Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia dla SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

W dniu 30.05.2023 r. na ręce Dyrekcji oraz Ordynatora Oddziału Kardiologii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, został złożony czek o wartości 9 965 613 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”, nr POIS.11.03.00-00-0142/22.

Projekt realizowany będzie w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem projektu będzie modernizacja i doposażenie Oddziału Kardiologii wraz z Pracowniami; dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Link do artykułu: https://poranny.pl/35-milionow-z-ministerstwa-zdrowia-dla-bialostockich-szpitali-na-lepsze-leczenie-pacjentow/ar/c14-17589299

Powrót na początek strony