strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

SEKCJA ZAMÓWIEŃ

telefon: 85 869-45-62

e-mail: zamowienia@zozmswia.bialystok.plROK 2013-archiwum - zobacz
ROK 2014
  09.01.2014 - EZP/6862/2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz środków do dezynfekcji   zobacz

  17.01.2014 - EZP/228/2017 -III Przetarg nieograniczony na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych wytworzonych przez SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  21.01.2014 - EZP/5601/2013 - Dostawa sprzętu komputerowego i rozbudowa sieci LAN wraz z modernizacją serwerowni dla SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  21.01.2014 - EZP/309/2014 - II przetarg nieograniczony na dostawę odzieży operacyjnej, roboczej, obuwia operacyjnego   zobacz

  28.01.2014 - EZP/376/2014 - Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku   zobacz

  31.01.2014 - EZP/395/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia Sali operacyjnej   zobacz

  31.01.2014 - EZP/500/2014 - Przetarg nieograniczony na najem 110 m2 placu parkingowego z przeznaczeniem na wykorzystanie jako 11 stanowisk postojowych   zobacz

  31.01.2014 - EZP/478/2014 - Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji układu grzania urządzeń myjących i dezynfekujących oraz wykonanie zasilania elektrycznego dla tych urządzeń   zobacz

  31.01.2014 - EZP/436/2014 - Przetarg nieograniczony na najem 135,50 m2 powierzchni w budynku przychodni w celu prowadzenia apteki ogólnodostępnej   zobacz

  07.02.2014 - EZP/377/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej   zobacz

  08.02.2014 - EZP/435/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych   zobacz

  17.02.2014 - EZP/608/2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku   zobacz

  19.02.2014 - EZP/869/2014 - Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku   zobacz

  25.02.2014 - EZP/758/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę kardiowerterów-defibrylatorów, kardioweterów-defibrylatorów resynchronizujących oraz stymulatorów dwujamowych   zobacz

  12.03.2014 - EZP/1231/2014 - Przetarg nieograniczony na najem 135,50m2 powierzchni w budynku Przychodni SP ZOZ MSW przy ul. Fabrycznej 27 w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej   zobacz

  18.03.2014 - EZP/1385/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pędnych na potrzeby SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  20.03.2014 - EZP/1072/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej, fabrycznie nowego wyposażenia sali operacyjnej   zobacz

  22.03.2014 - EZP/1447/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej   zobacz

  25.03.2014 - EZP/1304/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej centrali telefonicznej, jej montaż i konserwację oraz aparatów przewodowych na potrzeby SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  09.04.2014 - EZP/1740/2014 -II Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów pędnych na potrzeby SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  09.04.2014 - EZP/1486/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dźwigu łóżkowego   zobacz

  15.04.2014 - EZP/1789/2014 - Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora do badań układu krzepnięcia wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do pracy aparatu   zobacz

  23.04.2014 - EZP/2023/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku   zobacz

  24.04.2014 - EZP/2019/2014 - Dostawa sprzętu komputerowego i rozbudowa sieci LAN wraz z modernizacją serwerowni dla SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  06.05.2014 - EZP/2153/2014 - Przetarg nieograniczony na wykonaniu zamiennego źródła zasilania w parę na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  15.05.2014 - EZP/2293/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej   zobacz

  15.05.2014 - EZP/2490/2014 - najem 104,00m2 powierzchni w budynku D1 (budynek Oddziału Intensywnej Terapii) SP ZOZ MSW przy ul. Fabrycznej 27 w Białymstoku z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Pracowni rezonansu magnetycznego.   zobacz

  19.05.2014 - EZP/2059/2014 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prowadzonej działalności gospodarczej usług przewozowych posługując się w tym celu środkami transportu udostępnionymi przez Zamawiającego i świadcząc je w jego imieniu i na jego rzecz oraz załadunek i przewóz zwłok wewnątrz siedziby Zamawiającego tj. z oddziału szpitalnego do komory chłodniczej znajdującej się w piwnicy budynku D1   zobacz

  26.05.2014 - EZP/2491/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji   zobacz

  26.05.2014 - EZP/2623/2014 - Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu II etapu przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitalnej   zobacz

  29.05.2014 - EZP/2624/2014 - Przetarg nieograniczony na na dostawę siatek i taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu   zobacz

  10.06.2014 - EZP/2665/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod elektrofizjologicznych na potrzeby SP ZOZ MSW w Białymstoku   zobacz

  11.06.2014 - EZP/2818/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego jednorazowego użytku   zobacz

  13.06.2014 - EZP/2985/2014 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości   zobacz