Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Certyfikat ISO 9001:2015

Mając na uwadze nieustanną poprawę jakości świadczonych usług SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, wdrożył System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001:2015. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania pracowników, wysiłku i dyscypliny.

Nowa norma ISO 9001:2015 zwraca szczególną uwagę na rozwój w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ryzykiem, a także odpowiedzialności za świadczone usługi. Poprzez analizę działań, możemy dotrzeć do aktualnych potrzeb Pacjentów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i metod.

Zamierzenia realizujemy poprzez następujące cele polityki jakościowej:

1. Ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nasz personel,
  • Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
  • Współpraca ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami, zapewniająca nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość urządzeń, materiałów oraz usług

2. Zwiększenie liczby zadowolonych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich potrzeb,

3. Podnoszenie zakresu rozwiązań diagnostycznych i leczniczych dzięki modernizacji, a także zakupom urządzeń i aparatury medycznej najwyższej jakości,

4. Pozyskiwanie środków na prowadzenie statutowej działalności placówki, zakupy, remonty, inwestycje itp.

Gratulujemy zespołowi zaangażowanemu w proces certyfikacji!

Powrót na początek strony