strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w BIAŁYMSTOKU


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
(stan na 06 października 2017r.) - kliknij w link

 

Aby poznać strukturę organizacyjną naszego Zakładu, zał nr 4 do Regulaminu - kliknij w link

Aby poznać zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Zakładzie, zał nr 3 do Regulaminu - kliknij w link

Aby wydrukować oświadczenie/upoważnienie pacjenta dotyczące dokumentacji medycznej - kliknij w link

Aby wydrukować wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta - kliknij w link

Aby zapoznać się z cennikiem przygotowania 1 strony odpisu/kopii dokumentacji medycznej pacjenta - kliknij w link

Aby zapoznać się z cennikiem badań wykonywanych w Szpitalu, zał nr 1 do Regulaminu - kliknij w link

Aby zapoznać się z cennikiem usług Poradni Badań Profilaktycznych, zał nr 2 do Regulaminu - kliknij w link

 

-------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITALIZACJA

Pacjenci, którzy mają zostać hospitalizowani powinni zgłosić się na Izbę Przyjęć z następującymi dokumentami:

PRZYJĘCIE PLANOWE

 • skierowanie do szpitala od lekarza: rodzinnego lub specjalisty
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (w ZUS, w KRUS, inne)
 • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty)
 • dokumentację medyczną w przypadku wcześniejszych hospitalizacji

Pacjenci mogą zgłaszać się na Izbę Przyjęć w godzinach 8.00 - 10.00

PRZYJĘCIE W RAMACH DYŻURY OSTREGO:

 • skierowanie do szpitala od lekarza: rodzinnego, specjalisty lub z pogotowia
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (w ZUS, w KRUS, inne)
 • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty)
 • dokumentację medyczną w przypadku wcześniejszych hospitalizacji

Pacjenci w dniu dyżuru ostrego mogą zgłaszać się na Izbę Przyjęć przez całą dobę (od 8.00 rano do 8.00 dnia następnego)

KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ:

 • Dr Małgorzata Kałużyńska

KONTAKT DO IZBY PRZYJĘĆ:

 • Telefon: (85) 869-45-77

PORADA SPECJALISTYCZNA

Pacjent, który chce uzyskać poradę od lekarza specjalisty powinien zapisać się na wizytę w Rejestracji Przychodni oraz posiadać przy sobie następujące dokumenty:

 • skierowanie do specjalisty od lekarza: rodzinnego lub specjalisty
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (w ZUS, w KRUS, inne)
 • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty)
 • paszport lub kartę stałego pobytu w przypadku cudzoziemców

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej, w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi w Rejestracji Przychodni przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do specjalisty od lekarza: rodzinnego lub specjalisty
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (w ZUS, w KRUS, inne)
 • dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (dowód osobisty)
 • paszport lub kartę stałego pobytu w przypadku cudzoziemców

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów, w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet specjalisty.

KONTAKT DO REJESTRACJI PRZYCHODNI:

 • Telefon: (85) 869-49-67

opublikowano: 2009-07-29