strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Pani Zofia Wasilko, nasza wieloletnia pracownica, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii. Rodzinie zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

opublikowano: 2019-10-08

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł tata dr Doroty Szymborewicz. Pani Dorocie oraz rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

opublikowano: 2019-10-04

Podziekowania od pacjenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 2019-10-01

Realizacja projektu finansowanego ze środków PROWP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  2 415 862 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 141 290,36 PLN,

w tym:

85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 820 096,80 PLN

15% wydatków kwalifikowalnych stanowią środki własne: 321 193,56 PLN

Planowany okres realizacji projektu: od 2 maja 2019 roku - do 31 grudnia 2019 roku

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zapewnienie kompleksowej, wielozakresowej oraz skoordynowanej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi oraz zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki pooperacyjnej pacjentów geriatrycznych z wielochorobowością i współistniejącymi chorobami starczymi.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom starszym i niepełnosprawnym wymagającym opieki geriatrycznej,

- wzrost dostępności do specjalistycznych świadczeń w zakresie problemów zdrowotnych osób starszych w pobliżu miejsca zamieszkania, ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy personelu medycznego,

- podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,

- podniesienie jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych,

- podniesienie jakości diagnostyki,

- poprawa jakości leczenia pooperacyjnego,

- objęcie chorych koordynowaną i kompleksową opieką zdrowotną (możliwość konsultacji pacjentów przez szerokie grono specjalistów),

- zwiększenie dostępu do świadczeń wskazanych w mapie potrzeb jako deficytowych dla województwa podlaskiego i wynikających z zachodzących zmian demograficznych,

- rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym,

- poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w województwie podlaskim, poprzez poprawę efektywności medycznej, poprawę jakości systemu zdrowia, dzięki rozbudowie infrastruktury zapewniający dostępność do świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,

- poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki medycznej nad pacjentami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach Oddziału Geriatrii i Poradni Geriatrycznej,

- zapobieganie schorzeniom i niepełnosprawności u osob starszych,

- rozpoznawanie i leczenie chorób występujących u pacjentów geriatrycznych, którzy wymagają całościowej oceny specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego jako nieodłącznych elementów procesu leczniczego,

- upowszechnienie opieki geriatrycznej, edukacja pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów redukcja polifarmakoterapii,

- skrócenie czasu oczekiwania na wizytę w poradni i hospitalizację w Oddziale Geriatrii,

- podniesienie jakości życia i zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,

- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz satysfakcji pacjentów poprzez polepszanie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych,

- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury medycznej,

- upowszechnianie i poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej.

Instytucja Zarządzająca RPOWP stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWP: wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/kontrole_i_naduzycia/naduzycia.html

opublikowano: 2019-07-03

Plebiscyt Kuriera Porannego - Wyniki

Szanowni Państwo,

Znane są już wyniki plebiscytu kuriera porannego pod nazwą Hipokrates. W kategorii kardiolog roku wynikiem 1003 głosów, wygrał pracownik naszego szpitala, kierownik oddziału kardiologii Pan Bogdan Galar. W imieniu całego szpitala składamy Panu serdeczne gratulacje!.

Laureaci wszystkich 16 kategorii odbiorą nagrody podczas uroczystej gali na Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który mieści się w Pałacu Branickich. Gala odbędzie się 17 lipca.

Czytaj więcej:

https://poranny.pl/hipokrates-wojewodztwa-podlaskiego-2019-glosowanie-zakonczone-poznaj-zwyciezcow/ar/c14-14078717

opublikowano: 2019-07-12

Plebiscyt Kuriera Porannego

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna edycja plebiscytu Kuriera Porannego pod nazwą Hipokrates Województwa Podlaskiego 2019. Wielu nominowanych pochodzi z naszego szpitala. To oddani pacjentom pracownicy z wielkim doświadczeniem i wiedzą.
Poniżej przedstawiamy osoby nominowane do nagrody, uprzejmie prosząc o oddanie na nich głosu.

Pielęgniarka/ Położna Roku

Barbara Dąbrowska - O. Chorób wewnętrznych i gastroenterologii
https://poranny.pl/p/kandydat/barbara-dabrowska%2C589933/

Teresa Zimoch - Poradnia kontroli stymulatorów
https://poranny.pl/p/kandydat/teresa-zimoch%2C590055/

Przemysław Czemko - OIT
https://poranny.pl/p/kandydat/przemyslaw-czemko%2C609997/

Przychodnia/ Gabinet Roku

Przychodnia MSWiA w Białymstoku
https://poranny.pl/p/kandydat/przychodnia-mswia%2C598611/

Ginekolog Roku

Kazimierz Jaworowski
https://poranny.pl/p/kandydat/kazimierz-jaworowski%2C589603/

Chirurg Roku

Fabian Kamiński
https://poranny.pl/p/kandydat/fabian-kaminski%2C589369/

Kardiolog Roku

Bogdan Galar
https://poranny.pl/p/kandydat/bogdan-galar%2C589687/

Ortopeda Roku

Piotr Jancewicz 
https://poranny.pl/p/kandydat/piotr-jancewicz%2C600089/

Grzegorz Kunowski
https://poranny.pl/p/kandydat/grzegorz-kunowski%2C600009/

Fizjoterapeuta Roku

Artur Tryskuć
https://poranny.pl/p/kandydat/artur-tryskuc%2C589501/

Wojciech Zieliński
https://poranny.pl/p/kandydat/wojciech-zielinski%2C589541/

Natalia Dużej - Puchalska
https://poranny.pl/p/kandydat/natalia-duzej-puchalska%2C589531/

Szpital Roku

Szpital MSWiA
https://poranny.pl/p/kandydat/szpital-mswia%2C598163/


opublikowano: 2019-06-21

Szpital MSWiA z nowoczesnym laserem holmowym

Szpital MSWiA w Białymstoku pozyskał ultranowoczeny sprzęt diagnostyczno-leczniczy na potrzeby pacjentów Oddziału Urologii. Laser holmowy został zakupiony dzięki celowej dotacji budżetowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zastąpił wysłużone urządzenie starszej generacji.

 

Sprzęt posiada rozszerzoną funkcjonalność o wcześniej nie wykonywane techniki leczenia, które zostały opisane poniżej.

Techniki te są nowatorskie w skali kraju, znacznie podnosząc komfort leczniczy pacjentom
i zwiększając szansę skutecznego leczenia. Szpital MSWiA w Białymstoku jest drugim ośrodkiem
w Polsce wykonującym wspomniane zabiegi.

Zabiegi RIRS (retrograde intrarenal sugery) - wsteczna chirurgia śródnerkowa.
Są to zabiegi małoinwazyjne wykorzystujące najnowsze techniki stosowane w światowej urologii (endourologii). Dzięki wykorzystaniu giętkich ureteroskopów możliwe jest dotarcie praktycznie do każdego miejsca układu kielichowo-miedniczkowego nerki. Technika służy do leczenia kamicy nerek oraz górnego odcinka moczowodów. Najczęściej posługujemy się techniką "dusting", czyli kruszenia kamienia na pył, który następnie w sposób bezbolesny jest wydalany z moczem przez pacjenta.

Zabieg Holmowej Enukleacji Gruczolaka Stercza zapewnia skuteczne leczenie mężczyzn nawet z poważnie powiększoną prostatą. HoLEP usuwa cały fragment zmienionego gruczołu
i jednocześnie pozwala zachować usuniętą tkankę, dzięki czemu można ją następnie zbadać
w laboratorium i określić charakter. W porównaniu do starszych metod leczenia HoLEP umożliwia znacznie szybszą regenerację po zabiegu oraz pozwala doszczętnie usunąć przerośnięty gruczoł. Dzięki temu zabiegi są bardzo skuteczne - jedynie mniej niż 2 procent mężczyzn, wymaga ponownego leczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarze Oddziału Urologii SPZOZ MSWiA w Białymstoku szkolili się dnia 5 czerwca 2019 r. pod okiem doświadczonego w tej mierze dr Marka Zawadzkiego Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Św. Anny w Piasecznie - EMC Instytut Medyczny SA

 

opublikowano: 2019-06-07

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że od 01.06.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku, realizuje świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego.

Telefon do gabinetu:  85 869-35-79

Telefon pomocy wyjazdowej: 85 66-37-310

 

 

 

opublikowano: 2019-05-31

Zapraszamy lekarzy rezydentów

Szpital MSWiA posiada wolne miejsca szkoleniowe w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Zapraszamy lekarzy rezydentów do odbywania specjalizacji w naszej placówce. Zapewniamy kształcenie w zakresie TK, MR, mammografii, USG, USG Doppler i radiologii klasycznej. Kontakt tel. 515 539 062 lub email sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

 

 

 

opublikowano: 2019-05-29

Praca dla lekarza specjalisty rehabilitacji

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zatrudni lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w Poradni Rehabilitacji w wymiarze 1 etatu. Forma zatrudnienia jest dowolna. Poradnia współpracuje z Działem Fizjoterapii istniejącym na terenie szpitala. Tel. 85 8693550 lub email sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

 

 

 

opublikowano: 2019-05-06

Wywiad Pana Dyrektora

W styczniowym wydaniu branżowego miesięcznika Zarządzanie placówką medyczną ukazał się wywiad z Dyrektorem naszego szpitala - dr n.med. Jarosławem Tałałajem. Zapraszamy do lektury


Wszystkie działania SPZOZ w Białymstoku są podporządkowane poprawie bezpieczeństwa pacjentów. Sprawdź, jaki wpływ mają na to zmiany organizacyjne w placówce, odnowienie zasobów, pozyskanie nowoczesnych urządzeń medycznych i dbałość o wykwalifikowane zespoły pracownicze - rozmowa z JAROSŁAWEM TAŁAŁAJEM, dyrektorem SPZOZ MSWiA w Białymstoku.

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku jest "Ulubionym Szpitalem Białostoczan". To już marka placówki, która stała się znakiem wysokiej jakości usług medycznych. Jakie działania podejmuje kierownictwo placówki, by utrzymać tę wyjątkową w skali kraju, wartość i przekonywać do siebie już kolejne pokolenia?

Staramy się podążać za zmieniającymi się potrzebami dorosłej populacji miasta i województwa. Jednocześnie musimy wykazać się umiejętnością dostosowania do szybkich i niekiedy głębokich zmian w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Wszystkie działania są podporządkowane poprawie bezpieczeństwa pacjentów i efektywności postępowania leczniczego. W ciągu ostatniego roku doprowadziliśmy do głębokich zmian organizacyjnych, dbamy o bieżące i systematyczne odnowienie posiadanych zasobów oraz pozyskanie nowoczesnych urządzeń medycznych. Szczególną uwagą otaczam utrzymanie odpowiednio licznych i wykwalifikowanych zespołów pracowniczych. Myślę, że między innymi dzięki temu uniknęliśmy poważnych protestów różnych grup zawodów medycznych, jakie miały miejsce w ostatnim roku.

Muszę jednak przypomnieć o utrudnionej dostępności szpitali ponadregionalnych do środków inwestycyjnych w porównaniu ze szpitalami samorządowymi. Mimo to jestem dobrej myśli, licząc na utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych naszego szpitala. Dobrym przykładem uznania wartości pracy całego szpitala jest właśnie uzyskany raport Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznający ocenę wystarczającą do otrzymania certyfikatu akredytacji. W tej chwili taki certyfikat ma tylko jeden białostocki szpital.

Ciekawą inicjatywą SPZOZ jest "Telefon zawałowy", pod którym dyżuruje lekarz przez całą dobę. Skąd ten pomysł i z jakim zainteresowaniem pacjentów i ich rodzin spotkał się do tej pory?

Na podstawie umowy z NFZ od 1 stycznia 2018 r. nasza Pracownia Hemodynamiki wykonuje pełny wachlarz świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej. W lipcu zostaliśmy wykonawcą umowy z płatnikiem w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał). Jest to najbardziej rozwinięta forma systemowego leczenia chorego na zawał mięśnia serca. Kompleksowa opieka zawiera w sobie leczenie w ramach kardiologii inwazyjnej lub kardiochirurgii, wczesną rehabilitację kardiologiczną i nadzór ambulatoryjny. Cały okres trwa rok. Wymogi, które szpital musi spełnić, są mocno wyśrubowane. SPZOZ MSWiA jest jednym z dwóch szpitali białostockich, które mogą zapewnić tak zaawansowane leczenie.

"Telefon zawałowy" zamieszczony na naszej stronie internetowej jest wynikiem tych działań, aczkolwiek należy dobitnie podkreślić, że głównym źródłem chorych na zawał mięśnia serca są jednostki ratownictwa medycznego. Niestety, to również podkreślam, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dostarcza pacjentów przede wszystkim innemu szpitalowi, który nie gwarantuje tak zaawansowanej i wszechstronnej pomocy pacjentom. W ten sposób wzrasta ryzyko niepełnego powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów w ciągu 12 miesięcy od incydentu.

Niedawno SPZOZ nawiązał współpracę z SPZOZ w Siemiatyczach. Skąd ta inicjatywa i jakie są pierwsze efekty podpisanego w kwietniu porozumienia?

Porozumienie dotyczy zapewnienia łatwego dostępu mieszkańców powiatu siemiatyckiego do wysokospecjalistycznych świadczeń kardiologicznych: koronarografii, urządzeń wszczepialnych serca czy ablacji układu bodźcotwórczego lub bodźcoprzewodzącego. Powiat siemiatycki jest najdalej wysuniętą na południe częścią województwa podlaskiego. Zaś wskazania do stosowania wymienionych świadczeń są najczęściej "ostre". Dzięki porozumieniu skracamy czas potrzebny na uzyskanie właściwego świadczenia, poprawiając rokowanie i zmniejszając ryzyko powikłań. Szpital w Siemiatyczach chętnie korzysta z pomocy SPZOZ MSWiA w Białymstoku.

Podobną współpracę, chociaż w mniejszym zakresie, prowadzimy z innymi szpitalami powiatowymi.

SPZOZ podejmuje wiele ważnych przedsięwzięć, nie tylko z myślą o pacjentach, ale także - pracownikach. Dlaczego warto i trzeba inwestować w edukację i profilaktykę pracowników? Z jakim zainteresowaniem spotykają się takie inicjatywy kierownictwa?

Szpital MSWiA w Białymstoku zawsze przykładał wielką wagę do szkoleń pracowniczych. Rokrocznie w planie finansowym, na podstawie wcześniejszych analiz znajdują się środki przeznaczone na finansowanie zewnętrznych szkoleń pracowników wszystkich komórek organizacyjnych szpitala.

W 2018 roku szkolenia wewnętrzne dotyczą przede wszystkim potencjalnych zagrożeń zawodowych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta. Zwracamy szczególną uwagę na ochronę przed zagrożeniem biologicznym, chemicznym, psychofizycznym i zagrożeniem wynikającym z organizacji pracy. W tym roku przeprowadziliśmy 12 szkoleń wewnętrznych o charakterze powszechnym lub skierowanych do wytypowanych grup zawodowych.

Chcę podkreślić szczególne zainteresowanie pracowników szkoleniem z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i w zakresie higieny rąk. W obu szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich grup zawodowych, w tym po raz pierwszy pracownicy administracji szpitala.

Szpital prowadzi badania satysfakcji zawodowej personelu i monitoruje zdarzenia niepożądane występujące wśród pracowników i pacjentów.

Edukacja pracowników szpitala niesie za sobą dostrzegalne zalety, na przykład obniżenie wskaźnika nieplanowanych nieobecności, wzrost satysfakcji z warunków pracy i satysfakcji pacjentów, wzrost zainteresowania zatrudnieniem w zakładzie, poprawę bezpieczeństwa warunków pracy i pobytu pacjentów.

Coraz więcej osób boryka się z problemami natury psychicznej. Utworzyli Państwo renomowany ośrodek, w którym specjaliści z różnych dziedzin psychologii udzielają wsparcia w specjalnej, wydzielonej strefie, gwarantującej pacjentom komfort. Jak wielu pacjentom, także tym zmagającym się z narastającym zjawiskiem mobbingu i znęcania się psychicznego, udało się pomóc?

Pierwszym etapem postępowania z pacjentem jest konsultacja diagnostyczna psychiatryczna i/lub psychologiczna w Poradni Zdrowia Psychicznego. Psychiatra proponuje program leczenia dopasowany do potrzeb pacjenta, a psycholog udziela pomocy różnymi metodami oddziaływania w celu odzyskania równowagi pacjenta w czasie przeżywanych trudności. W Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzona jest psychoterapia indywidualna, a w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic - w formie indywidualnej i grupowej. W 2017 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego pomoc uzyskało 1775 pacjentów, zaś w pierwszym półroczu 2018 roku - 1390 osób. Szacujemy, że około 20% naszych pacjentów doświadczyło mobbingu i co najmniej 50% pacjentów jest ofiarą przemocy psychicznej stosowanej obecnie lub w przeszłości. Najczęściej mamy jednak do czynienia ze złożonymi problemami zdrowotnymi pacjentów, co wymaga indywidualnej ścieżki postępowania.

SPZOZ jest beneficjentem unijnych programów, które pozwalają zrealizować inwestycje, ważne dla rozwoju placówki. Jakie projekty udało się dotąd zrealizować?

W 2018 roku realizujemy dwa projekty. Pierwszy to Projekt POIS pn. "Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku poprzez zakup nowego mammografu i toru wizyjnego" współfinansowanego ze środków EFRR. Czekamy na dostawę toru wizyjnego, mammograf jest w trakcie drugiego przetargu. Drugi to Projekt POIS pn. "Poprawa świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SPZOZ MSWiA w Białymstoku" współfinansowanego ze środków EFRR. Czekamy na dostawę aparatu rtg ramię C, łóżka elektryczne są w trakcie drugiego przetargu.

Kolejny projekt oczekuje na ocenę formalno-merytoryczną, nosi nazwę "Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jakie są plany na rozwój SPZOZ w kolejnych latach?

Plany rozwoju SPZOZ MSWiA w Białymstoku koncentrują się wokół inwestycji "Centrum Senioralne 60+" w latach 2018-2023. Pozwoli to poprawić jakość i komfort pobytu pacjentów oraz zoptymalizować liczbę łóżek w już istniejących oddziałach szpitala z Oddziałem Geriatrii na czele oraz utworzyć zupełnie nowe komórki na potrzeby populacji w wieku podeszłym. Oddział Geriatrii jest jedynym tego typu w województwie podlaskim, a na jego bazie istnieje Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Myśl o powstaniu Centrum wzięła się z bieżących i wciąż narastających potrzeb zdrowotnych ludności naszego województwa. Sądzę, że geriatria, na wzór pediatrii, jest odrębną dziedziną medycyny i wymaga stosownego rozwoju personelu medycznego, infrastruktury i sprzętu medycznego.

Unikalność projektu w skali regionu i kraju polega na skoordynowaniu opieki nad populacją osób w podeszłym wieku obciążonych wielochorobowością (szpital ma też w swojej strukturze sprofilowane oddziały internistyczne i zabiegowe zapewniające standardowy i ponadstandardowy wachlarz świadczeń zdrowotnych). Oznacza to, że chorzy w wieku podeszłym uzyskają opiekę zdrowotną również w oddziałach innych niż Oddział Geriatrii dzięki odrębnemu systemowi rejestracji i kwalifikacji. Jednocześnie oddziały i poradnie będą kontynuować na dotychczasowym poziomie świadczenia skierowane do pozostałej populacji dorosłej miasta i województwa. Skoordynowanie opieki oznacza również przesunięcie ciężaru udzielania świadczeń z oddziałów stacjonarnych do oddziałów dziennych i poradni specjalistycznych.

DR N. MED. JAROSŁAW TAŁAŁAJ - lekarz, specjalista chorób płuc, specjalista rehabilitacji medycznej. Asystent i adiunkt Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB (1993-2004), absolwent Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (2003). Dyrektor SPZOZ w Augustowie (2004-2005), zastępca dyrektora ds. medycznych POW NFZ w Białymstoku (2006-2007), od lipca 2017 r. dyrektor SPZOZ MSWiA w Białymstoku.opublikowano: 2019-02-15

Praca dla psychologów

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zatrudni pilnie psychologów do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w wymierze 1 etatu lub mniejszym. W zakresie obowiązków przewidujemy badania na rzecz medycyny pracy i badania orzecznicze

 

 

 

opublikowano: 2019-01-10

Etiuda Realizm

Nasz Szpital wsparł studentkę reżyserii filmowej Szkoły Filmowej w Łodzi, Panią Annę Pawluczuk, użyczając wnętrza na potrzeby realizacji etiudy pt. Realizm

 

Krótki film o miłości i umieraniu można obejrzeć tu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukeFtxKY-n8

 

Pani Anna Pawluczuk pochodzi z Białegostoku i tu stara się tworzyć jej filmy. Gratulujemy!

 

 

 

opublikowano: 2018-11-20

Zaproszenie do współpracy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku zaprasza podmioty zajmujące się ochroną przeciwpożarową do złożenia ofert na poniższy zakres usług

1. Całodobowe monitorowanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) i przekazywania alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej

2. Stałą konserwację i serwis systemu ochrony przeciwpożarowej (w tym system sygnalizacji pożaru - min. Centralka ESSER 8008, oraz system oddymiania)

Ofertę należy złożyć w Kancelarii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku do dnia 01.08.2018

 

 

 

opublikowano: 2018-07-18

Współpraca szpitali

W dniu 16 kwietnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku - Jarosławem Tałałajem oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - Andrzejem Szewczukiem

 

Celem współpracy jest diagnostyka i leczenie pacjentów SP ZOZ w Siemiatyczach ze schorzeniami kardiologicznymi, między innymi z zawałami serca i wymagającymi wszczepienia stymulatorów serca. W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński, Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego - Marek Bobel, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Maciej Bogdan Olesiński, Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Agata Anna Dyszkiewicz oraz komendanci wojewódzcy policji, straży pożarnej i straży granicznej.

 

 

 

 

opublikowano: 2018-04-25

Konferencja w sprawie e-ZLA

We wtorek, 24 kwietnia 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Wojewodę Podlaskiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, dotycząca harmonogramu wdrażania e-ZLA oraz planowanych zmian legislacyjnych w projekcie e-zwolnień

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli:

 • Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski,
 • Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku - Jerzy Maciej Kraszewski,
 • Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Maciej Bogdan Olesiński,
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białystoku - Jarosław Tałałaj.

Na spotkaniu z mediami zaprezentowano informacje na temat wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich oraz o planowanych zmianach legislacyjnych w projekcie e-zwolnień. Cyfryzacja w tym aspekcie opieki zdrowotnej odciąży lekarzy oraz poprawi komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami przedsięwzięcia.

 


opublikowano: 2018-04-25

Konsultacje akredytacyjne

Dwudniowe intensywne konsultacje z Dyrekcją, zespołami roboczymi oraz personelem medycznym - to efekt wizyty konsultantów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wspierających nas we wdrażaniu standardów Akredytacji Medycznej

Nasz Szpital jest beneficjentem realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia programu: "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki uczestnictwie w programie pracownicy Szpitala mieli okazję udziału w szkoleniu z zasad wdrażania standardów akredytacyjnych, które przeprowadzali konsultanci Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Odbyły się również warsztaty z zakresu farmakoterapii, a ostatnio dwudniowe konsultacje prowadzone przez dr Sławomira Ogórka oraz dr n.med. Krystynę Piskorz - Ogórek. W trakcie ostatniej wizyty konsultanci sprawdzali stan wdrożenie standardów akredytacyjnych w Szpitalu, spotkali się z zespołami roboczymi oraz wskazywali elementy, które warto jeszcze poprawić. Intensywne dwudniowe konsultacje zakończyły się sugestią, że nasz Szpital jest na dobrej drodze do uzyskania Akredytacji Medycznej.

 

Konsultanci CMJ: Krystyna Piskorz - Ogórek oraz Sławomir Ogórek podcza konsultacji akredytacyjnych

 

Konsultanci CMJ: Krystyna Piskorz - Ogórek oraz Sławomir Ogórek podcza konsultacji akredytacyjnych

 

 

 

opublikowano: 2018-03-01

Praca dla lekarzy

Szpital MSWiA zatrudni specjalistów chirurgii onkologicznej (dyżury i praca w normalnej ordynacji) i lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć. Atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem tel: 604 80 66 86

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 2018-01-05

Nowy Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Nowym Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Ulubionym Szpitalu Białostoczan została mgr Katarzyna Baranowska

 

 

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Funkcję Pełnomocnika w naszym Szpitalu pełni mgr Katarzyna Baranowska

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala SP ZOZ MSWiA

przyjmuje w każdą środę w godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00

Biuro Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta znajduje w budynku Administracji,

wejście od strony Przychodni II piętro, pokój nr 5R, tel. 85 869 49 13

Pacjenci, którzy uznali, iż w jakikolwiek sposób zostały naruszone ich prawa w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika do spraw praw pacjenta.

Zadaniem Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta jest przede wszystkim dbanie i przestrzeganie praw pacjentów przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane.

Ponadto każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów przy Narodowym Funduszu Zdrowia

Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku.
15-042 Białystok ul. Pałacowa 3.
telefony: (85) 745 95 76, 745 95 49 (pn-pt, 8.00-16.00.)
e-mail:
pacjenci@nfz-bialystok.pl
Komunikator Skype: podlaski.ownfz

oraz

Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
fax.: (22) 833 - 08 - 86
www.bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia 800 190 590 czynna poniedziałek - piątek 9.00 - 21.00

 

 

opublikowano: 2017-11-29

Aparat RTG ze środków UE

Zakup aparatu RTG z ramieniem C do obrazowania pacjentów z chorobami serca - to zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ze środków UE

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Poprawa świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia

w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku"

w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

w ramach działania: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 077 480 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 077 480 PLN,

w tym:

85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 915 858 PLN

15% wydatków kwalifikowalnych stanowią środki własne: 161 622 PLN

Planowany okres realizacji projektu: listopad 2017 roku - październik 2018 roku

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze procedur elektroterapii. Poprawa warunków hospitalizacji.

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze procedur elektroterapii w wyniku wdrożenia innowacyjnej aparatury obrazowania - zmotoryzowanego ramienia C, co pozwoli na skrócenie czasu trwania zabiegu;

- poprawa warunków hospitalizacji w wyniku wymiany łóżek na dostosowane do opieki nad pacjentami unieruchomionymi bądź z niepełnosprawnymi;

- zapewnienie wyższych standardów opieki,

- ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,

- podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,

- podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,

- skrócenie czasu hospitalizacji.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- poprawa efektywności ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy poprzez skrócenie pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;

- zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

opublikowano: 2017-11-17

Mammograf z unijnym wsparciem

Nowoczesna aparatura medyczna - mammograf oraz tor wizyjny - trafi do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku dzięki unijnemu dofinansowaniu

 

 

 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym w SPZOZ MSWiA w Białymstoku poprzez zakup nowego mammografu i toru wizyjnego"

w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

w ramach działania: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 433 600 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 433 600 PLN,

w tym:

85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 218 560 PLN

15% wydatków kwalifikowalnych stanowią środki własne: 215 040 PLN

Planowany okres realizacji projektu: październik 2017 roku - wrzesień 2018 roku

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności do  wysokiej jakości świadczeń w obszarze procedur chirurgii onkologicznej. Poprawa warunków diagnostycznych Poradni Chirurgii Onkologicznej.

 

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- poprawę sprawności wykonywania zabiegów chirurgicznych w obszarze procedur chirurgii onkologicznej, w tym zabiegów radykalnych;

- skrócenie czasu wykonania zabiegu przez wykonanie większej ilości zabiegów metodą laparoskopową w oparciu o własną diagnostykę mammograficzną, co z kolei wpłynie na:

* szybszą rekonwalescencje pacjentów,

* zmniejszenie ryzyka zakażeń,

* skrócenie czasu hospitalizacji,

* poprawę dobrostanu pacjentów

- poprawę diagnostyki i leczenia raka piersi;

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- poprawa efektywności ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy poprzez skrócenie pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

opublikowano: 2017-11-17

Jarosław Tałałaj nowym dyrektorem

Doktor nauk medycznych,  znawca krajowego systemu ochrony zdrowia,  a jednocześnie praktykujący lekarz oraz cieszący się świetną renomą wśród pacjentów specjalista chorób płuc  -  Jarosław Tałałaj został nowym Dyrektorem Ulubionego Szpitala Białostoczan Dyrektor Jarosław Tałałaj to absolwent Wydziału Lekarskiego Akademiii Medycznej w Białymstoku, mający na swoim koncie aż trzy medyczne specjalizacje: z chorób wewnętrznych, chorób płuc oraz rehabilitacji medycznej. Uczestnik licznych szkoleń profilowych z zakresu zarządzania, absolwent Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Białymstoku. Zdobywając nowe umiejętności ukończył staż w Szpitalu Wojewódzkim w holenderskim Zwolle, w ramach administracyjnego programu HOPE. Nowy Dyrektor jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Jarosław Tatałaj objął stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku wygrywając konkurs zorganizowany przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Szpital wymaga stałego i zrózwnoważonego rozwoju oraz dostosowania do dynamicznie zmieniającego się prawa, a przede wszystkim do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa - tłumaczy Dyrektor Jarosław Tałałaj. - Aktywność szpitala jest wynikiem efektywności jego pracowników. Dlatego bedę dbał o komfort pracy personelu naszego szpitala .
opublikowano: 2017-07-10

Podnośnik z dofinansowaniem PZU

Ulubiony Szpital Białostoczan wzbogacił się o nowoczesny i całkowicie zaautomatyzowany elektryczny podnośnik do obsługi ciężko chorych lub pacjentów mających trudności z chodzeniem. Sprzęt udało się zakupic dzięki dofinansowaniu sponsora - firmy PZU

Dofinansowanie uzyskane w 2016 roku od PZU w wysokości 15 000 złotych pozwoliło na zakup podnośnika, kórego cena wyniosła prawie 17 000 zł. Taki całkowicie zautomatyzowany sprzęt w codziennych warunkach opieki nad pacjentem to prawdziwy skarb. Pozwala personelowi pielęniarskiemu na transport chorego bezpośrednio ze szpitalnego łóżka do łazienki, gdzie chory może być umyty lub poddany czynnościom pielęgnacyjnym. Łatwość obsługi podnośnika - wykorzystywanego obecnie na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii - powala na jego obsługę zaledwie przez jedną osobę.

- Wykorzystanie podnośnika to korzyść zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego - wyjaśnia Krystyna Baranowska, Naczelna Pielęgniarka w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. - Pacjent może szybko i bezpiecznie zostać przetransportowany w dowolne miejsce na oddziale. To również znaczna oczędność czasu, którego przy dużym obłożeniu łóżek na oddziałach szpitalnych, pielęgniarki nie mają za wiele.

Elektryczny podnośnik służy pacjentom Ulubionego Szpitala Białostoczan

Podnośnik pozwala nie tylko pomoć w codziennej pielęgnacji pacjentów, ale także zaoszczędzić czas pielęgniarek

opublikowano: 2017-03-29

Jak uniknąć wypadku

Dużym zainteresowaniem pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan cieszyło się seminarium na temat zagrożeń mogących powodować wypadki przy pracy oraz wpływać na powstawanie chorób zawodowych

Uczestnikami całodniowego seminarium zorganizowanego w sali szkoleniowej naszego Szpitala była kadra kierownicza oraz zainteresowani pracownicy, a prelegentami specjaliści od bezpieczeństwa i higieny pracy, na czele z Panią Elżbietą Łapińską - Żurkowską z Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie szkolenia można było poznać wszystkie zagrożenia, z powodu których dochodzi do licznych wypadków przy pracy, a także zapoznano uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bhp. W ramach szerokiej profilaktyki omówiono sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy oraz przedstawiono pomysły na zwiększenie świadomości przeciwdziałania wypadkom w pracy. Omówiono także skutki wypadków przy pracy z poziomu pracownika i pracodawcy. Wszystkim uczestnikom seminarium rozdano pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.Wykładowcą seminarium była Pani Elżbieta Łapińska - Żurkowska z Państwowej Inspekcji Pracy.


Seminarium na temat zapobiegania wypadkom przy pracy cieszyło się dużm zainteresowaniemopublikowano: 2016-07-08

Warszaty Urologiczne

Urolodzy z Ulubionego Szpitala Białostoczan zorganizowali warsztaty urologiczne, pierwsze tego typu międzynarodowe wydarzenie na Podlasiu. Lekarze z całego regionu obserwowali transmisję operacji urologicznych wykonywanych pod kierunkiem wybitnego urologa - dr Radosa Djinovica z Serbii

Transmisja skomplikowanych operacji urologicznych, omawianie przypadków urologii rekonstrukcyjnej, a nawet wszczepianie mechanicznego zwieracza cewki moczowej - to fragment rozbudowanego programu szkolenia, do jakiego doszło w Szpitalu MSW w Białymstoku. Od kilku miesięcy trwały intensywne przygotowania, aby doszło do tego wydarzenia. Bo za bezprecedensowe wydarzenie należy uznać zaproszenie do Białegostoku dr Radosa Djinovica z Serbii, cenionego w Europie specjalistę od urologii, a jednocześnie Przewodniczącego Sekcji Urologii Rekonstrukcyjnej przy Europejskim Towarzystwie Urologicznym.

- To lekarz o europejskiej sławie, reprezentujący najwyższy poziom w dziedzinie urologii, do którego systematycznie chcemy aspirować - wyjaśnia Lech Gałek, szef zespołu urologów Szpitala MSW w Białymstoku. - Takich warsztatów w naszym regionie jeszcze nie było, to szansa dla nas i naszego środowiska urologicznego na nauczenie się nowych technik i metod operacyjnych, zgodnych ze światowymi trendami.

W ramach szkolenia zaplanowano specjalną transmisję on-line z sali operacyjnej do sali szkoleniowej, w której przebywali szkolący się lekarze z regionalnych szpitali. Gośćmi specjalnymi byli urolodzy z Meksyku i Włoch. Oprócz oglądania transmisji z operacji przewidziano także dyskusję nad ciekawymi przypadkami urologicznym, którą poprowadzili dr Robert Kozłowski, Ordynator Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz dr Marcin Chlabicz ze Szpitala MSW.

- Ta inicjatywa jest szczególnie cenna dla młodych lekarzy, którzy chcą się rozwijać i poznawać nowe metody skutecznego leczenia i operacji rekonstrukcyjnych - tłumaczy dr Marta Skrodzka, urolog ze Szpitala MSW w Białymstoku. - Poziom warsztatów był bardzo wysoki, a operacje były trudne, wykonuje je kilka ośrodków w naszym kraju.

W organizację szkolenia dla urologów, oprócz Szpitala MSW, zaangażował się również Urząd Marszałkowski, Wrota Podlasia, Politechnika Białostocka oraz firmy medyczne.

Urolodzy na warsztatach urologicznych (dr Rados Djinovic w środku) 

 

opublikowano: 2016-04-11

Otwarcie Hemodynamiki

Lśniąca nowością Pracownia Hemodynamiki z nowoczesnym angiografem to kolejna inwestycja Ulubionego Szpitala Białostoczan. Wart ponad 5 milionów sprzęt będzie służył m.in. zawałowcom do natychmiastowej pomocy przy udrażnianiu zatkanych naczyń krwionośnych

Zakończona w SP ZOZ MSW w Białymstoku inwestycja to ukłon w kierunku coraz liczniejszego grona pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

- Do tej pory byliśmy na Podlasiu znani przede wszystkim jako fachowcy od wszczepienia urządzeń stymulujących pracę serca - wyjaśnia dr n. med. Bogdan Galar, Kierownik Oddziału Kardiologii w SP ZOZ MSW w Białymstoku. - Teraz rozszerzamy naszą ofertę usług kardiologicznych o nowoczesne zabiegi na naczyniach wieńcowych, co w połączeniu z rozwijaną elektrofizjologią powoli stworzyć pełnoprofilowy Oddział Kardiologii. Będziemy trzecim takim ośrodkiem w Białymstoku, z tą różnicą, że będziemy posiadali bardzo nowoczesny sprzęt. Tym samym będziemy mogli otoczyć naszych pacjentów jeszcze bardziej kompleksową opieką kardiologiczną.

W ramach inwestycji udało się przebudować całe skrzydło szpitalne. Powstała nowa Pracownia Hemodynamiki z nowoczesnym angiografem oraz doskonale wyposażonym zapleczem dla personelu medycznego. Konieczne okazało się przeniesienie do nowej lokalizacji kaplicy szpitalnej, która tym samym zyskała nowy wygląd.

- Ta inwestycja doskonale wpisuje się w realizowaną przez nas koncepcję przekształcenia naszego szpitala w nowoczesną placówkę medyczną, która ma być przyjazna i przede wszystkim bezpieczna dla pacjentów - dodaje Marek Chojnowski, Dyrektor SP ZOZ MSW w Białymstoku. - Cały czas staramy się słuchać oczekiwań naszych chorych, którzy są dla nas najważniejsi.

W chwili obecnej większość procedur medycznych realizowanych na Oddziale Kardiologii SP ZOZ MSW w Białymstoku to świadczenia o statusie ratujących życie. Kontrakt Oddziału Kardiologii pozwala pomagać ponad 1500 pacjentom rocznie. Teraz jest szansa, że będzie ich jeszcze więcej.

Fotorelacja z otwarcia Pracowni Hemodynamiki

Fotorelacja z otwarcia Pracowni Hemodynamiki

Fotorelacja z otwarcia Pracowni Hemodynamiki

Fotorelacja z otwarcia Pracowni Hemodynamiki

Fotorelacja z otwarcia Pracowni Hemodynamikiopublikowano: 2016-01-22

Kardiomonitor ze wsparciem

Ulubiony Szpital Białostoczan otrzymał od firmy PZU dofinansowanie do zakupu kardiomonitora - ten nowoczesny sprzęt medyczny wyposażony w mnóstwo użytecznych funkcji monitorujących parametry życiowe pacjenta będzie stał na straży zdrowia naszych podopiecznych

Zakupiony kardiomonitor będzie służył do ciągłej obserwacji parametrów życiowych chorych. Wykorzystywany będzie w przypadku pacjentów po rozległych zabiegach operacyjnych. Dzięki niemu będziemy mogli na bieżąco kontrolować takie parametry jak: ciśnienie krwi, tętno, wysycenie krwi tlenem. Na ekranie nieustannie wyświetlany będzie m.in. zapis pracy serca chorego (EKG). Dzięki specjalnej przystawce będziemy mieli możliwość oceny ośrodkowego ciśnienia żylnego ? parametru świadczącym o zapotrzebowaniu chorego na płyny infuzyjne.

 

 

opublikowano: 2015-11-24

Pomocna dłoń

Nie radzisz sobie ze stresem, masz problemy osobiste, czujesz lęk lub zagubienie, a może jesteś bezradny wobec otaczających Cię trudności życiowych? Spokojnie, możesz sobie ze z wszystkim poradzić w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Potrzebujesz tylko pomocy naszego specjalisty

Ulubiony Szpital Białostoczan to renomowany ośrodek udzielający pomocy oraz wsparcia osobom, które doświadczają problemów natury emocjonalnej oraz psychicznej. Mamy ogromną wiedzę i doświadczenie w leczeniu trudnych przypadków - nasi pacjenci po zakończeniu terapii wracają do pełni zdrowia. Nasza wykwalifikowana kadra medyczna w specjalnie wydzielonej strefie - z dala od oczu pozostałych chorych - udzieli Państwu kompleksowej pomocy.

Jeżeli jednak nie jesteś pewien czy Twoje problemy kwalifikują się do leczenia możesz skorzystać z konsultacji. Jeżeli z naszym specjalistą uznacie, że istnieje potrzeba dalszego leczenia - możesz realizować je w naszym ośrodku. Do Państwa dyspozycji są:

 • lekarze specjaliści psychiatrii,
 • lekarz specjalista seksuolog,
 • psychologowie kliniczni,
 • psycholog seksuolog,
 • certyfikowani psychoterapeuci,
 • superwizor.

 

Wizyta u lekarza psychiatry nie wymaga skierowania, wystarczy umówić się na spotkanie. Z kolei wizyta u psychologa lub psychoterapeuty wymaga skierowania. Jeżeli wiesz, że Twój problem wymaga spotkania z takim specjalistą, omów to podczas pierwszego spotkania z psychiatrą. Wspólnie podejmiecie decyzję o skierowaniu na dodatkowe konsultacje. Wszystkie usługi świadczone naszym pacjentom w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic są bezpłatne dla pacjentów posiadających prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem (85) 869-45-89. Nasi specjaliści przyjmują także w godzinach popołudniowych.

W ramach prowadzonej Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic realizujemy programy zdrowotne, związane z profilaktyką zdrowia psychicznego:

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,

W ramach tych programów możecie Państwo skorzystać z terapii wspierającej i porad w kontakcie indywidualnym z psychoterapeutą, psychologiem lub lekarzem.

 

Zgłoś się do Ulubionego Szpitala Białostoczan i skorzystaj z porady naszych specjalistów gdy:

 • nie radzisz sobie ze stresem, odpowiedzialnością lub obciążeniem wynikającym z codziennych obowiązków,
 • doświadczasz doraźnych problemów kryzysowych (np. utrata pracy, rozwód, choroba lub wypalenie zawodowe)
 • brakuje Ci satysfakcji z życia i masz niskie poczucie własnej wartości
 • czujesz bezradność, trudno Ci podejmować decyzje
 • doświadczasz lęku, niepokoju związanego z konkretnymi sytuacjami lub o zupełnie nieokreślonej przyczynie, natrętnych myśli, zaburzeń koncentracji
 • odczuwasz smutek i trudność w cieszeniu się z tego co posiadasz lub osiągasz, brakuje Ci energii do działania
 • dostrzegasz u siebie objawy zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
 • masz kłopoty z kontrolowaniem wypijanego alkoholu czy innymi używkami, bądź też doświadczasz trudności związanych z używaniem alkoholu przez bliska Ci osobę, doświadczasz niepokoju związanego z własną seksualnością
 • przeżywasz inne problemy natury psychicznej.

 

opublikowano: 2015-10-27

Wizyta Wiceministra

Stanisław Rakoczy, podsekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełniący nadzór nad szpitalami resortowej ochrony zdrowia odwiedził Ulubiony Szpital Białostoczan. Minister spotkał się z pracownikami naszej placówki oraz wizytował oddane ostatnio do użytku inwestycje szpitalne

Wizyta Pana Ministra Rakoczego, któremu towarzyszył Pan Wicewojewoda Wiesław Żyliński oraz Pani Magdalena Borkowska wiceszefowa Podlaskiego NFZ, była związana z wyjazdowym posiedzeniem Rady Ministrów w Białymstoku. Podczas  spotkania z pracownikami szpitala Minister przedstawił plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec placówek resortowej służby zdrowia. W trakcie rozmowy potwierdził, że ministerstwo w miarę skromnych możliwości będzie wspierało dotacjami na cele inwestycyjne placówki resortowej ochrony zdrowia. Minister zainteresował się również możliwościami naszej placówki w zakresie wprowadzonego od 1 stycznia 2015r. tzw. pakietu onkologicznego oraz chwalił zaradność Pana Dyrektora Marka Chojnowskiego w tym zakresie. Podczas wizytowania oddziałów Pan Dyrektor Marek Chojnowski pokazał gościom niedawno oddaną do użytku Pracownię Endoskopii z nowoczesną salą wybudzeń oraz kilkoma stanowiskami do wykonywania badań endoskopowych. Ponadto Minister i Wicewojewoda zainteresowali się najnowszą inwestycją naszego Zakładu - budowaną właśnie Pracownią Hemodynamiki, w której w niedalekiej przyszłości będą leczeni chorzy z zawałami serca.

 

Dyrektor Marek Chojnowski przedstawia wiceministrowi i wicewojewodzie pracowników Szpitala.

Dyskusja pracowników Szpitala z wiceministrem Stanisławem Rakoczym.

Zwiedzanie nowoczesnej Pracowni Endoskopii

Zwiedzanie nowoczesnej Pracowni Endoskopii

 

 

opublikowano: 2015-09-17

Uwaga na dopalacze

MSW i Ulubiony Szpital Białostoczan przestrzega przed zażywaniem dopalaczy. Zagrożone są głównie młode osoby, które pod presją towarzystwa lub z ciekawości sięgają po śmiertelnie groźne dopalacze. Przeczytaj jak możesz chronić dziecko przed niebezpieczeństwem zażywania substancji

W ostatnich dniach w całej Polsce odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznym apelujemy, aby nie kupować i tym bardziej nie zażywać takich substancji. Producenci dopalaczy kierują się zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Masz podejrzenia, że Twoje dziecko zażywa dopalacze?

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Czy wiesz jakie są negatywne skutki tych niebezpiecznych substancji?

A może masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami?

Sam jesteś uzależniony?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można znaleźć cenną pomoc.

800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 ? 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. W 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 ? 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

 

 

opublikowano: 2015-07-20

Reklama w szpitalu

Ulubiony Szpital Białostoczan uważa, że zasady reklamowania produktów leczniczych w naszym Szpitalu powinny być transparentne i jasno określone. W tym celu opracowano i wprowadzono w naszej placówce Regulamin reklamy produktów leczniczych

Regulamin funkcjonujący w naszym Szpitalu powstał w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych. Porządkuje sprawy dotyczące relacji pomiędzy przedstawicielami firm farmaceutycznych, a pracownikami naszej placówki.

 

Zachęcamy do szczegółowej lektury Regulaminu - kliknij ikonkę  ,

opublikowano: 2015-06-26

Praktyki w Szpitalu

Ulubiony Szpital Białostoczan wspiera studentów uczestnicząc w rządowym programie Praktyki Administracji Rządowej. To szansa przede wszystkim dla studentów wydziałów lekarskich na zebranie tak ważnego na starcie kariery zawodowej doświadczenia

Oferty o wolnych miejscach w można znaleźć na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 35 51 oraz adresem mailowym: kadry@zozmswia.bialystok.pl Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej od roku 2015 są dostępne na stronie bip.kprm

1. Program praktyk dla studentów dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.

2. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie.

3. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Student kierowany na praktykę ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

5. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyki wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Program praktyki przygotowuje uczelnia.

6. Praktyka będzie się odbywać na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a SP ZOZ MSW w Białymstoku. W SP ZOZ MSW w Białymstoku można odbyć praktyki tylko i wyłącznie z zakresu medycyny (praktyki pielęgniarskie po I roku studiów na Wydziałach Lekarskich, choroby wewnętrzne, kardiologia i chirurgia).

opublikowano: 2015-06-22

Nowy laryngolog

Absolwentka białostockiej Akademii Medycznej, wychowanka słynnego profesora Marka Rogowskiego, lekarka ciesząca się świetną opinią pacjentów - Ulubiony Szpital Białostoczan serdecznie wita w swoich skromnych progach dr Edytę Waniewską, specjalistkę laryngologii

Przez ostatnie dekady prawdziwą ikoną Poradniu Laryngologicznej w Ulubionym Szpitalu Białostoczan była dr Anna Praczuk, przesympatyczna, skromna i ciesząca się uznaniem pacjentów lekarka. Jednak dr Praczuk postanowiła odejść na zasłużoną emeryturę i przekazać palmę pierszeństwa młodszemu pokoleniu - tym samym od kilku dni  Poradni Laryngologicznej przyjmuje dr Edyta Waniewska.

- Od dziecka wiedziałam, że chcę być doktorem, mieć szansę nieść pomoc cierpiącym ludziom - tłumaczy dr Edyta Waniewska. - Pracę w Ulubionym Szpitalu Białostoczan traktuje jako prawdziwe wyzwanie, jako szansę pokazania Poradni Laryngologicznej jako nowoczesnego ośrodka, w którym możemy rozszerzyć zakres procedur zabiegowych m.in. o: waporyzację (zabiegi na migdałkach), mukotomię (procedury wykonywane laserem diodowym), plastykę podniebienia (sposób na uciązliwe chrapianie), usuwanie zrostów w nosie.

Życzymy nowej Pani doktor samych sukcesów zawodowych oraz wielu wyleczonych i zadowolonych pacjentów.

 

 

opublikowano: 2015-05-14

Tabletowe wsparcie

Ulubiony Szpital Białostoczan jako jedna z pierwszych placówek na Podlasiu wprowadza do użytku supernowoczesne tablety medyczne. Trafią na oddziały szpitalne i blok operacyjny, aby jeszcze bardziej podnieść efektywność opieki nad pacjentem i usprawnić pracę lekarzy oraz pielęgniarek

Tablety medyczne Ulubiony Szpital Białostoczan pozyskał w ramach realizowanego obecnie projektu: Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-Zdrowie, na który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. To dość drogi sprzęt komputerowy, jednak dzięki doskonałym podzespołom i certyfikatom medycznym doskonale nadaje się do użytkowania w warunkach szpitalnych -  wymagających m.in. sterylności.

- Tablety mają szansę usprawnić pracę personelu medycznego, który dzięki nim będzie mógł wprowadzić konieczne dane do informatycznemu systemu medycznego bezpośrednio przy pacjencie - wyjaśnia Marek Chojnowski, Dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Można będzie je wykorzystać podczas obchodów oraz podczas pielęgniarskiej opieki nad pacjentem.

Zakup i wprowadzenie do pracy tabletów medycznych to konsekwentny krok w kierunku unowocześnienia zasobów informatycznych Ulubionego Szpitala Białostoczan, a także usprawnienia pracy z pacjentem. Tablety będą działać w każdym zakątku szpitala dzięki specjalnej podsieci bezprzewodowego internetu, skonfigurowanego tylko na potrzeby łączenia się z medycznym systemem informatycznym.

Więcej na temat tabletów medycznych w Ulubionym Szpitalu Białostoczan można przeczytać w artykule Pani Redaktor Urszuli Ludwiczak z Gazety Współczesnej pod poniższym  linkiem:

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141126/ZDROWIE/141129769

aw

 

opublikowano: 2014-11-30

Internetowa rejestracja

Ulubiony Szpital Białostoczan jako pierwszy w Białymstoku uruchomił dla swoich pacjentów nowoczesną e-rejestrację - do wybranego lekarza w dogodnym czasie można już zapisywać się przez internet. Uruchomiona kilka dni temu usługa zwana Medycznym Portalem Informacyjnym okazała się strzałem w dziesiątkę

Jak bardzo potrzebna była dla naszych pacjentów usługa internetowej e-rejestracji najlepiej świadczy fakt, że codziennie kilkadziesiąt osób zakłada internetowe konto w Medycznym Portalu Informacyjnym. Nie trzeba stać w kolejce, nie trzeba wisieć na telefonie  - wystarczy zaledwie kilkuminutowe wypełnienie prostego formularza na naszej stronie internetowej i konto jest założone. Potem obowiązkowa wymiana maili i osobisty odbiór w Ulubionym Szpitalu Białostoczan hasła i loginu do konta. I na tym koniec formalności.

- Rejestracja przez internet to kolejny kanał komunikacji wychodzący na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentów - wyjaśnia Marek Chojnowski, Dyrektor Ulubionego Szpitala Bialostoczan. - To efekt dużego projektu realizowanego przez ostatnie miesiące w naszym szpitalu przy udziale środków z Unii Europejskiej, w ramach którego wdrażamy obecnie między innymi nowoczesny system medyczny umożliwiający prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w wersji elektronicznej. ale także doposażamy pracowników szpitala się w nowoczesne komputery czy tablety. A to wszystko po to, aby podnosić jakość świadczonych przez nas usług medycznych.

Ze zgłoszeń jakie napływają do Medycznego Portalu Informacyjnego wynika, że osoby wybierające e-rejestrację to w dużej mierze pacjenci leczący się wcześniej w naszym szpitalu. Nie brakuje też nowych osób, dla których nasza innowacyjna usługa jest ciekawą alternatywą. Spodziewaliśmy się wielu młodych osób zakładających konta w MPI, a z danych wynika że wiodąca jest grupa osób w wieku 50+. Pacjenci podkreślają, że nie mają problemów z rejestracją konta w MPI. Wszyscy zgodnie chwalą zalety tego rozwiązania.

Aby załozyć konto w Medycznym Portalu Informacyjnym wystarczy kliknąć w ten link.

 

opublikowano: 2014-11-12

Kardiolodzy z własną Pracownią

Oddana do użytku oraz nowocześnie wyposażona Pracownia Elektrofizjologii to konsekwentny krok Ulubionego Szpitala Białostoczan w kierunku zwiększenia komfortu pacjentów, którzy mają wszczepiane urządzenia stymulujące serce

Oddział Kardiologii należy do grona dynamicznie rozwijających się oddziałów szpitalnych Ulubionego Szpitala Białostoczan. Kilkunastu kardiologów oraz personel pielęgniarski 24 godziny na dobę dba o pacjentów cierpiących na różne choroby serca, jednak specjalizuje się we wszczepianiu urządzeń stymulujących serce ? stymulatorach oraz kardiowerterach. Teraz tylko do celów bezpiecznego i komfortowego wszczepienia tych urządzeń została oddana kardiologom ponad 100 metrowa Pracownia Elektrofizjologii, wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny.

- Dla większego komfortu oraz bezpieczeństwa pacjentów, na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii został zakupiony nowy stół operacyjny, pozwalający dostosować przeprowadzany zabieg zarówno do pacjenta, jak i lekarza operującego - tłumaczy Bogdan Galar, ordynator Oddziału Kardiologii. - Ponadto w ramach dbania o wyjątkowo wysokie standardy przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym w Pracowni zamontowano laminarny nawiew powietrza, a lekarz operujący ma do dyspozycji specjalny aparat RTG z tzw. ramieniem C, które umożliwia wykonanie diagnostyki obrazowej bezpośrednio podczas wykonywanego zabiegu.

Całe wyposażenie i dostosowanie infrastruktury do potrzeb Pracowni Elektrofizjologii zostało pokryte ze środków własnych szpitala. Ten wydatek powinien się jednak opłacić, bo pozwoli zwiększyć ilość zabiegów wszczepienia urządzeń stymulujących serce. Poza tym zwiększy komfort pacjentów, którzy będą operowani w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

- Naszą misją jest ratowanie życia z zdrowia pacjentów, dlatego nie żałujemy środków na nowoczesną aparaturę medyczną służącą diagnostyce i wykonywania skomplikowanych zabiegów operacyjnych - dodaje Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Oddanie do użytku kardiologów Pracowni Elektrofizjologii to konsekwencja realizacji planu wzrostu liczby zabiegów wszczepienia urządzeń stymulujących serce w naszym szpitala.

Warto odnotować, że Oddział Kardiologii w Ulubionym Szpitalu Białostoczan to zdecydowany lider w województwie podlaskim w zakresie wszczepiania urządzeń stymulujących serce - rocznie wykonuje około 500 takich zabiegów.Oddana do użytku Pracownia Elektrofizjologii wyposażona jest w nowoczesny sprzęt medyczny


Kardiolodzy wykorzystają Pracownię Elektrofizjologii do zabiegów wszczepienia urządzeń stymulujących serce


Dzięki Pracowni Elektrofizjologii może wzrosnąć ilość zabiegów wszczepienia urządzeń stymulujących serce

opublikowano: 2014-02-26

Stymulatory od ręki

Dobra wiadomość dla pacjentów chorych na serce - w Ulubionym Szpitalu Białostoczan chorzy wymagający wszczepienia urządzenia stymulującego serce nie muszą czekać w kolejce - dla takich pacjentów zabiegi wykonywane są od ręki

Z wieloletnich doświadczeń kardiologów pracujących w Ulubionym Szpitalu Białostoczan wynika, że często poważnie chorzy na serce nie zdają sobie sprawy, że balansują na granicy śmierci i życia.

- Mieliśmy przypadki, że pacjenci trafiali na nasz oddział szpitalny dosłownie w ostatniej chwili - tłumaczy Bogdan Galar, ordynator Oddziału Kardiologii. - Każdy, kto szybko męczy się lub ma duszności bez wyraźnej przyczyny, powinien udać się do kardiologa lub zrobić sobie proste badanie echokardiograficzne, które odpowie na pytanie czy wina za ten stan rzeczy nie leży po stronie serca. Jeśli wielkość tzw. frakcji wyrzutowej będzie mniejsza niż 35 procent, to taki pacjent kwalifikuje się do zabiegu wszczepienia urządzenia stymulującego serce. Podobnie jest w przypadku pacjentów, którym serce bije zbyt wolno. Jeśli tętno spada w okolice 30 uderzeń na minutę mamy do czynienia z ryzykiem niedotleniania narządów wewnętrznych i możliwością omdleń pacjentów - wówczas wszczepione urządzenie do stymulacji serca utrzymuje rytm na prawidłowym poziomie, co chorzy natychmiast odbierają jako znaczne zwiększenie komfortu samopoczucia.

Zwiększenie dostępności do opisanych zabiegów z zakresu elektrokardiologii to efekt świetnej organizacji na Oddziale Kardiologii oraz zwiększenia wysokości kontraktu przez NFZ na tego typu świadczenia medyczne. W przeszłości w kolejce na zabiegi wszczepienia stymulatora serca czekało nawet 150 pacjentów, teraz udało się tą kolejkę zlikwidować.

- Chcemy dotrzeć do osób, które nie wiedzą że chorują na śmiertelnie groźne choroby serca - dodaje ordynator Bogdan Galar. - Te osoby same sobie mogą pomóc. Jeśli kiedykolwiek miały zatrzymanie akcji serca, co w żargonie kardiologów nazywamy śmiercią kliniczną, to powinny bezzwłocznie zgłosić się do nas, nawet bez skierowania do szpitala. Takie osoby traktujemy jako będące w bezpośrednim zagrożeniu życia i po koniecznej szybkiej diagnostyce wykonujemy bezzwłocznie zabieg wszczepienia stymulatora serca.

Oddział Kardiologii w Ulubionym Szpitalu Białostoczan to zdecydowany lider w województwie podlaskim w zakresie wszczepiania urządzeń stymulujących serce ? rocznie wykonuje do 500 takich zabiegów.

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE DLA LEKARZY

 • WSKAZANIA DO WSZCZEPIENIA KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA:
 • WSKAZANIA DO ZABIEGU ABLACJI: 
 •  

  • SKIEROWANIE NA ZABIEG WSZCZEPIENIA STYMULATORA SERCA: , (SKIEROWANIE NIE JEST WYMOGIEM KONIECZNYM)
  • SKIEROWANIE NA ZABIEG WSZCZEPIENIA ROZRUSZ. RESYNCHRONIZUJĄCEGO: , (SKIEROWANIE NIE JEST WYMOGIEM KONIECZNYM)
  • SKIEROWANIE NA ZABIEG WSZCZEPIENIA KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA: , (SKIEROWANIE NIE JEST WYMOGIEM KONIECZNYM)


  Wypełnione skierowania oraz wszelkie pytania na temat wszczepiania urządzeń stymulujących serce proszę kierować na adres e-mailowy: kardiologia@zozmswia.bialystok.pl

   

  opublikowano: 2013-07-18

  Do lekarza przez Internet

  Za dwa lata Ulubiony Szpital Białostoczan będzie zapisywał pacjentów do specjalistów przez Internet, a wszelką dokumentację medyczną prowadził w formie elektronicznej - rusza projekt, który dzięki środkom z Unii Europejskiej pozwoli Szpitalowi i pacjentom wejść w nowy wymiar leczenia

  Od kilku miesięcy trwały intensywne starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013 dla opracowanego przez Ulubiony Szpital Białostoczan projektu informatycznego o nazwie: Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-Zdrowie. W jego ramach zaplanowaliśmy zakup nowoczesnego oprogramowania medycznego klasy HIS, który umożliwi spełnienie wszystkich oczekiwań personelu medycznego, ale także pacjentów. Dzięki niemu chcemy mieć możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, co powinno uprościć obecne procedury lekarskie i zwiększyć komfort leczenia pacjentom. Do naszego Szpitala trafi nowoczesny sprzęt komputerowy, a lekarze i pielęgniarki będą mogli podczas obchodów lub pracy z pacjentami wspomagać się tabletami medycznymi.

  - Wdrożenie naszego nowoczesnego projektu informatycznego przyniesie spore korzyści dla pacjentów ? wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. ? Na cały szpital oraz poradnie rozszerzymy bezpłatny i bezprzewodowy Internet, a pacjent z domowego komputera lub smartfona będzie mógł bez potrzeby stania w kolejkach zapisać się do wybranego specjalisty w przychodni. Nasz system na trzy dni przed hospitalizacją lub wizytą w poradni przypomni sms-em o planowanym leczeniu.

  W ramach projektu przewidziano również rozbudowę szpitalnych sieci LAN oraz modernizację serwerowni. Uwzględniono także integrację z regionalną szyną informatyczną powstającą przy Urzędzie Marszałkowskim, co umożliwiać ma wymianę danych medycznych pomiędzy lokalnymi szpitalami w celu szybszej i skuteczniejszej diagnostyki pacjentów.

   

   

  Dyrektor Marek Chojnowski podpisuje umowę o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

   

   

  opublikowano: 2013-05-20

  Trzecia na Podlasiu

  Filigranowa 28-letnia Anna Bondaryk, na co dzień pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii Ulubionego Szpitala Białostoczan, zajęła trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacj. Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2012

  Żywe srebro - taki właśnie przydomek ma na Oddziale Intensywnej Terapii reprezentantka Ulubionego Szpitala Białostoczan startująca konkursie już po raz drugi z rzędu. W ubiegłorocznych zmaganiach Anna Bondaryk okazała się bezkonkurencyjna, pozostawiając w pokonanym polu starsze koleżanki ze znacznie większym stażem zawodowym.

  - Tegoroczny test składający się z 60 pytań był trudniejszy - opowiada Anna Bondaryk, legitymująca się czteroletnim stażem pielęgniarskim. - Dotyczył wiedzy ogólnej, zapisów kodeksu etyki pielęgniarskiej, teorii pielęgniarskiej z zakresie m.in. z interny, chirurgii oraz pediatrii. Tym razem miałam mniej czasu na przygotowania do testu, poza tym na test przyszłam bezpośrednio z dyżuru nocnego - stąd zapewne dopiero trzecie miejsce. Pomysł na uczestnictwo w konkursie to efekt sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności podczas rywalizacji z najlepszymi.

  Nie bez znaczenia w przypadku uczestnictwa w konkursie - organizowanym po raz ósmy przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - jest miejsce codziennej pracy Anny Bondaryk. To Oddział Intensywnej Terapii, gdzie sztab lekarzy i pielęgniarek walczy o życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. Praca jest ciężka, ale dla Anny Bondaryk przynosi dużo satysfakcji.

  - Dzięki pracy na tym oddziale mam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń - wyjaśnia Anna Bondaryk. - Tutaj ciągle coś się dzieje, ale można dużo się nauczyć. To mi pomogło na teście, bo kilka pytań było z zakresu intensywnej terapii.

  Przełożeni również dostrzegają pasję pielęgniarską w Annie Bondaryk, która zawsze świetnie wypełnia swoje obowiązki i z troską podchodzi do pacjentów.

  - O Ani Bondaryk można z czystym sumieniem powiedzieć, że to pielęgniarka z powołania - dodaje Krystyna Baranowska, Naczelna Pielęgniarka w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. - Gratuluję jej sukcesu w konkursie, bo to namacalny dowód, że nasze pielęgniarki są dobrze oceniane za swoją merytoryczną wiedzę, ale także za troskliwe podejście do pacjenta - o czym świadczą liczne podziękowania pacjentów po pobycie w szpitalu. Poza tym taka postawa to dobry wzorzec do naśladowania dla pozostałej części personelu medycznego.  Anna Bondaryk podczas pracy na Oddziale Intensywnej Terapii  Anna Bondaryk podczas pracy na Oddziale Intensywnej Terapii

  opublikowano: 2013-04-29

  Nowoczesny litotryptor

  To najnowocześniejszy sprzęt do usuwania kamieni z przewodu moczowego w Europie Środkowej. Kupiony przez Ulubiony Szpital Białostoczan litotryptor będzie pomagał 70 pacjentom miesięcznie, co przełoży się na mniejszą liczbę zabiegów operacyjnych

  Tak nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego do usuwania złogów (kamieni) w przewodzie moczowym na Podlasiu jeszcze nie było.

  - Ani na Podlasiu, ani w Polsce, ani nawet w tej części Europy Środkowej nie ma tak nowoczesnego aparatu do wykonywania zabiegów litotrypsji - tłumaczy Łukasz Rogalski z firmy Adomed, wyłącznego dystrybutora szwajcarskiej firmy Storz. - Nasz szwajcarski partner to wiodący producentem sprzętu do litotrypsji, jego sprzęt medyczny trafia do placówek medycznych na całym świecie. Sprzęt Szpitala MSW w Białymstoku należy do światowej klasy, charakteryzuje się bardzo precyzyjnym systemem namierzania złogów w przewodzie moczowym. Poza tym jest przyjazny dla pacjenta, bo zabieg jest praktycznie bezbolesny.

  Nowoczesny sprzęt do wykonywania zabiegów litotrypsji został kupiony przez Szpital MSW w ramach przetargu publicznego za sumę 1 350 000 złotych. 500 000 złotych dotacji na aparaturę przekazał Prezydent Białegostoku, co tylko potwierdza znany wszystkim fakt, że szpital MSW swoje usługi świadczy przede wszystkim mieszkańcom Białegostoku.

  - Nasz sprzęt będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów z dolegliwościami urologicznymi - wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor szpitala MSW w Białymstoku. - Nasi chorzy będą mieli świetne warunki leczenia, bo specjalnie dla ich komfortu litotryptor został umieszczony w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu w Izbie Przyjęć. Zabieg litotrypsji będzie nieinwazyjny, co dla pacjentów jest szczególnie ważne, bo skróci czas leczenia i przebywania w szpitalu. Miesięcznie będziemy wykonywać około 70 takich zabiegów.

  Jednak z zakupu nowoczesnego sprzętu do litotrypsji najbardziej zadowolony jest ordynator Oddziału Urologii Szpitala MSW - dr Lech Gałek.

  - To niezwykle skuteczne narzędzie w leczeniu kamicy nerkowej - wyjaśnia dr Lech Gałek. - Mieliśmy okazję wcześniej przetestować sprzęt w praktyce i okazał się optymalny w działaniu, równie skutecznie kruszy kamienie falą elektrohydrauliczną w nerkach, przewodach moczowych czy pęcherzu. Dla pacjenta oznacza to, że w naszym szpitalu ma kompleksową oraz doskonałą opiekę w leczeniu takich dolegliwości. Jednak najważniejsze, że dzięki takim zabiegom o około 30 procent zmniejszy się liczba chirurgicznych zabiegów operacyjnych.

   

  Pracownia Litotrypsji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

   

  Pracownia Litotrypsji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

  Pracownię Litotrypsji uroczyście otwierał m.in. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Jacek Roleder Dyrektor NFZ w Białymstoku

  Uroczyste otwarcie Pracowni Litotrypsji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

  Uroczyste otwarcie Pracowni Litotrypsji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

   

   

  opublikowano: 2012-06-08

  Kontrakt na porady

  Od 1 marca 2012r. Ulubiony Szpital Białostoczan może ponownie swoim pacjentom zaoferować lekarską opiekę rehabilitacyjną. To efekt rozstrzygniętego właśnie przez NFZ konkursu uzupełniającego na porady lekarskie w zakresie rehabilitacji

  Tym samym oferta naszego szpitala w zakresie rehabilitacji jest kompletna. W ramach kontraktu z NFZ na zabiegi rehabilitacyjne od początku roku realizowaliśmy świadczenia z szerokiego katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak kinezoterapia, masaż, elektrolecznictwo. Teraz do zabiegów dołączyły lekarskie porady rehabilitacyjne.

  - To dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Białegostoku - wyjaśnia Bogdan Dziatkiewicz, Kierownik Poradni Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Nasza placówka będzie kolejnym miejscem w Białymstoku, gdzie w miłej atmosferze będzie można uzyskać lekarską poradę w zakresie rehabilitacji.

  Uzyskany kontrakt z NFZ na porady lekarskie pozwoli otoczyć opieką około 250 - 300 pacjentów miesięcznie. W chwili obecnej nie mamy kolejek na zabiegi rehabilitacyjne, dlatego bezpośrednio po wizycie u lekarza będzie można udać się lub zadzwonić do Zakładu Rehabilitacji.

  Dla osób, które chciałyby uczestniczyć w zabiegach rehabilitacyjnych w Ulubionym Szpitalu Białostoczan przypominamy numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji na temat zapisów na zabiegi: (85) 869 - 45 - 93.

   

  Oprócz porad lekarskich oferujemy naszym pacjentom również zabiegi rehabilitacyjne

   


  opublikowano: 2012-03-02

  Rehabilitacja bez kolejek

  Bez kolejek i opłat, w miłej atmosferze oraz pod troskliwą opieką wykwalifikowanych fachowców - tak wygląda wizyta w Zakładzie Rehabilitacji w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Aby dostać się na zabiegi fizjoterapii wystarczy przyjść ze skierowaniem

  Oferta zabiegów rehabilitacyjnych Ulubionego Szpitala Białostoczan w grudniowym konkursie ogłoszonym przez NFZ została oceniona wysoko, czego efektem było przyznanie naszej placówce kontraktu na rok 2012. Dlatego od stycznia przez najbliższe 12 miesięcy realizujemy świadczenia z szerokiego katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak kinezoterapia, masaż, elektrolecznictwo i inne.

  Ze względu na spore zamieszanie, wywołane wynikami konkursów na rehabilitację w Białymstoku oraz innych miastach Podlasia, część pacjentów do tej pory może nie wiedzieć które placówki mają podpisany kontrakt na rehabilitację z NFZ. Ulubiony Szpital Białostoczan może świadczyć zabiegi rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych, jednak nie uzyskał kontraktu na porady lekarskie z zakresu rehabilitacji. Z tego powodu nasza placówka skupiła się na ułatwieniu pacjentom dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych.

  - Mamy sygnały od pacjentów, że w białostockich placówkach rehabilitacyjnych na zabiegi rehabilitacyjne czeka się nawet kilka miesięcy - wyjaśnia dr Bogdan Dziatkiewicz, Kierownik Poradni w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. - W naszej placówce nie trzeba czekać. Każdy kto przyjdzie z aktualnym skierowaniem, czyli takim które zostało wystawione przez uprawnionego lekarza przed upływem miesiąca, zostanie przyjęty za zabiegi bez kolejki.

  Nie wszyscy pacjenci wiedzą, że skierowania na zabiegi rehabilitacyjne może wydać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki lekarz który ma podpisany kontrakt z NFZ lub jest zatrudniony przez podmiot mający kontrakt z NFZ. Jednak w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy ? skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne może wystawić lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

  Mając skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystarczy udać się lub zadzwonić do Zakładu Rehabilitacji. To do pacjenta należy decyzja, gdzie chce poddać się zabiegom. Dla tych osób, które chciałyby ą uczestniczyć w zabiegach rehabilitacyjnych w Ulubionym Szpitalu Białostoczan przypominamy numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji na temat zapisów na zabiegi: (85) 869 - 45 - 93.

   

  Zabiegi rehabilitacyjne w Ulubionym Szpitalu Białostoczan cieszą się dużą popularnością pacjentów


   


  opublikowano: 2012-01-24

  Szpital w setce

  Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek gratulował Ulubionemu Szpitalowi Białostoczan znalezienia się setce najlepszych szpitali w Polsce. W rankingu Bezpieczny Szpital dziennika Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajęliśmy 51. miejsce

  Nasz szpital od wielu lat plasuje się w finałowej setce najlepszych placówek medycznych, co potwierdza dobitnie, że kosztem codziennej pracy całego zespołu spełniamy wyśrubowane standardy stawiane szpitalom w Polsce. W plebiscycie oceniany jest sposób zarządzania placówką, stan infrastruktury szpitalnej oraz używanej aparatury medycznej, jakość udzielanych świadczeń, komfort oraz bezpieczeństwo pobytu pacjenta szpitalnego. Negatywną tendencją zaobserwowaną podczas tegorocznego rankingu były pogarszające się z roku na rok wyniki finansowe startujących w plebiscycie szpitali. Jednak Ulubiony Szpital Białostoczan na tym tle wyróżniał się pozytywnie, bo na koniec 2010 roku po raz drugi z rzędu bilans zamknął na plusie.

  - Nasza wysoka pozycja w plebiscycie wynikała z docenienia wysokich kwalifikacji kadry lekarskiej, nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i dbałości o bezpieczeństwo sanitarne - wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. ? Te działania wynikają z troski o naszych pacjentów, dla nich realizujemy nowe inwestycje, kupujemy sprzęt na europejskim poziomie czy zapewniamy kompleksową opiekę w wielu specjalnościach medycznych. Wysokie miejsce w plebiscycie Bezpieczny Szpital to zasługa naszego personelu medycznego dbającego o zdrowie i komfort leczenia naszych chorych.

  Nowością w tegorocznym plebiscycie było wyróżnienie w oddzielnej kategorii szpitali nie posiadających oddziałów zabiegowych. Ponadto oprócz wyróżnienia setki najlepszych szpitali publicznych, wyłoniono też zwycięzców w kategoriach: najlepszy szpital niepubliczny oraz najlepszy szpitala monospecjalizacyjny. Gala wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyła się w redakcji dziennika ?Rzeczpospolita?.

   

   

   

  opublikowano: 2011-10-24

  Kardiolodzy o stymulatorach

  Całkowitym sukcesem zakończyła się organizowana przez kardiologów z Ulubionego Szpitala Białostoczan coroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011

  Blisko 500 specjalistów z całej Polski przez cztery dni dyskutowało o szansach i problemach elektroterapii serca - dynamicznej rozwijającej się gałęzi kardiologii. Rekordowa liczba uczestników 22. edycji konferencji wymusiła na organizatorach przygotowanie tak obszernego zakresu programu, że jego realizacja wymagała prowadzenia zajęć jednocześnie w trzech salach konferencyjnych białostockiego Hotelu Gołębiewski.

  - Powierzenie nam po raz drugi organizacji tak prestiżowej konferencji świadczy o rosnącej roli Białegostoku jako jednego z czołowych ośrodków elektroterapii serca w Polsce - tłumaczy dr Bogdan Galar, ordynator Oddziału Kardiologicznego ZOZ MSWiA w Białymstoku. - Nasze spotkania to okazje na wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami orazi pielęgniarkami, zaangażowanymi w proces wszczepiania pacjentom urządzeń stymulujących serce.

  Elektroterapia serca to młoda, ale za to prężnie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Specjaliści z Oddziału Kardiologii ZOZ MSWiA w Białymstoku rocznie wszczepiają pacjentom z Podlasia około 400 urządzeń do stałej stymulacji serca. Dynamiczny wzrost liczby wszczepianych urządzeń wiąże się ze wzrostem liczby powikłań, a kluczowa w takich przypadkach jest szybka oraz skuteczna diagnostyka danego powikłania i wdrożenie skutecznego leczenia. Tematyka diagnostyki i leczenia powikłań była bardzo obszernie poruszana podczas białostockiej konferencji. Jednym z uczestników konferencji był profesor Andrzej Kutarski z Lublina ? wybitny autorytet w dziedzinie stymulacji serca. Białystok oprócz licznego grona kardiologów z Ulubionego Szpitala Białostoczan był reprezentowany przez szefa Kliniki Kardiologii USK profesora Włodzimierza Musiała.

   

  Kardiolog podczas wszczepiania urządzenia stymulującego serce

   

  opublikowano: 2011-06-09

  Odznaka za zasługi

  Katarzyna Maliszewska, pielęgniarka z 15-letnim doświadczniem na co dzień pracująca na Bloku Operacyjnym Ulubionego Szpitala Białostoczan została uhonorowana "Odznaką za zasługi dla Samorządu Zawodowego" podczas podniosłej uroczystości w sali Aula Magna Pałacu Branickich

  Pani Katarzyna była jedną z siedmiu pielęgniarek z Podlasia, które odbrały odznakę. Okazją był przypadający w maju Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej zbiegający się czasowo z 20-leciem samorządu zadowowego. Nasza reprezentanka oprócz pracy na Bloku Operacyjnym pełni funkcje zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

  - W mojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi - opowiada Katrzyna Maliszewska, magister pielęgniarstwa i specjalistka w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece. - Lubię swój zawód, a w takim przypadku zwykle czlowiek uwypukla blaski zawodu, a wady schodzą gdzieś na plan dalszy. Praca pielęgniarki anestezjologicznej na Bloku Operacyjnym jest dynamiczna, dająca dużo satysfakcji, ale jednocześnie pozwala na większą samodzielność zawodową.

  Pani Katarzyna za swoją postawę zbiera liczne pochwały także od bezpośredniej przełożonej.

  - Kasia jest bardzo zaangażowaną w pracę Bloku Operacyjnym, jest ceniona i lubiona przez pracowników za swój profesjonalizm, uśmiech oraz życzliwość ? opowiada Alicja Chojnowska, pielęgniarka oddziałowa Działu Anestezjologii Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Dla każdego zawsze znajdzie ciepłe słowo, co pomaga budować pozytywną atmosferę w miejscu pracy.

   

  opublikowano: 2011-05-19

  Księgowi w Supraślu

  Urokliwy i klimatyczny Supraśl przed trzy dni gościł przedstawicieli prawie 30 zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem i pomysłodawcą zlokalizowania narady w Supraślu był Ulubiony  Szpital  Białostoczan

  Do Supraśla - najmłodszego uzdrowiska w Polsce - zjechali dyrektorzy finansowi oraz główni księgowych ze szpitali oraz sanatoriów, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednym z przedstawianych tematów była szczegółowa analiza sytuacji finansowej placówek medycznych za rok 2010.

  - To był bardzo trudny, ale zarazem udany rok dla resortowej służby zdrowia ? wyjaśniał Krzysztof Frelich z Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. ? Po raz pierwszy wszystkie 29 placówek zakończyło rok na plusie. To dobitnie świadczy o tym, że nasze szpitale oraz sanatoria są bardzo dobrze zarządzane, co nie jest łatwe przy braku dodatkowych środków na finansowanie placówek służby zdrowia.

  Podczas narady Ulubiony Szpital Białostoczan zbierał liczne pochwały za dodatni wynik finansowy, dynamikę przychodów, ograniczenie kosztów oraz świetne zarządzanie. Jednak najważniejsza była możliwość dyskusji.

  - Takie spotkania mają bezcenną wartość dla służb finansowych, bo można wspólnie przedyskutować bieżące problemy, a także razem zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami prawnymi takimi jak np. kontrola zarządcza ? wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan uczestniczący w supraskiej naradzie. ? A przy okazji poznać jeden z najpiękniejszych zakątków regionu podlaskiego.

  Oprócz całodziennych narad, uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z turystycznymi atrakcjami Supraśla ? zaplanowano zwiedzanie muzeum ikon oraz prawosławnego monastyru.

   

   

   

   

   

   

  opublikowano: 2011-05-20

  Nowa karetka

  Nowiutka, pojemna, wygodna i co zdecydowanie najważniejsze bezpieczna - to najkrótszy opis jeżdżącej od kilku tygodni w barwach Ulubionego Szpitalu Białostoczan karetki transportowej. Nowy pojazd zgodnie chwalą pacjenci, ale także szpitalne ekipy wyjazdowe

  Nowoczesna sanitarka wykorzystywana jest na co dzień do przewozu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz do transportu chorych do innych zakładów opieki zdrowotnej.

  - Karetka jest standardowo wyposażona w tlen oraz podstawowy sprzęt ratowniczy ? mówi Małgorzata Kałużyńska, kierownik Izby Przyjęć w ramach której funkcjonuje sanitarka. - Ale najbardziej chwalone przez pacjenta są nowoczesne i wygodne nosze, do których pacjenci przypięci w pozycji leżącej podróżują bardzo wygodnie.

  W Ulubionym Szpitalu Białostoczan leczą się pacjenci z całego Podlasia, dlatego często konieczne są wyjazdy z pacjentami do odległych miast powiatowych takich jak Sokółka, Mońki czy Zambrów. Teraz wszystkie te transporty wykonywać będzie nowa karetka, która mimo swoich blisko 2-ton jest ekonomiczna oraz przyjemna w prowadzeniu.

  Karetka wyposażona jest w podstawowe wyposażenie ratownicze

   

   

  opublikowano: 2011-04-13

  Nowy Tomograf Komputerowy

  Nowoczesny 16- rzędowy tomograf komputerowy będzie od 10 stycznia służył pacjentom Ulubionego Szpitala Białostoczan. Lśniący od nowości sprzęt kupiony za kwotę 1,6 mln złotych będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu tomografów na Podlasiu

  Sprzęt zostanie wykorzystywany do kompleksowego skanowania narządów ciała ludzkiego. Będzie dokładny oraz co szczególnie ważne dla pacjentów całkowicie bezpieczny. Najdłuższe oraz najbardziej skomplikowane badanie będzie trwało ledwie 17 sekund, podczas gdy wcześniej pacjent musiał leżeć na specjalnym stole znacznie dłużej.

  - Nasz tomograf został wyposażony w jedyny na Podlasiu tzw. pakiet płucny, który bardzo wnikliwie i szybko pozwoli zdiagnozować schorzenia płuc oraz uzyskać szczegółowe dane na temat grubości ściany oskrzela czy objętości płatów płuc - wyjaśnia Bożena Kubas, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZOZ MSWiA w Białymstoku. - Ponadto tomograf umożliwia wykonanie wirtualnej kolonoskopii oraz bronchoskopii, bez potrzeby wprowadzania aparatury optycznej do przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych.

  Nowoczesny sprzęt pozwoli na rozpoznanie niewielkich zmian we wczesnej fazie choroby nowotworowej, dzięki czemu znacznie zwiększy się szansa pacjentów na całkowite wyleczenie. Ponadto krótki czas skanowania oraz zautomatyzowanie procesu podawania kontrastu umożliwi wykonywanie badań naczyniowych ? co ułatwi wykrywanie zmian chorobowych w obrębie czaszki, szyi, jamy brzusznej oraz kończyn dolnych.

  W poniedziałek 10 stycznia w obecności wiceministra zdrowia Cezarego Rzemka, Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno oraz Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oficjalnie oddano do użytku nowy tomograf komputerowy.

  - Serdecznie dziekujemy Prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu oraz miejskim radnym, którzy kwotą 400 000 złotych wsparli szpital w zakupie tomografu komputerowego kosztującego ponad 1,6 mln złotych - mówił Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan podczas uroczystego przekazania do użytku nowego sprzętu medycznego.

   

  Uroczystą wstęgę przecinają (od lewej): Wiceminister Zdrowia Cezary Rzemek, Prezydent Tadeusz Truskolaski, Bożena KUbas oraz Dyrektor Marek Chojnowski

   

  Od lewej: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, kapelan Wojciech Demianiuk oraz Dyrektor Marek Chojnowski

  Centralnie: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Kusak

   

   

  opublikowano: 2011-01-10

  Szpitalny opłatek

  Tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz życzenia świąteczne - to główne punkty spotkania wigilijnego, jakie odbyło się w kaplicy Ulubionego Szpitala Białostoczan z okazji nadchodzących  świąt  Bożego  Narodzenia

  W uroczystości wzięli udział pacjenci szpitala, lekarze, pielęgniarki, kadra kierownicza oraz duchowni wyznania katolickiego oraz prawosławnego. Na wstępie Dyrektor Marek Chojnowski podziękował wszystkim pracownikom Ulubionego Szpitala Białostoczan za ciężką całoroczną pracę.

  - To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu oraz pracy kolejny rok zakończymy z dodatnim wynikiem finansowym - mówił Marek Chojnowski, dyrektor szpitala. - Dziękuję wszystkim za rzetelne podejście do swoich obowiązków, a z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu życzyć pogodnych, pełnych radości oraz wypełnionych miłością świąt oraz spełnienia wszelkich zamierzeń w życiu osobistym oraz zawodowym w Nowym 2011 Roku.

  Następnie zgromadzeni w kaplicy wspólnie odśpiewali kolędę oraz przełamali się opłatkiem.

  Dyrektor Marek Chojnowski wraz z duchownymi

   

   

   

   

  opublikowano: 2010-12-22

  Geriatria wymarzonym miejscem

  Klinika Geriatrii działająca w ramach Ulubionego Szpitala Białostoczan została uznana przez polskich geriatrów za wymarzone miejsce pracy  -  takie są wyniki rankingu Idealna Klinika jaki ukazał się w ogólnopolskim dwutygodniku Medical Tribune

  Medical Tribune w ramach cyklu artykułów Idealna Klinika pyta polskich lekarzy różnych specjalności, jakie jest ich zdaniem wymarzone miejsce pracy. Tym razem to pytanie zadano 144 geriatrom, a po podliczeniu głosów bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazała się białostocka Klinika Geriatrii prowadzoną przez Panią Ordynator Profesor Barbarę Bień. To jedyna placówka szpitalna w Polsce północno ? wschodniej, na 25-łóżkowym oddziale rocznie leczonych jest ponad 700 pacjentów. Średnia wieku leczącego pacjenta to około 80 lat, a czas pobytu na oddziale to 7-8 dni.

  - Zajmujemy się zespołami tzw. starczej niesprawności - mówiła na łamach Medical Tribune profesor Barbara Bień. -  Na ogół nie chodzi o pacjentów z jednym schorzeniem, ale wieloma współistniejącymi. U tych ludzi choroby przebiegają w sposób skąpoobjawowy i nietypowy. Czasem przyczyną pogorszenia stanu zdrowia okazuje się niedoczynność lub nadczynność tarczycy, cukrzyca lub banalne zakażenie układu moczowego. Poza tym każdy specjalista leczący osoby starsze ordynuje im swoje leki. Zdarzają się osoby przyjmujące nawet 20 różnych medykamentów naraz. Czasem wystarczy wyeliminować jeden lek i stan chorego szybko się poprawia, ale czasami pogorszenie stanu zdrowia jest nieodwracalne.

   

  Pani Profesor Barbara Bień przed Kliniką Geriatrii

   

  opublikowano: 2010-12-21

  Urolog wygrał plebiscyt

  Prestiżowy sukces dr Krzysztofa Rogowskiego, który zwyciężył w rankingu Gazety Współczesnej Podlaski Hipokrates na najlepszego specjalistę na Podlasiu. Nasz urolog swoje spektakularne zwycięstwo z liczbą 38 procent wszystkich oddanych głosów zawdzięcza swoim pacjentom

  Rywalizacja miedzy specjalistami od samego początku była bardzo zacięta, a początkowo dr Rogowski plasował się na piątym miejscu. Sporą popularnością wśród pacjentów cieszyli się także inni lekarze z Ulubionego Szpitala Białostoczan, zgłoszeni do plebiscytu: Piotr Jancewicz (ortopeda), Joanna Hrynkiewicz (kardiolog), Lech Gałek (urolog), Zygmunt Olszówka (urolog). Ten ostatni przez długi czas plasował się na pozycji lidera, jednak dopiero końcówka i tysiące głosów oddane na dr Rogowskiego, zadecydowały o jego wygranej.

  - Nie kryję, że wygranie tego plebiscytu sprawiło mi olbrzymią przyjemność - wyjaśnia dr Krzysztof Rogowski. - Takie plebiscyty są moim zdaniem obiektywnym miernikiem zadowolenia pacjentów z dobrze wykonywanej pracy lekarza. Dziękuję moim pacjentom, dzięki głosom których udało mi się wygrać ten konkurs. Nie byłby on możliwy bez pomocy niezastąpionego personelu pięlęgniarskiego, który wspiera mnie na codzień w pracy na oddziale urologicznym oraz w poradni urologicznej.

  Oprócz sukcesu dr Rogowskiego, na uwagę zasłużyła wysoka pozycja w plebiscycie pozostałych urologów pracujących w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Zygmunt Olszówka uplasował się na piątej pozycji, a ordynator Oddziału Urologii Lech Gałek został sklasyfikowany na 11. pozycji.

   

  Dr Krzysztof Rogowski z pamiatkową statuetką plebiscytu Podlaski Hipokrates

   

  opublikowano: 2010-12-01

  Kardiolodzy w Rynie

  Kolejny raz kardiolodzy Ulubionego Szpitala Białostoczan specjalizujący się we wszczepianiu urządzeń stymulujących serce pełnili rolę gospodarzy ogólnopolskiej konferencji Powikłania w Elektroterapii Serca. Spotkanie w Rynie zgromadziło ponad 120 kardiologów z Polski

  Jednym z gości honorowych konferencji był krajowy autorytet w dziedzinie stymulacji serca profesor Andrzej Kutarski z Lublina.

  - Powierzenie nam organizacji tak prestiżowej konferencji świadczy o rosnącej renomie naszego ośrodka w Polsce, ale także o aktywnym uczestnictwie naszych specjalistów w Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - tłumaczy dr Bogdan Galar, ordynator Oddziału Kardiologicznego Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Takie spotkania są bardzo przydatne, bo możemy wymienić się doświadczeniami na temat skutecznych metod leczenia powikłań jakie pojawiają się przy stałej stymulacji serca.

  Elektroterapia serca to stosunkowo młoda, ale za to prężnie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Specjaliści z Ulubionego Szpitala Białostoczan rocznie wszczepiają pacjentom z Podlasia około 400 urządzeń do stałej stymulacji serca. Większa liczba wszczepianych urządzeń wiąże się ze wzrostem liczby powikłań, dlatego kluczowa w takich przypadkach jest szybka diagnostyka danego powikłania oraz wdrożenie skutecznego leczenia. I to własnie tematyce diagnostyki i leczenia powikłań w całości poświęcona była konferencja w Rynie.

  To jednak nie koniec wymiany doświadczeń z lekarzami z innych części Polski. Na przełomie maja i czerwca nasi kardiolodzy, tym razem w Białymstoku, ponownie będą mieli okazję dyskutować o elektroterapii podczas Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Rytmu Serca POLSTIM 2011.

   

   

  Po prawej stronie dr Bogdan Galar, obok prof. Andrzej Kutarski

   

   

   

   

  opublikowano: 2010-11-04

  Głosuj w plebiscycie GW

  Trzech urologów, kardiolog oraz ortopeda - to reprezentanci Ulubionego Szpitala Białostoczan w rankingu Gazety Współczesnej Podlaski Hipokrates na najlepszego specjalistę na Podlasiu. Trzymamy kciuki za lekarzy, a pacjentów zachęcamy do aktywnego włączenia się w głosowanie

  Gazeta Współczesna jako organizator plebiscytu Podlaski Hipokrates przedstawiła już na swoich łamach wszystkich kandydatów na najlepszego: lekarza rodzinnego, pielęgniarkę/położną oraz specjalistę. W tej ostatniej kategorii na 35 zgłoszonych przez pacjentów do konkursu lekarzy aż pięciu to medycy Ulubionego Szpitala Białostoczan. Głosować na swoich faworytów można w dwojaki sposób ? wysyłając SMS w cenie 2,44 zł (z VAT) na przypisany danemu lekarzowi numer albo wypełniając kupon zamieszczony w Gazecie Współczesnej.

  A oto sylwetki lekarzy Ulubionego Szpitala Białostoczan biorących udział w plebiscycie:

  Dr n. med. Lech Gałek - Urolog

  Wyślij SMS o treści LS.04 na numer 72466 lub wypełnij kupon zamieszczany w Gazecie Współczesnej

  Dlaczego pracuje w zawodzie: Od czasów studiów pasjonowały mnie specjalności chirurgiczne, ale dopiero gdy trafiłem do Kliniki Urologii odkryłem powołanie w kierunku specjalizowania się w urologii. Tak się złożyło, że był to okres dynamicznego rozwoju technik małoinwazyjnych oraz laparoskopowych, w których doskonale się do chwili obecnej. Właśnie dzięki tym technikom dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu schorzeń urologicznych.

  Prywatnie: Największa pasją poza urologią jest kolarstwo, które w młodości uprawiałem przez osiem lat. Do teraz zdarza mi się startować w zawodach ? ostatnio startując na rowerze zdobyłem złoty medal i dwa srebrne w Igrzyskach Lekarskich.

  Rodzina: żona stomatolog oraz dorosłe dzieci: syn i córka

   

  Dr Joanna Hrynkiewicz - Kardiolog

  Wyślij SMS o treści LS.18 na numer 72466 lub wypełnij kupon zamieszczany w Gazecie Współczesnej

  Dlaczego pracuje w zawodzie: Kardiologia należy do najciekawszych specjalizacji medycznych: rozwija się bardzo dynamicznie i wymaga doskonalenia wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności. W pracy lekarza cenię sobie kontakt z pacjentami, poza tym staram się kłaść duży nacisk na profilaktykę chorób układu krążenia, a więc właściwą dietę, zdrowy tryb życia, ograniczanie używek.

  Prywatnie: Mieszkam na wsi, a moim oczkiem w głowie jest przydomowy ogród, który staram się pielęgnować w każdej wolnej chwili. Czasami zamieniam się też w kibica tenisa ziemnego i wiernie kibicuję mojemu mężowi.

   

  Rodzina: mąż gastrolog, dwie córki rezydentki medycyny rodzinnej oraz kardiologii, wnuczka Marysia.

   

  Dr n. med. Krzysztof Rogowski - Urolog

  Wyślij SMS o treści LS.05 na numer 72466 lub wypełnij kupon zamieszczany w Gazecie Współczesnej

  Dlaczego pracuje w zawodzie: Do końca studiów lekarskich nienawidziłem urologii, bo właśnie mój ojciec zmarł na powikłanie urologiczne. Jednak los tak pokierował moją karierą lekarską, że z czasem pokochałem właśnie tą specjalność, aby móc pomagać ludziom.

  Prywatnie: Moją największa pasją jest piłkarska drużyna Jagiellonii Białystok, odkąd zacząłem chodzić jestem zagorzałem fanem tej drużyny. W miarę możliwości staram się chodzić na mecze piłkarskie Jagi, a czasami udaje mi się urwać nawet na spotkanie wyjazdowe.

   

  Rodzina: żona, dwóch dorosłych synów oraz dwoje wnucząt

   

  Dr n. med. Piotr Jancewicz - Ortopeda,

  Wyślij SMS o treści LS.22 na numer 72466 lub wypełnij kupon zamieszczany w Gazecie Współczesnej

  Dlaczego pracuje w zawodzie: Współczesna ortopedia daje olbrzymie możliwości pomocy chorym, to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny w ostatniej dekadzie, choć wiąże się to z koniecznością nadążania za coraz to nowymi trendami. Moją specjalnością jest medycyna sportowa, artroskopia oraz rekonstrukcje uszkodzonych kolan, barków i stawów skokowych.

  Prywatnie: W czasie wolnym, którego za wiele nie mam, oddaję się moim pasjom: żeglarstwu oraz muzyce.

   

  Rodzina: żona architekt oraz dwóch synów w wieku 14. i 8. lat.

   

  Dr n. med. Zygmunt Olszówka - Urolog

  Wyślij SMS o treści LS.16 na numer 72466 lub wypełnij kupon zamieszczany w Gazecie Współczesnej

  Dlaczego pracuje w zawodzie: Kończąc specjalizację chirurgii ogólnej będącej wstępem do specjalności zabiegowych dostałem zaproszenie od docenta Janusza Darewicza do pracy w Klinice Urologii. Szczęśliwie trafiłem w okres rozwoju metod endoskopowych, który wykorzystałem do specjalizowania się w nieoperacyjnym leczeniu kamicy układu moczowego przy zastosowaniu nowoczesnych technik.

  Prywatnie: Moim hobby są prace przydomowe, ze szczególnym uwzględnieniem sporego oczka wodnego wraz florą i fauną, która tam występuje.

   

  Rodzina: żona pielęgniarka oraz syn student SGH.

   

   

  opublikowano: 2010-10-25

  Jesteśmy wysoko w rankingu

  Ulubiony Szpital Białostoczan ponownie znalazł się w elitarnym gronie 100 placówek medycznych ogólnopolskiego rankingu Rzeczpospolitej oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Bezpieczny Szpital 2010. Nasz zakład awansował na 49. miejsce

  Nasz szpital już od kilku lat plasuje się w finałowej setce najlepszych szpitali rankingu, które prześwietlane są pod kątem sposobu zarządzania placówką, jakości udzielanych świadczeń, komfortu i bezpieczeństwa leczonych pacjentów. Tegoroczna wysoka ocena Ulubionego Szpitala Białostoczan to efekt dodatniego bilansu finansów szpitala na koniec 2009 roku. To fakt o tyle ważny, że po raz pierwszy w historii rankingu ?Bezpieczny Szpital? odnotowano mniej placówek przenoszących zyski, niż w poprzedniej edycji. Ponadto w rankingu zostały docenione wysokie kwalifikacje naszej kadry lekarskiej, nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dbałość o bezpieczeństwo sanitarne oraz odnowiony certyfikat ISO 9001:2008.

  - Cieszymy się, że nasze starania o wysoką jakość udzielanych świadczeń doceniają organizatorzy rankingu, ale przede wszystkim nasi pacjenci ? wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. - To z myślą o nich odnawiamy nasz sprzęt medyczny, zatrudniamy najlepszych fachowców, podnosimy komfort hospitalizacji czy oferujemy kompleksową opiekę od POZ, przez specjalistyczne porady ambulatoryjne, aż do leczenie szpitalne.

  Tegoroczne wyróżnienia dla czołowej setki najlepszych szpitali rankingu ?Bezpieczny Szpital 2010? wręczono przedstawicielom placówek służby zdrowia na uroczystej gali w redakcji dziennika ?Rzeczpospolita?, a laureatom gratulacje składał m.in. wiceminister zdrowia Cezary Rzemek.

   

   

   

  opublikowano: 2010-10-20

  Kolarska pasja dr Gałka

  Nie tylko znakomity urolog Ulubionego Szpitala Białostoczan, ale również utalentowany kolarz - dr Lech Gałek odkrywa swoją pozazawodową pasję, która pozwoliła mu trzykrotnie stawać na podium 8. Igrzysk Lekarskich w Zakopanem

  Tajemnicą dr Lecha Gałka pozostaje kiedy znajduje czas na treningi. Bo praca urologa absorbuje go całkowicie - poranne odprawy z lekarzami oraz obchody pacjentów, a potem długie godziny przy stole operacyjnym, na koniec kolejka pacjentów w przychodni.

  - Rzeczywiście czasu na treningi nie mam za wiele, choć czasami uda się spędzić godzinkę czy dwie na rowerze - śmieje się dr Lech Gałek. - Ten brak czasu był powodem, że na Igrzyska Lekarskie pojechałem niejako z marszu, bez większych przygotowań.

  Igrzyska są ogólnopolską imprezą organizowaną co roku w innym mieście, lekarze walczą w kilkunastu dyscyplinach. Tegoroczne zawody były wyjątkowe, ze względu na fakt jednoczesnego rozgrywania Mistrzostw Świata Lekarzy w kolarstwie. Do Zakopanego zjechało ponad 200 kolarzy z 22 krajów, nawet tak odległych jak Portugalia.

  - Poziom sportowy był wysoki, zawodnicy przyjechali z profesjonalnym sprzętem - opowiada dr Lech Gałek. - Pojawiła się też reprezentacja Białegostoku, skromna dwuosobowa. Oprócz mnie startował dr Aleksander Pańko. Dla mnie był to debiut w roli lekarza - cyklisty, ale nie w roli kolarza. Jako chłopak rozpocząłem przygodę z kolarstwem, która przez osiem lat kontynuowałem najpierw w juniorach młodszych, juniorach, a później w elicie. Występowałem w barwach Tęczy Kraśnik oraz Spółdzielcy Lublin. Byłem kadrowiczem w młodzieżowej kadrze Polski. Później coraz trudniej było połączyć sport z zawodem lekarza, więc zdecydowałem się na karierę naukową.

  Nasz urolog wystartował we wszystkich trzech wyścigach Igrzysk. Pierwszym był 100-kilometrowy wyścig szosowy ze startu wspólnego, w którym dr Lech Gałek nie miał sobie równych i na mecie zameldował się pierwszy wśród Polaków. Później wystartował jeszcze dwukrotnie w indywidualnej jeździe na czas.

  - Pierwszy długości 15 kilometrów prowadził po płaskim terenie, znacznie trudniejsza była 8-kilometrowa ?czasówka? wiodąca pod górę ze stromizną dochodzącą do 14% nachylenia - opowiada dr Lech Gałek. - W obu na mecie byłem drugi, dwukrotnie przegrywałem z Leszkiem Szendzielorzem pracującym w Niemczech. Ze swojego wyniku jestem bardzo zadowolony, postaram się wypaść nie gorzej na przyszłorocznych Igrzyskach.

  Dla dr Lecha Gałka kolarstwo to nie tylko pasja, ale jednocześnie doskonały sposób na zachowanie doskonałej formy fizycznej. A ta znacznie ułatwia przeprowadzanie skomplikowanych i trwających długie godziny operacji urologicznych. W klasyfikacji Mistrzostw Świata dr Lech Gałek został sklasyfikowany na 12. miejscu w wyścigu ze startu wspólnego, natomiast na 13. w jeździe indywidualnej na czas.

   

   

   

   

   

  opublikowano: 2010-10-12

  Kwiaty w podziękowaniu

  Był podniosły nastrój, życzenia wyższych zarobków oraz bukiet pieknych kwiatów od dyrektora - tak w skrócie wyglądał wyglądał Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej w Ulubionym Szpitalu Białostoczan

  Rola pielęgniarek w nowoczesnym zakładzie opieki zdrowotnej jest nie do przecenienia. To od ich troskliwej opieki zależy jak pacjent szybko wraca do zdrowia. W naszej placówce na oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych pracuje w sumie ponad 170 pielęgniarek.

  - Wasza ogromna wiedza medyczna i bogate doświadczenie są na wagę złota - mówił podczas skromnej uroczystości Marek Chojnowski, dyrektor szpitala. - Doceniamy Wasz codzienny trud oraz opiekę nad pacjentami, a w tym szczególnym dniu serdecznie Wam za wszystko dziękujemy.

  Korzystając z okazji dyrektor Marek Chojnowski osobiście pogratulował sukcesu dwóm pielęgniarkom Oddziału Intensywnej Terapii, które w konkursie na Pielęgniarkę Roku 2009, znalazły się w ścisłym konkursie wojewódzkich eliminacji. W imieniu personelu medycznego głos zabrała Pielęgniarka Naczelna Ulubionego Szpitala Białostoczan.

  - Bez skromności mogę powiedzieć, że mamy najlepsze pielęgniarki w Białymstoku - zdradza Krystyna Baranowska, Pielęgniarka Naczelna. - Poza tym zawód pielęgniarki to swoista służba wobec społeczeństwa, na szczęście Polacy doceniają nasz trud, bo społeczeństwo od lat darzy nas wielkim zaufaniem.

   

   

   

   

   

   

   

  opublikowano: 2010-05-13

  Życzliwość oprócz tabletek

  Profesor Barbara Bień to jedna z finalistek pierwszej edycji nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego. To prestiżowe wyróżnienie dla ordynator Kliniki Geriatrii potwierdza fakt, że w Ulubionym Szpitalu Białostoczan pracują wybitni fachowcy

  Przyznawana po raz pierwszy w tym roku nagroda im. dr Krzysztofa Kanigowskiego jest jedyna w swoim rodzaju - do konkursu lekarzy zgłaszają pacjenci, a jedynym kryterium jest życzliwość, zrozumienie oraz szacunek w codziennej pracy doktora z pacjentami. W sumie do konkursu zgłoszono 36 lekarzy. Wśród tego znamienitego grona znalazło się dwóch doktorów z Ulubionego Szpitala Białostoczan: geriatra profesor Barbara Bień oraz chirurg onkolog dr Leszek Kozłowski. Do ścisłego grona finalistów decyzją pacjentów przeszła profesor Barbara Bień.

  - To ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak zaszczytnym gronie - zdradziła ordynator Kliniki Geriatrii. - Nominację do finałowej dziewiątki odebrałam jako sukces, tym szczególniejszy że płynący prosto z serca naszych pacjentów. Ostatecznie nagroda główna zasłużenie trafiła do Elżbiety Solarz, prezes Fundacji na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi.

  Pani Profesor Bień kieruje niewielką, zaledwie 18-łóżkową Kliniką Geriatrii. Ten niewielki oddział Ulubionego Szpitala Białostoczan jest jedyną szpitalną placówką geriatryczną w Polsce północno-wschodniej, a swoim zasięgiem oprócz Podlasia obejmuje także województwa: mazowieckie, warmińsko - mazurskie.

  - W codziennej pracy mam do czynienia z osobami, które nie potrafią poradzić sobie z problemami wieku podeszłego - dodaje profesor Barbara Bień. - Jedyne, co mogę im oprócz tabletek zaoferować do wewnętrzne pokłady dobra. Tych mi nie brakuje. Wzmacniać pozytywnie tych pacjentów - to nasze zadanie jako lekarzy.

   

  Profesor Barbara Bień - finalistka nagrody im. dr Krzysztofa Kanigowskiego

   

  Wyróżnienie dla Pani Profesor Barbary Bień


   


  opublikowano: 2010-05-10

  Elita pielęgniarstwa

  Tak utalentowanego personelu medycznego można ze świecą szukać. Aż trzy z czterech pierwszych miejsc wojewódzkich eliminacji konkursu Pielęgniarka Roku 2009 przypadło pielęgniarkom z Ulubionego Szpitala Białostoczan

  Test konkursowy liczył 60 pytań, a jego trudność polegała m.in. na dużej rozpiętości tematycznej. Najlepiej poradziła sobie mgr Eliza Batus - Łukaszewicz, która zaledwie o włos przegrała ze zwyciężczynią tegorocznych eliminacji Iwoną Bartoszuk z Hajnówki. Na trzecim miejscu uplasowała się mgr Joanna Kochanowska, a na czwartym mgr Katarzyna Baranowska.

  - Szkopuł tkwił w tym, że trzeba było znać się nie tylko na pracy pielęgniarskiej, ale również na prawie medycznym, historii zawodu czy etyce - mówi 26-letnia Eliza Batus - Łukaszewicz. - Po ogłoszeniu wyników było zaskoczenie, ale jednocześnie ogromna satysfakcja.

  Wszystkie laureatki od początku kariery zawodowe związały z Ulubionym Szpitalem Białostoczan. Na co dzień pracują na Oddziale Intensywnej Terapii.

  - Trochę nam to pomogło w konkursie - zdradza 32-letnia Joanna Kochanowska. - Mało kto zdaje sobie sprawę, że to trudna fizyczna praca. Na co dzień obcujemy z cierpieniem i śmiercią pacjentów, dlatego często włączają się nam emocje. Dlatego w tym zawodzie trzeba mieć dystans. Ale jesteśmy pielęgniarkami z powołania, nigdy w życiu nie zmieniłabym zawodu na inny.

  Dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan Marek Chojnowski obiecał pielęgniarkom wyróżnionym 2. i 3. miejscem sfinansowanie kursów szkoleniowych.

   

  Mgr Joanna Kochanowska (z lewej) oraz mgr Eliza Batus - Łukaszewicz podczas pracy na Oddziale Intensywnej Terapii

   

  Laureatki konkursu Pielęgniarka Roku 2009 przy pracy na Oddziale Intensywnej Terapii

  opublikowano: 2010-05-10

  Wizyta ks. Arcybiskupa

  W atmosferze zadumy, zwiazanej z żałobą narodową po tragedii w Smoleńsku, przebiegła duszpasterska wizyta Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. Metropolita Białostocki pomodlił się z pacjetami, lekarzami i pracownikami w kaplicy, a następnie odwiedził chorych

  Wizyta ks. Arcybiskupa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony pracowników oraz pacjentów Ulubionego Szpitala Białostoczan. Po przywitaniu przez dyrektora Marka Chojnowskiego dostojny gość znalazł czas, aby każdemu z przybyłych na modlitwę w kaplicy szpitalnej uścisnąć dłoń oraz zamienić parę słów.

  - W szpitalu byłem dwukrotnie, więc doceniam ciężką pracę personelu medycznego - opowiadał ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. - Bądźcie mocni w swoich staraniach bycia dobrymi lekarzami oraz pielęgniarkami. To Wy tworzycie rzeczywistość i potraficie ulżyć w cierpieniu chorym. Wszystkim pacjentom życzę krótkiego pobytu, a pracownikom pewnej i stabilnej pracy.

  Po krótkiej modlitwie Metropolita Białostocki zwiedził dwa oddziały szpitalne - kardiologię oraz geriatrię. W towarzystwie swojego sekretarza ks. Andrzej Dębskiego Arcybiskup spotkał się z chorymi, interesował się ich stanem zdrowia, wypytywał o miejsce zamieszkania oraz postępy w leczeniu. Pacjenci z wdzięcznością odbierali błogosławieństwo z rąk dostojnego gościa.

  - Serdecznie dziękujemy Metropolicie Białostockiemu za wizytę oraz zapraszamy do nas częściej, byle nie w roli pacjenta - mówił na pożegnanie dyrektor Marek Chojnowski, odprowadzając dostojnego gościa wraz z kapelanem szpitalnym Wojciechem Demianiukiem.

  Więcej zdjęć z wizyty w zakladce galeria

  opublikowano: 2010-04-13

  Odnowiony certyfikat jakości

  Ulubiony Szpital Białostoczan jako jeden z pierwszych na Podlasiu uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2008. To kolejny dowód, że nasz szpital spełnia wyśrubowane normy jakościowe, co przekłada się na bezpieczeństwo leczenia naszych pacjentów

  Certyfikat systemu zarządzania jakością po raz pierwszy przyznano Ulubionemu Szpitalowi Białostoczan w 2005 roku. Placówka otrzymała prestiżowe wyróżnienie po żmudnym ponad rocznym procesie wdrażania restrykcyjnych wymogów normy 9001:2000. Tytuł został nam przyznany przez prestiżową firmę o europejskiej renomie - Lloyds Register Quality Assurance Limited. W 2008 roku certyfikat został odnowiony na kolejne trzy lata, a obecnie zewnętrzni audytorzy firmy Lloyd?s uznali, że spełniamy kryteria nowej, bardziej restrykcyjnej normy ISO 9001:2008.

  - Pacjenci doceniają szpitale posiadające certyfikat ISO, bo wówczas mają pewno-ć, że są leczeni w bezpiecznym szpitalu - wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor Ulubionego Szpitala Białostoczan. - Nasza placówka również konsekwentnie podnosi komfort leczenia, co dobitnie potwierdza przyznany nam certyfikat według nowej normy ISO 9001:2008. A skuteczne i bezpieczne leczenie naszych pacjentów to nasz najwyższy priorytet.


   

   

   

  opublikowano: 2010-03-31

  Nowy gastrolog w Poradni

  Cieszący się uznaniem w środowisku medycznym oraz lubiany przez pacjentów Zdzisław Hrynkiewicz - specjalista gastroenterologii - od paru tygodni przyjmuje chorych w Poradni Gastrologicznej Ulubionego Szpitala Białostoczan

  Obok dr Andrzeja Czajkowskiego szefującego Pracowni Endoskopowej będzie to już drugi specjalista gastroenterologii w naszym szpitalu. Dla naszych pacjantów jest to o tyle ważna informacja, bo dr Zdzisław Hrynkiewicz będzie przyjmował chorych w Poradni Gastrologicznej, ale także angazował się w diagnostykę i zabiegi endoskopowe m.in.: gastroskopię i kolonoskopię.

  - Wykorzystałem szansę pracy w szpitalu MSWiA, bo właśnie tutaj stworzono mi doskonałe warunki do zawodowego rozwoju w gastroenterologii - wyjaśnia dr Zdzisław Hrynkiewicz. - Poza tym o podjęciu pracy zadecydowała doskonale wyposażona Pracownia Endoskopowa, w którym pracuje miły oraz profesjonalny personel medyczny.

  Pacjenci Ulubionego Szpitala Białostoczan będą mieli okazję poznać bliżej dr Zdzisława Hrynkiewicza w Poradni Gastrologicznej, w której przyjmować będzie codziennie (oprócz wtorku). Dobrą informacją jest, że kolejka oczekujących do tego właśnie specjalisty jest stosunkowo niedługa.

   

   

   

  opublikowano: 2010-02-08

  Nowi specjaliści na Kardiologii

  O czterech specjalistów powiększyła się kadra lekarska Oddziału Kardiologii. Anna Bossowska oraz Waldemar Kazberuk po zdanych egzaminach uzyskali tytuł kardiologów, natomiast Marcin Gułaj oraz Marek Stocki zostali specjalistami chorób wewnętrznych

  Tym samym liczba kardiologów pracujących w Ulubionym Szpitalu Białostoczan zwiększyła się do pięciu. To dobra wiadomość dla pacjentów naszego szpitala.

  - Dzięki temu staliśmy się drugim na Podlasiu oraz pierwszym pozaakademickim ośrodkiem kardiologii w województwie z taką liczbą kardiologów - cieszy się dr Bogdan Galar, ordynator Oddziału Kardiologii. - Naszym świeżo upieczonym kardiologom należą się gratulacje, bo egzamin specjalistyczny jest na tyle obszerny i trudny, że mało kto zdaje za pierwszym razem. Im się udało, a to świadczy, że mamy młody, ale zdolny i ambitny zespół. Pacjenci mogą być pewni, że są w dobrych rękach.

  Zespół kardiologów pod kierownictwem dr Bogdana Galara specjalizuje się we wszczepianiu pacjentom urządzeń stymulujących serce, a ten kierunek kardiologii nazywany elektroterapią kardiologiczną rozwija się obecnie bardzo dynamicznie.

  - Dzięki temu, że jako kardiolodzy na bieżąco podnosimy nasze umiejętności, możemy pacjentom wszczepiać najnowszej generacji stymulatory serca i kardiowertery - dodaje dr Bogdan Galar. -  Nie zasypujemy gruszek w popiele, podczas gdy w innych szpitalach z powodu zbyt małej ilości kardiologów trzeba nawet zamykać poradnie kardiologiczne.

  Drugim sukcesem było uzyskanie przez lekarzy pracujących na Oddziale Kardiologii Marcina Gułaja oraz Marka Stockiego tytułów specjalistów chorób wewnętrznych, co obu otworzyło drogę do otwarcia specjalizacji z kardiologii.

   

   

   

  opublikowano: 2010-02-03

  Chirurgia bez blizn

  Usunięcie pęcherzyka żółciowego nie musi kojarzyć już się z bliznami na brzuchu. W szpitalu MSWiA w Białymstoku zespół chirurgów pod kierownictwem dr Janusza Kuźmiuka przeprowadza operacje laparoskopowe przez pępek, co wyklucza widoczne blizny

  Szpital MSWiA to dopiero drugi ośrodek chirurgiczny w Białymstoku, który takie operacje będzie wykonywał. Wcześniej tą nowoczesną metodę wykorzystano w Klinice Chirurgii USK w Białymstoku.

  - To nowa metoda dopiero co wdrażana w Polsce, wymagająca specjalistycznego sprzętu laparoskopowego, ale również przeszkolenia operatorów - wyjaśnia dr Janusz Kuźmiuk, ordynator Oddziału Chirurgii w szpitalu MSWiA. -  Nowa metoda ma także same korzyści dla pacjenta. Jest małoinwazyjna, a co za tym idzie chory jest mniej narażony na ryzyko powikłań. Metoda skierowana jest przede wszystkim do młodych kobiet, które wolałyby uniknąć blizn na brzuchu.

  Jedynym przeciwwskazaniem w tej metodzie jest zbyt duża grubość tkanki tłuszczowej na brzuchu. Według ordynatora Janusza Kuźmiuka nowoczesną metodą możnaby wykonywać do 50 procent wszystkich zabiegów usunięcia pęcherzyka. Rocznie w białostockim szpitalu MSWiA przeprowadza się około 120 takich zabiegów.

  Operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego nową metodą są dla pacjentów szpitala MSWiA wykonywane bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

   

  opublikowano: 2009-12-01

  Internet dla pacjentów

  Ulubiony Szpital Białostoczan od kilku tygodni udostępnia pacjentom hospitalizowanym na oddziałach dostęp do bezprzewodowego Internetu. Wystarczy własny laptop, a łóżko szpitalne nie będzie już ograniczało dostępu do globalnej sieci

  Pomysł na bezprzewodowy Internet wyszedł od samych pacjentów. Nawet kilkudniowy pobyt na oddziale szpitalnym wiąże się z pewnymi ograniczeniami w przypadku prowadzenia własnej firmy, co podkreślali chorzy. Dostęp do Internetu pozwala w pewnym stopniu zniwelować niedogodności pobytu w szpitalu.

  - Leczymy biznesmenów, dla których dostęp do Internetu jest koniecznością ? wyjaśnia Teresa Smółko, pielęgniarka oddziałowa Chirurgii Ogólnej szpitala MSWiA w Białymstoku. ? Wcześniej spotykaliśmy się z prośbami, aby skorzystać ze szpitalnego Internetu, aby odebrać pocztę, przelać pieniądze, zajrzeć na bloga. Bezprzewodowy dostęp do Internetu to ukłon w stronę pacjenta. Przydaje się szczególnie tym chorym, którzy po operacji muszą przez pewien czas leżeć.

  W tym momencie routery bezprzewodowego Internetu zostały zainstalowane na dwóch piętrach szpitalnych, jednak sygnał jest na tyle silny, że sięga na kolejne dwie kondygnacje. Jeśli pomysł przypadnie do gustu pacjentom, a zainteresowanie dostępem do Internetu będzie rosło, liczba urządzeń rozprowadzających Internet na szpitalnych oddziałach będzie się sukcesywnie zwiększała.

  - Komfort chorego to nie tylko dwuosobowe sale z łazienką oraz miły personel, to również dostęp do Internetu ? wyjaśnia Marek Chojnowski, dyrektor naczelny szpitala MSWiA w Białymstoku. ? Wsłuchujemy się w opinie naszych pacjentów, bo w naszym szpitalu to oni są najważniejsi.

  opublikowano: 2009-11-27

  Jesteśmy wśród najlepszych

  Kolejny raz nasza placówka znalazła się w setce najlepszych szpitali w Polsce. Wysoka pozycja w rankingu Bezpieczny Szpital 2009 to dla naszych pacjentów potwierdzenie, że umiejętnie łączymy wysoki komfort leczenia z profesjonalną opieką medyczną

  Ranking Bezpieczny Szpital przeprowadzili specjaliści z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia, a jego wyniki opublikowano 20 października w specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita. W naszym szpitalu docenili wysokie kwalifikacje personelu medycznego oraz komfort pobytu hospitalizowanych pacjentów. Ostatecznie wśród setki najlepszych szpitali znaleźliśmy się na 57. miejscu.

  - Wysokie miejsce w rankingu to docenienie naszych starań o poprawę komfortu leczenia pacjentów - podkreśla Marek Chojnowski, dyrektor naszego szpitala. - Inwestujemy w nowoczesny sprzęt medyczny, wstawiamy supernowoczesne endoprotezy, zwiększamy liczbę wszczepianych kardiowerterów i stymulatorów, rozszerzamy zakresy świadczonych usług. To wszystko dla coraz większej grupy naszych pacjentów, których leczymy bez oglądania się na niezapłacone przez NFZ nadwykonania.

  Wysoka lokata w rankingu nie jest zaskoczeniem dla dyrektora Marka Chojnowskiego, bo we wcześniejszych edycjach nasz szpital regularnie plasował się w czołowej setce. Jednak poziom rywalizacji co roku jest wyższy. Tym bardziej warto zauważyć świetny wynik działającego również w strukturach resortowej służby zdrowia Szpitala MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, który dość niespodziewanie wygrał ogólnopolski ranking. W sumie w konkursie wystartowało 261 placówek, w tym cztery zakłady resortowej służby zdrowia: z Olsztyna, Białegostoku, Szczecina oraz Lublina. W tym wąskim gronie nasz szpital zajął drugie miejsce.

  - Zajęliśmy także drugie miejsce spośród ośmiu startujących podlaskich szpitali, co potwierdza wysoką renomę oraz tłumaczy fakt, że białostoczanie chcą się u nas leczyć - dodaje dyrektor Marek Chojnowski. - Dlatego idziemy w kierunku dalszego rozwoju i mam nadzieję, że niedługo dzięki środkom z MSWiA przystąpimy do modernizacji oprogramowania szpitalnego, co powinno przełożyć się na sprawniejszą obsługę pacjenta i jeszcze skuteczniejsze zarządzanie szpitalem.

  opublikowano: 2009-10-20

  Szpital w sieci teleradiologii

  Białostocki szpital MSWiA włączył się w nowatorski projekt teleradiologii. Dzięki temu skomplikowane przypadki podlaskich pacjentów zostaną zdiagnozowane szybko i przy udziale wybitnych specjalistów z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

  Na razie projekt jest w fazie początkowej, ale w sieci za pośrednictwem internetu włączone są cztery szpitale MSWiA: w Warszawie, Krakowie, Lublinie oraz Białymstoku. Kluczową rolę odgrywać będzie szpital CSK w Warszawie, który będzie pełnił rolę swoistego centrum całego projektu. To właśnie tutaj do specjalistów od diagnostyki radiologicznej trafiać będą wyjątkowo skomplikowane w rozpoznaniu badania RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Jakość wysłanych zdjęć będzie identyczna jak w placówce, w której badania wykonano, co ułatwi postawienie właściwej diagnozy. Ponadto zastosowanie teleradiologii pozwoli wyeliminować konieczność powtórnych badań w innych ośrodkach oraz zwiększy precyzję stawianej diagnozy.

  - Dla pacjenta to ogromna wygoda, bo nie musi jeździć po całej Polsce i potwierdzać badań  - tłumaczy dr n. med. Bożena Kubas, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w ZOZ MSWiA w Białymstoku. -  W przypadkach pilnych, mamy zapewnienie, że konsultacja z Warszawy będzie trwać zaledwie 30 minut, co w takich przypadkach jest bezcenne i znacznie przyśpieszy postawienie prawidłowej diagnozy.

  Dodatkowym atutem był fakt, że białostocki szpital włączając się do systemu nie poniósł żadnych kosztów, bo dołączył do projektu realizowanego za środki CSK MSWiA w Warszawie.

  opublikowano: 2009-09-18