Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego Szpitalem Roku 2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w sierpniu bieżącego roku został nominowany do wielkiego plebiscytu medycznego.

Pierwsze miejsce w kategorii Szpital Roku 2022 zajął SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Z tej okazji Pani Dyrektor Alicja Skindzielewska odebrała statuetkę I miejsca dla Szpitala Roku w województwie podlaskim w tegorocznym Plebiscycie Hipokrates 2022.

Pragniemy  z tego miejsca podziękować naszym pacjentom, którzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem.

Powrót na początek strony