Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku. Dzień ten został ustanowiony, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zapobiegania narkomanii. Jest to również okazja do uświadomienia w jaki sposób można walczyć z nałogiem.

Uzależnienie od narkotyków i lekarstw jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Szczególnie zagrożoną grupą na działanie substancji zawartych w narkotykach są dzieci i młodzież. Na całym świecie jest ok. 25 milionów osób uzależnionych od narkotyków, zaś co roku ok. 200 tysięcy umiera z przedawkowania.

Regularne zażywanie narkotyków powoduje:

- zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym; wpływa na zachowanie, a także sposób w jaki dana osoba myśli;

- zmiany w układzie oddechowym;

- upośledzenie układu sercowo-naczyniowego m. in. zaburzenia rytmu serca, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, zatrzymanie krążenia;

- zaburzenia koordynacji ruchowej;

- halucynacje, urojenia, napady lęku, zaburzenia nastroju oraz choroby psychiczne;

- występowanie efektów toksycznych.

Powrót na początek strony