Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

21 marca – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Celem dnia jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych i służb związanych z pracą socjalną, jak również promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.

Praca Socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to odpowiedni moment, by złożyć wyrazy uznania za trud wkładany każdego dnia w pomoc niesioną bliźniemu oraz życzyć wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.

W tym roku święto obchodzone jest pod hasłem „Poszanowanie różnorodności poprzez wspólne działania społeczne”.

Powrót na początek strony