. Holter 24-godzinne monitorowanie EKG
100 zł
3. Holter 24-godzinne monitorowanie EKG - 12 odprowadzeń 150 zł
4. Holter 24-godzinne monitorowanie RR 100 zł
5. Holter - Rejestrator zdarzeń
200 zł
6. Echokardiografia przezklatkowa
100 zł
7. Echokardiografia przezprzełykowa
200 zł
8. Stymulacja przezprzełykowa
200 zł
9. Kardiowersja / Defibrylacja elektryczna
2 000 zł
10. Próba dobutaminowa
250 zł
11. Testy wysiłkowe 150 zł
12. Test pionizacyjny - TILT Test 600 zł
13. Wszczepianie rozrusznika serca jednokomorowego (cena może się różnić w zależności od rodzaju stymulatora)
9 000 zł
14. Wszczepianie rozrusznika serca dwukomorowego (cena może się różnić w zależności od rodzaju stymulatora) 11 000 zł
15. Kontrola rozrusznika serca 130 zł

 

opublikowano: 2009-11-02

Cennik Zakładu Rehabilitacji

 

Zakład Rehabilitacji - stan na czerwiec 2015

LP

RODZAJ BADANIA

CENA

1. Konsultacja lekarza rehabilitacji  
50 zł
2. Fizykoterapia - Światłolecznictwo Sollux
4 zł
3. Fizykoterapia - Ultradźwięki
6 zł
4. Fizykoterapia - Diadynamik
6 zł
5. Fizykoterapia - Galwanizacja
6 zł
6. Fizykoterapia - Jontoforeza
6 zł
7. Fizykoterapia - Parafina
8 zł
8. Fizykoterapia - Prąd Traberta
6 zł
9. Fizykoterapia - Elektrostymulacje
6 zł
10. Fizykoterapia - Prądy interferencyjne
6 zł
11. Fizykoterapia - Prądy wielkiej częstotliwości Terapuls 6 zł
12. Masaż klasyczny (częściowy) 20 zł
13. Kinezyteria - ćwiczenia indywidualne 25 zł
14. Kinezyteria - ćwiczenia zespołowe 7 zł
15. Kinezyteria - ćwiczenia na przyrządach 7 zł
16. Magnetoterapia 6 zł
17. Laseroakupunktura 40 zł

 

opublikowano: 2009-11-02