Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

17 września – Światowy Dzień Bezpiecznego Pacjenta

W maju 2019 roku podczas 72 zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (zgodnie z rezolucją WHA72.6) ustalono, że dnia 17 września będzie Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta.

Bezpieczeństwo pacjentów to zakres opieki medycznej, który pojawił się wraz ze zmieniającą się złożonością systemów opieki zdrowotnej i wzrostem szkód wynikających z tego. Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz ograniczenie skutków nieprawidłowego leczenia.

Każdego roku 134 milionów zdarzeń niepożądanych występuje w szpitalach w krajach o niskim i średnim dochodzie. Z powodu niebezpiecznej opieki dochodzi do 2,6 miliona zgonów. Najbardziej szkodliwe błędy dotyczą diagnozy oraz przepisywania leków. Wiele zagrożeń związanych z opieką zdrowotną staje się poważnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa pacjentów. Największe obawy w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem pacjenta budzą:

  • błędy medyczne;
  • zakażenia związane z opieką zdrowotną;
  • niebezpieczne zabiegi chirurgiczne;
  • błędy diagnostyczne;
  • niebezpieczne praktyki transfuzyjne;
  • sepsa;
  • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
Powrót na początek strony