strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii świadczy usługi w zakresie badań histopatologicznych i cytodiagnostycznych dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ MSWiA oraz dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania patomorfologiczne polegają na ocenie mikroskopowej odpowiednio przygotowanych preparatów cytologicznych lub tkankowych. Dysponujemy możliwością wykonania dodatkowych barwień histochemicznych i immunohistochemicznych.

Zakład Patomorfologii posiada licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonanie badań histopatologicznych.

 

Biopsje cienkoigłowe wykonywane są przez lekarzy Zakładu Patomorfologii w pracowni USG szpitala MSWiA (II piętro):

- w poniedziałki - godz. 9.15

- w środy - godz. 9.00

 

Struktura i działalność Zakładu Patomorfologii

Pracownia histopatologiczna:

- badanie drobnych wycinków pobranych techniką endoskopową

- badanie materiałów z oligobiopsji i biopsji wycinkowej

- badanie materiałów pooperacyjnych

- badanie śródoperacyjne ("intra")

 

Pracownia cytologiczna:

- badanie materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

- badanie cytologiczne płynów z jam ciała (opłucna, otrzewna)

- badanie cytologiczne rozmazów ginekologicznych

 

Pracownia immunohistochemiczna:

- diagnostyka różnicowa nowotworów

- ocena statutu receptora HER2

 

Kierownictwo Zakładu:

Koordynator: dr n. med. Andrzej Namiot- specjalista patomorfolog

 

Kadra lekarska:

lek. med. Wojciech Rogulski- specjalista patomorfolog

lek. med. Gabriela Lipińska- specjalista patomorfolog

lek. med. Bolesław Poczopko

 

Kadra techniczna:

Koordynator personelu technicznego: mgr Joanna Paszko

mgr Katarzyna Marcińczyk

mgr Katarzyna Kryjan

mgr Agnieszka Dziekońska

mgr Diana Kowalczuk

st. tech. lab. Elżbieta Rutkowska

st. tech. lab. Krystyna Żukowska

Kontakt:

tel. 85 869 45 59

e-mail: patomorfologia@zozmswia.bialystok.pl

 

 

opublikowano: 2017-12-19