Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Blisko 250 000 zł od Fundacji Biedronki dla Oddziału Geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego zakwalifikował się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Inicjatywa zakłada wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali prowadzących oddziały lub poradnie geriatryczne. W jej ramach nasza placówka otrzymała ponad 243 tys. zł darowizny na zakup sprzętu dla seniorów.

 Logo Fundacja Biedronka.png

Dzięki otrzymanej darowiźnie Szpital MSWiA w Białymstoku kupił na potrzeby oddziału geriatrii m.in. sprzęt do diagnostyki i wspomagania terapii zaburzeń połykania u pacjentów geriatrycznych, głowice do aparatów USG czy też spirometr służący do diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). W sumie to ponad 60 urządzeń diagnostycznych i leczniczych oraz innych przydatnych w codziennej opiece nad seniorami - jak np. inhalatory czy przyrząd do pomiaru siły uścisku dłoni.

Dyrektor szpitala MSWiA w Białymstoku Alicja Skindzielewska zwraca uwagę, że szpital MSWiA w Białymstoku każdego roku udziela świadczeń zdrowotnych około 700 pacjentom geriatrycznym. – To pacjenci nie tylko z Podlasia. Oddziały geriatryczne mają szczególną specyfikę. Pacjenci wymagają kompleksowego podejścia, zarówno diagnostycznego, terapeutycznego, jak również pielęgnacyjnego. Działania podejmowane przez Fundację Biedronki bardzo dobrze wpisują się w potrzeby polskiej geriatrii. Tym bardziej z wielką radością przyjęliśmy informację, że zakwalifikowaliśmy się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” – podkreśla dyrektor szpitala.

Kierownik oddziału geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel podkreśla, że uzyskany sprzęt będzie dużym wsparciem w codziennej pracy oddziału. – Aby dobrze leczyć, trzeba dobrze diagnozować. Nowy sprzęt to duże wsparcie w codziennej pracy medyków, zarówno na etapie diagnostyki częstych problemów medycznych, jak i na etapie terapeutycznym. Umożliwi m.in. wykonanie badań spirometrycznych i diagnostykę schorzeń płuc, ocenę występowania i nasilenia zaburzeń połykania, ocenę stanu mięśni i naczyń, kontrolowanie masy ciała u chorych leżących. Pozwoli też na wspomaganie leczenia ran przewlekłych i obrzęków limfatycznych – mówi prof. Wojszel.

Szpital MSWiA w Białymstoku to drugi szpital (po Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach) zakwalifikowany do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. – Motto naszej Fundacji to „dobrze długo żyć”, a stan zdrowia ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w późnym wieku, dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka medyczna nad osobami starszymi. Postanowiliśmy stworzyć specjalny program wsparcia oddziałów geriatrycznych, które świadczą tę opiekę kompleksowo i mając na uwadze komfort życia starszego pacjenta.  Cieszymy się, że szpital w Białymstoku dołączył do naszego programu, tym bardziej, że to już nasza druga inwestycja na Podlasiu po wcześniejszym wsparciu budowy Hospicjum Proroka Eliasza – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

 

Oddział Geriatrii SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 

Oddział Geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 60. roku życia z wielonarządowymi chorobami wieku podeszłego, a interdyscyplinarny zespół przeprowadza całościową ocenę geriatryczną. Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod auspicjami CMKP.

 

O Fundacji Biedronki

 

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka (programami objętych jest łącznie ok 13,500 seniorów z różnych miejsc Polski). Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje trzy programy na rzecz Ukrainy. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna, a także Wizjoner Zdrowia 2022 w kategorii Wizjoner Społecznik. W ciągu pierwszych dwóch lat działania przeznaczyła na programy społeczne ok. 60 mln złotych.

 

 

IMG_2732.JPGIMG_2732.JPGIMG_2732.JPGIMG_2732.JPG

 

 

Powrót na początek strony