Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zasady realizacji praktyk studenckich w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Aby odbyć praktyki studenckie w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie do Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego (Podanie o odbycie praktyk studenckich - załącznik nr 1).

Praktyki kierunku lekarskiego, dentystycznego, dietetyka, farmacja i inne:

Podanie powinno być zaopiniowane przez kierownika komórki, w której student ubiega się o praktyki.

Praktyki kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne:

Podanie powinno być zaopiniowane przez Naczelną Pielęgniarkę (pokój 11 w budynku administracji, wejście A, II piętro, telefon kontaktowy (47) 710 41 08).

 1. Skierowanie z uczelni na praktykę z uwzględnioną liczbą godzin do realizacji lub porozumienie podpisane przez osobę reprezentującą uczelnię.
 2. Program praktyk.
 3. Ubezpieczenie OC i NNW obejmujących zdarzenia związane z programem praktyki, ważne na czas odbywania praktyk w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego -kopia.
 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania studiów – kopia.
 5. Jeśli praktyka odbywana jest bez porozumienia z uczelnią - dowód wniesienia opłaty za praktykę:

-Opłata wynosi 8,61 zł brutto (7,00 zł netto) za 1 dzień praktyk (dzień praktyk jest liczony jako 6 godz. w dni robocze);

-Opłatę należy uiścić na konto: 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 (tytułem opłaty: opłata dodatkowa za środki do dezynfekcji z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy komórki organizacyjnej, w której będą odbywane praktyki).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szpitala w budynku administracji, wejście A, II piętro, telefon kontaktowy (47) 710 41 00.

Student może rozpocząć realizację praktyk jeżeli:

 • Otrzymał zgodę Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego na realizację praktyk.
 • Posiada wymagany fartuch i obuwie.
 • Posiada identyfikator.
 • Podpisał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z odbywaną praktyką studencką (uzupełniane w pierwszym dniu praktyk).
 • Ukończył kurs BHP w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego (uzupełniane w pierwszym dniu praktyk).

Załączniki:

 1. Podanie o odbycie praktyk studenckich (plik do pobrania).

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony