strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
ul. Fabryczna 27
15-471 Białystok


www.zozmswia.bialystok.pl

E-MAIL: szpital@zozmswia.bialystok.pl

FAX: (85) 869-35-66

NIP: 542-25-13-061

REGON: 050637922

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

 • REJESTRACJA TELEFONICZNA do lekarzy specjalistów: (85) 869-49-67 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14)
 • REJESTRACJA "W OKIENKU" do lekarzy specjalistów czynna w godzinach: 7.45 - 18
 • REJESTRACJA TELEFONICZNA do lekarzy rodzinnych: (85) 869-45-76 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 14)

DYREKCJA:

 • Dyrektor Alicja Skindzielewska: (85) 869-45-50
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: Marek Kiluk: 603 686 580
 • Główna Księgowa: Ewa Zubrycka - Klecz: (85) 869-49-85
 • Sekretariat: (85) 869-35-50
 • Sekretariat Medyczny: 603 686 580

KIEROWNICTWO:

 • Naczelna Pielęgniarka: (85) 869-45-56
 • Kierownik Działu Kard i Płac: (85) 869-35-92
 • Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń: (85) 869-35-75
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych: (85) 869-45-62
 • Kierownik Działu Informatyki: (85) 869-49-76
 • Kierownik Działu Organizacyjnego: (85) 869-35-84
 • Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego: (85) 869-45-95
 • Kierownik Apteki Szpitalnej: (85) 869-35-52

ODDZIAŁY:

Oddział Kardiologiczny

 • Gabinet Kierownika Oddziału: (85) 869-49-50
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-45-60
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-35-57

  Oddział Geriatrii

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-49-74
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-45-67
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-73

  Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-35-60
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-49-51
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-52

  Oddział Chirurgii Onkologicznej

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-45-82
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-49-56
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-58

  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-45-82
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-49-56
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-58
 • Oddział Chirurgii Ogólnej

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-49-55
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-45-57
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-57

  Oddział Urologii

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-49-55
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-45-57
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-49-57

  OIT

 • Gabinet Ordynatora: (85) 869-45-99
 • Pokój Lekarzy: (85) 869-45-94
 • Punkt Pielęgniarski: (85) 869-45-98

PORADNIE:

REJESTRACJA TELEFONICZNA do poniższych Poradni Specjalistycznych: (85) 869-49-67
Czynna w godzinach 800 - 1400

 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Gastrologiczna
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

NZOZ "ZDROWIE"

 • Gab. 1/14: (85) 869-45-53
 • Gab. 1/13: (85) 869-45-70
 • Gab. 1/12: (85) 869-45-83

NZOZ "Przy Fabrycznej"

 • Gab. 1/17: (85) 869-49-68
 • Gab. 1/18: (85) 869-49-68
 • Gab. 2/12: (85) 869-35-94
 • Gab. 2/13: (85) 869-35-94
 • Gab. 2/21: (85) 869-35-97
 • Gab. 1/15: (85) 654-55-40

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • Kierownik PZP: (85) 869-45-73
 • Kierownik ODLN: (85) 869-45-89
 • Rejestracja PZP: (85) 869-45-89

Zakład Rehabilitacji

 • Kierownik Zakładu: (85) 869-45-96
 • Gabinet Masażu: (85) 869-45-93
 • Gabinet Kinezyterapii: (85) 869-35-77

Izba Przyjęć

 • Kierownik: (85) 869-49-84
 • Rejestracja Izby Przyjęć: (85) 869-45-77, (85) 869-35-79

Apteka Szpitalna

 • Kierownik: (85) 869-35-52
 • Referenci: (85) 869-35-76

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Kierownik: (85) 869-35-90
 • Rejestracja ZDO: (85) 869-45-84

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Kierownik: (85) 869-45-54
 • Laboratorium: (85) 869-45-81, (85) 869-35-56
 • Punkt Pobierania Materiału Biologicznego: (85) 869-45-79

Pracownia Patomorfologii

 • Pracownia: (85) 869-45-59

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 • Przewodniczący: (85) 869-45-85
 • Specjalista ds. epidemiologii: (85) 869-45-85

Inspektor BHP i PPOŻ

 • Inspektor BHP: (85) 869-35-73

Stacja Dializ

 • Stacja Dializ: (85) 652-78-80

Podlaska Rejonowa Komisja Lekarska MSW

 • PRKL MSW: (85) 652-45-72

 

opublikowano: 2009-08-05