Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Dział Obsługi Pacjenta


Podstawowa Opieka Zdrowotna
telefon: (47) 710 40 03
Lokalizacja:
Parter – wejście budynek A

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
telefon: (47) 710 40 01; (47) 710 40 02
email: rejestracja@zozmswia.bialystok.pl
Lokalizacja:
Parter – wejście budynek A

Zapisy do lekarzy specjalistów:
Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się do Działu Obsługi Pacjenta, natomiast na kolejną wizytę zapisywany
jest w gabinecie.

Podczas pierwszej wizyty w Dziale Obsługi Pacjenta dokonywana jest weryfikacja tożsamości Pacjenta za pomocą dowodu osobistego, paszportu lub aplikacji mObywatel.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni
są o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu odwołania wizyty.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:
    • ginekologa i położnika,
    • onkologa,
    • psychiatry,
    • wenerologa,
    • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
    • inwalidzi wojenni,
    • osoby represjonowane,
    • kombatanci,
    • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
    • chorzy na gruźlicę,
    • zakażeni wirusem HIV,
    • w zakresie badań dawców narządów,
    • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
    • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Powrót na początek strony