Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Gratulacje Pani Zycie Beacie Wojszel, która Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2021 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych.

Najserdeczniejsze słowa uznania i gratulacji Pani Zycie Beacie Wojszel z okazji nadania tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Włączenie do elitarnego grona osób wyróżnionych zaszczytnym tytułem profesora jest szczególnym i najwyższym wyrazem uznania dla dorobku naukowego, pasji, talentu i wiedzy.

Nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł będzie dla Pani Profesor z pewnością zachętą do podejmowania nowych wyzwań naukowych i dydaktycznych.

Życzymy wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Powrót na początek strony