Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Praca Specjalista ds. Zamówień Publicznych

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, zaprasza do współpracy specjalistę ds. zamówień publicznych.

Wymagania:

-wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
-znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych - aktualnej wiedzy z tego obszaru;
-doświadczenie w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego na samodzielnym stanowisku;
-umiejętność samodzielnego interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie zamówień publicznych oraz rozwiązywania problemów objętych lub nie objętych regulacjami prawnymi, a budzących wątpliwości również w orzecznictwie;
-zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji, inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązki;
-umiejętność obsługi pakietu MS Office;

Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

-przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
-nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych;
-udział w pracach komisji przetargowych;
-zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne;
-opracowywanie projektów umów oraz wewnętrznych procedur w zakresie udzielenia zamówień publicznych;

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonów
-(47) 710 41 00
-510 017 075

sekretariat@zozmswia.bialystok.pl
mlaskowska@zozmswia.bialystok.pl

Więcej informacji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, w zakładce Oferty Pracy.

Zapraszamy do zespołu!

Powrót na początek strony