Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Personel oddziału:

Kierownik Oddziału: lek. M. Grabala -  specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

dr n. med. A. Dmitruk – specjalista chirurgii onkologicznej
dr n. med. M. Kiluk - specjalista chirurgii onkologicznej,
lek. G. Hubar - specjalista chirurgii ogólnej,
lek. F. Kamiński - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
lek. M. Ołdytowski - specjalista chirurgii ogólnej,
lek. A. Sankiewicz - specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej,
lek. K. Wiśniewski - specjalista chirurgii ogólnej,
lek. J. Suszczyńska - specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej.

Lekarze ginekolodzy pracujący w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Ginekologicznej:

dr n. med. M. Chomański – specjalista położnictwa i ginekologii,
dr n. med. B. Dziatkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii,
dr n. med. K. Jaworowski - specjalista położnictwa i ginekologii.

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr I. Kopańska

Kontakt:

  • Telefon (lekarze - chirurgia ogólna): (47) 710-42-36,
  • Telefon (lekarze - chirurgia onkologiczna): (47) 710-42-37,
  • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-34,
  • Telefon (sekretariat/pielęgniarka oddziałowa): (47) 710-42-35.

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Poradni Specjalistycznej.

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej dysponuje obecnie 22 łóżkami. Dzięki pełnoprofilowemu charakterowi szpitala w oparciu o posiadane oddziały i specjalistyczne poradnie mamy codzienny dostęp do konsultacji interdyscyplinarnych: internistycznych, geriatrycznych (jako jedyni w województwie podlaskim), kardiologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, ginekologicznych, ortopedycznych, urologicznych, anestezjologicznych, otolaryngologicznych, okulistycznych oraz wielu innych.

Bogate zaplecza diagnostyczne to m.in. pracownie RTG, tomografii komputerowej, ultrasonogragfii, mammografii, rezonansu magnetycznego. Zakład diagnostyki laboratoryjnej zapewnia pełen zakres badań laboratoryjnych. Pracownia patomorfologii pozwala chirurgom na śródoperacyjne badanie histopatologiczne co umożliwia precyzyjne rozpoznanie choroby nowotworowej często jeszcze w trakcie zabiegu operacyjnego. To ma ogromne znaczenie dla pacjenta, bo dzięki temu unika on często potrzeby wykonania kolejnej operacji, a to przekłada się na szybszy powrót do zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów leczonych onkologicznie dostępne są nowoczesne 2 i 3-osobowe sale z łazienkami oraz odbiornikami telewizyjnymi.

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej oraz w chirurgii onkologicznej.

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej wykonywanych jest rocznie kilkaset zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii onkologicznej, ogólnej i ginekologii.

Wszystkie zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej wykonywane są po dokładnej diagnostyce wstępnej i ustaleniu odpowiedniej ścieżki leczenia ze specjalistami z zakresu chemioterapii i radioterapii.

W leczeniu stosujemy techniki zabiegowe tradycyjne i małoinwazyjne (laparoskopia, endoskopia). Nowoczesny sprzęt, m.in. nóż harmoniczny, bipolarny system do zamykania naczyń, laparoskop, rektoskop operacyjny, nóż ultradźwiękowy, bimer argonowy pozwala na wykonywania złożonych procedur operacyjnych z niewielką traumatyzaja tkanek. Co ma zasadniczy wpływ na skrócenie czasu leczenia i szybszy powrót do zdrowia.

Wykonywane operacje z zakresu chirurgii onkologicznej:

- mastektomie i leczenie oszczędzające raka piersi,
- usuwanie podejrzanych zmian ogniskowych piersi po oznaczeniu radioznacznikiem (ROLL),
- radykalne leczenie nowotworów skóry,
- radykalne leczenie czerniaków skóry z wycięciem węzła wartowniczego lub limfadenektomią,
- częściowe i całkowite usunięcie żołądka z powodu nowotworu,
- radykalne leczenie nowotworów jelita grubego i odbytnicy (wykonujemy resekcje prawej i lewej części okrężnicy, poprzecznicy, a także resekcje esicy i resekcje odbytnicy),
- radykalne leczenie nowotworów jelita cienkiego,
- operacje paliatywne w chorobach nowotworowych,
- operacje nowotworów innych narządów: tarczycy, przytarczyc, śledziony, nadnerczy oraz innych narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej,
- porty do chemioterapii (wszczepianie i usuwanie),

Wykonywane operacje z zakresu chirurgii ogólnej:

- usunięcie tarczycy – całkowite lub częściowe wycięcie gruczołu z asekuracją neuromonitoringu,
- operacje żołądka - leczenie powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
- operacyjne leczenie niedrożności przewodu pokarmowego,
- operacje jelita cienkiego i grubego,
- operacje pęcherzyka żółciowego, wątroby,
- operacje przepuklin pachwinowych z użyciem siatek,
- operacje przepuklin brzusznych z użyciem siatek,
- usunięcie wyrostka robaczkowego,
- usunięcie śledzony,
- operacje proktologiczne: żylaki odbytu, wycięcie szczeliny odbytu, miejscowe wycięcia guzów odbytu i odbytnicy,
- operacje żylaków kończyn dolnych,
- wycięcie zmian skóry i tkanek miękkich.

W oddziale wykonywane są operacje z zakresu ginekologii, uroginekologii i ginekologii onkologicznej.

Zapewniamy opiekę pooperacyjną, w tym badania kontrolne, w naszych poradniach specjalistycznych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii ogólnej i ginekologii.

Powrót na początek strony