Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zaproszenie do współpracy w zakresie badań histopatologicznych oraz cytologicznych

Szanowni Państwo,

Zakład Patomorfologii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego zaprasza do współpracy podmioty lecznicze w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu oraz adresami e-mail:

tel. mob.: +48 606 385 306
tel.: (47) 710 40 24
patomorfologia@zozmswia.bialystok.pl
mlaskowska@zozmswia.bialystok.pl

Powrót na początek strony