Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Komisja Lekarska - Zakład Emerytalno Rentowy MSWIA

Komisja Lekarska - Zakład Emerytalno Rentowy MSWIA

telefon: (47) 710 40 50
Lokalizacja:
-1 piętro – wejście budynek A

 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) – instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne: służb mundurowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy służby więziennej, służby granicznej i innych, uregulowane ustawą z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723).


Centrala ZER MSWiA znajduje się przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie.

Powrót na początek strony