Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tym Działy: Intensywnej Terapii, Anestezjologii

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. W. Charytoniuk -specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej.

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

dr n. med. O. Karoza - specjalista anestezjologii i intensywnej,
dr n. med. A. Siemieniako - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
dr n. med. E. Komorowska-Wojtunik - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. J. Charytoniuk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. W. Naliwajko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. E. Birycka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. M. Drągowska- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
lek. O. Dowlaszewicz,
lek. R. Rauba,
lek. M. Knapp,
lek. P. Kulikowska-Wasiluk,
lek. A. Dąbrowska,
lek. A. Chilkiewicz.

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Działu Intensywnej Terapii: mgr A. Bączek

Pielęgniarka Oddziałowa Działu Anestezjologii: mgr K. Maliszewska

Kontakt:
Dział Intensywnej Terapii:
Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-52,
Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-55, (47) 710-42-56

Dział Anestezjologii:
Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-45,
Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-46.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się kompleksowym leczeniem chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, u których występują znaczne zaburzenia czynności układu oddechowego, krążenia i procesów metabolicznych. Pacjenci są monitorowani oraz wspomagani przez najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Większość pacjentów przywożona jest na ostry dyżur reanimacyjny, głównie po nagłych zatrzymaniach krążenia serca, ale leczeni są także pacjenci:

- po udarach mózgu,
- po wypadkach komunikacyjnych,
- po próbach samobójczych,
- z ostrym zapaleniem trzustki,
- z zapaleniem mózgu. 

Powrót na początek strony