Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Izba Przyjęć

Personel:

Lekarz kierujący Izbą Przyjęć: specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chorób wewnętrznych – lek. I. E. Nowacka

Lekarze:

dr n. med. M. Kazberuk - specjalista chorób wewnętrznych,

lek. M. Kałużyńska - specjalista medycyny rodzinnej,

lek. I. Nowacka - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej, 

lek. G. Kunowski - specjalista ortopedii i traumatologii,

oraz lekarze dyżurujący z oddziałów szpitalnych.

Pielęgniarka oddziałowa: specjalista pielęgniarstwa ratunkowego – mgr M. Szczepura,

a w przypadku jej nieobecności specjalista pielęgniarstwa ratunkowego – G. Czajkowska.

Kontakt:  

Telefon (koordynator) - 47 710 42 04

Telefon (pielęgniarka oddziałowa) - 47 710 42 02

Telefon (rejestracja Izby Przyjęć) - 47 710 42 00 lub 47 710 42 01.

Izba Przyjęć jest usytuowana w bloku C szpitala (wjazd od ul. Fabrycznej).

Izba Przyjęć przyjmuje chorych zgłaszających się ze skierowaniem lub bez w przypadku nagłego zachorowania, prowadzi wstępną dokumentację leczniczą i kwalifikuje pacjentów na oddziały szpitalne oraz zapewnia choremu opiekę w czasie przejścia lub przejazdu do odpowiedniego oddziału lub zakładu leczniczego.

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do szpitala:

Przyjęcie planowe:

  • skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską,
  • dowód osobisty (nr PESEL),
  • dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu,
  •  informacja o przyjmowanych lekach.

Przyjęcie nagłe:

W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
  • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy przedstawić: jeśli pacjent przebywa w szpitalu dłużej niż 30 dni – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

Szpital posiada magazyn ubrań oraz depozyt rzeczy wartościowych.

 

Więcej informacji: Pacjent

Powrót na początek strony