Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Podziękowania Wojewody Podlaskiego za opiekę medyczną dla pacjentów z COVID-19

Wojewoda Podlaski podziękował za leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2

W 2019 roku rozpoczęło się rozprzestrzenianie koronawirusa SARS-CoV-2, co spowodowało pandemię COVID-19. Pandemia miała negatywny wpływ  na gospodarkę zarówno krajową, jak i globalną. Podejmowanie natychmiastowych działań w celu dostosowania jednostki do funkcjonowania w rzeczywistości wzmożonego reżimu sanitarnego, dostosowania infrastruktury w sposób szczególny - wymagało zaangażowania dodatkowych nakładów finansowych. Szpital realizował kolejne decyzje administracyjne wydawane przez Wojewodę Podlaskiego związane z udzielaniem świadczeń pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Łącznie w okresie od marca 2020 roku do marca 2022 r., Szpital zrealizował 23 (dwadzieścia trzy) Decyzje Wojewody Podlaskiego. Dotyczyły one realizacji świadczeń na rzecz pacjentów zakażonych poprzez: wyznaczenie jednostki do realizacji zadań jako szpitala jednoimiennego, szpitala II, III i IV poziomu "zabezpieczenia covidowego", a także udzielania świadczeń pacjentom w izolatorium. Wszystkie te działania wiązały się z dodatkowym obciążeniem personelu, pracą w warunkach podwyższonego ryzyka, co generowało również dodatkowe koszty. Z uwagi na mnogość zmian, zarządzanie Szpitalem w okresie pandemii – dwuletni okres funkcjonowania Szpitala warunkowany kolejnymi decyzjami administracyjnymi – to permanentne zarządzanie kryzysowe każdego dnia.

Przekazane przez Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego podziękowania stanowią potwierdzenie dla wielkiego zaangażowania Dyrekcji i Pracowników Szpitala w realizację zadań w kolejnych Falach epidemii COVID-19.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony