Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Dział Obsługi Pacjenta


Podstawowa Opieka Zdrowotna
telefon: (47) 710 40 03
Lokalizacja:
Parter – wejście budynek A

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
telefon: (47) 710 40 01; (47) 710 40 02
Lokalizacja:
Parter – wejście budynek A

Zapisy do lekarzy specjalistów:
Pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt telefoniczny w celu odwołania wizyty.

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się do Działu Obsługi Pacjenta, natomiast na kolejną wizytę zapisywany jest w gabinecie.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:
    • ginekologa i położnika,
    • onkologa,
    • psychiatry,
    • wenerologa,
    • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
    • inwalidzi wojenni,
    • osoby represjonowane,
    • kombatanci,
    • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
    • chorzy na gruźlicę,
    • zakażeni wirusem HIV,
    • w zakresie badań dawców narządów,
    • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
    • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Powrót na początek strony