Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Ćwiczenia na wypadek zdarzenia masowego – Izba Przyjęć

W celu jak najlepszego przygotowania naszych pracowników na niecodzienne sytuacje, w dniu 15 grudnia 2023 roku na terenie Izby Przyjęć, odbyły się ćwiczenia z postępowania na wypadek zdarzenia masowego.

Do szpitala, w wyniku wypadku komunikacyjnego, trafiło łącznie 8 poszkodowanych osób. Wszyscy uczestniczący w ćwiczeniach zostali zaopatrzeni zgodnie z obowiązującymi procedurami. Działania na Izbie Przyjęć przebiegły sprawnie.

Taka symulacja pozwala na sprawdzenie się w sytuacji kryzysowej. Chcieliśmy zwrócić uwagę uczestnikom ćwiczeń, że każda sytuacja jest inna, a nasze zachowanie powinniśmy dostosować do bieżącej sytuacji.

Wszystkim zaangażowanym w realizację ćwiczeń serdecznie dziękujemy. W szczególności dziękujemy Zastępcy Dyrektora ds. medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - dr n. med. Mirosławowi Rybałtowskiemu. Dziękujemy za znakomitą współpracę oraz organizację ćwiczeń ratowniczych na terenie Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego.

Powrót na początek strony