Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Święto Policji

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za poświęcenie wkładane w codzienną pracę, a także służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego. Życzę aby Wasza praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a uznanie społeczne niech towarzyszy Wam w codziennej działalności. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, a przede wszystkim bezpiecznej i spokojnej służby. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska.

Powrót na początek strony