Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

REGON 050637922
NIP 542-25-13-061

Nr księgi w RPWDL: 000000018644

KRS: 0000002250 (wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej)

Sekretariat:
Tel: (47) 710 41 00
fax: (47) 710 41 01
e-mail: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /MSWiABialystok/SkrytkaESP)

KIEROWNICTWO numer telefonu:
Dyrektor - Marek Stanisław Karp
(47) 710-41-00
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med Marek Stanisław Kiluk
(47) 710-41-00
Główna Księgowa: (47) 710-41-04
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego: (47) 710-41-27
Kierownik Działu Informatyki: (47) 710-41-34
Koordynator Przychodni: (47) 710-40-24
Kierownik Działu Kontraktowania, Statystyki i Rozliczeń z NFZ: (47) 710-41-14
Kierownik Działu Organizacyjnego i Kadr: (47) 710-41-13
Kierownik Działu Zamówień Publicznych: (47) 710-41-09
Naczelna Pielęgniarka: (47) 710-41-08
ADMINISTRACJA
Sekretariat: (47) 710-41-00
Dietetyk: (47) 710-41-24
Inspektor BHP: (47) 710-41-20
Inspektor ds. Obronnych: (47) 710-41-25
Inspektor Ochrony Danych: (47) 710-41-11
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta: (47) 710-41-11
Kasa: (47) 710-41-07
Magazyn: (47) 710-41-33
Radca Prawny: (47) 710-41-12
Audytor Wewnętrzny (47) 710-41-12
Specjalista ds. Inwestycji: (47) 710-41-26
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych: (47) 710-41-06
(47) 710-41-10

 

 

 

ODDZIAŁY
Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Pokój Lekarzy: (47) 710-42-08
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-10
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-09
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Pokój lekarzy: (47) 710-42-22
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-24
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-23
Oddział Geriatrii i Chorób Wewnętrznych
Pokój lekarzy: (47) 710-42-43
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-40
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-41
Gabinet Lekarza Kierującego: (47) 710-42-42
Lekarz Dyżurujący: (47) 710-42-44
Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej
Pokój lekarzy: (47) 710-42-36
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-34
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-35
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu
Pokój lekarzy: (47) 710-42-39
Punkt Pielęgniarski/Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-38
Dział Intensywnej Terapii
Pokój lekarzy: (47) 710-42-52
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-56
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-54
Dział Anestezjologii
Pokój lekarzy anestezjolodzy: (47) 710-42-45
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-46
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-40-53
Blok Operacyjny
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-49
Sekretariat Bloku Operacyjnego: (47) 710-40-66
Oddział Urologii
Pokój lekarzy: (47) 710-42-28
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-30
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-29
Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną
Dział Obsługi Pacjenta: (47) 710-40-33
Gabinet Psychologa: (47) 710-40-35
Kierownik: (47) 710-40-34
Dział Sterylizacji (47) 710-40-49
Izba Przyjęć
Dział Obsługi Pacjenta: (47) 710-42-00
Dział Obsługi Pacjenta: (47) 710-42-01
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-02
DIAGNOSTYKA
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik: (47) 710-40-37

Dział Obsługi Pacjenta:

(47) 710-40-38
Opisownia RTG (47) 710-40-70
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik: (47) 710-40-44
Laboratorium/Biochemia: (47) 710-40-45
Punkt przyjęć materiału i wydawania wyniku: (47) 710-40-47
Pracownia Patomorfologii (47) 710-40-48
Pracownia Endoskopii:
Dział Obsługi Pacjenta: (47) 710-42-25
(47) 710-42-26
PORADNIE
Dział Obsługi Pacjenta:

(47) 710-40-01
(47) 710-40-02

+48 530-010-717

Dział Obsługi Pacjenta Lekarzy Rodzinnych (POZ)

(47) 710-40-03

+48 530-431-627

ZAKŁAD REHABLILITACJI
Dział Obsługi Pacjenta: (47) 710-40-40
Kierownik: (47) 710-40-69
KOMISJA LEKARSKA - ZAKŁAD EMERYTALNO RENTOWY (47) 710-40-50
APTEKA SZPITALNA
Kierownik: (47) 710-41-36
Referenci: (47) 710-41-37

 

 

 

Powrót na początek strony