strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ZOZ MSWiA w Białymstoku - Ulubiony Szpital Białostoczan. Takie słowa często słyszymy z ust pacjentów, doceniających naszą pracę. To opinie osób darzących nas zaufaniem od wielu lat, jak i pacjentów którzy od niedawna korzystają z naszych usług. To właśnie Państwo mobilizujecie nas do codziennych zmagań o stworzenie wyższego komfortu leczenia. To dzięki Wam 90 lekarzy oraz 170 pielęgniarek, może się zawodowo realizować. To dla Was co roku poprawiamy wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital". To dzięki Waszym uwagom staramy się udoskonalać i rozszerzać zakres naszych usług. Chcemy leczyć Was najlepiej jak potrafimy, chcemy być Ulubionym Szpitalem Białostoczan.

KIEROWNICTWO

Dyrektor - dr n.med. Jarosław Tałałaj

Dyrektor Jarosław Tałałaj jest specjalistą chorób płuc oraz specjalistą rehabilitacji medycznej, absolwentem
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Ukończył Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Białymstoku.
Uczestnik szkoleń profilowych w zakresie zarządzania, wśród których należy wyróżnić miesięczne szkolenie w szpitalu wojewódzkim w Zwolle, Holandia, w ramach programu HOPE.
Członek towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
European Respiratory Society,
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Główna Księgowa/Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Gospodarczych: Ewa Zubrycka - Kleczopublikowano: 2009-07-29