Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Personel oddziału:

p.o. Lekarza kierującego Oddziałem: lek. A. Uszkiewicz – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,

Lekarze pracujący w Oddziale m.in.:

dr n. med. D. Groth - specjalista chirurgii plastycznej
lek. P. Kuczewski – specjalista chirurgii onkologicznej,specjalista chirurgii ogólnej,
lek. F. Kamiński - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
lek. M. Ćwiklińska-Dworakowska – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
lek. K. Kaliszewicz-Janiuk – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
lek. Ł. Gabiec - specjalista chirurgii ogólnej.

Lekarze ginekolodzy pracujący w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Ginekologicznej:

dr n. med. M. Chomański – specjalista położnictwa i ginekologii,
dr n. med. B. Dziatkiewicz - specjalista położnictwa i ginekologii,
dr n. med. K. Jaworowski - specjalista położnictwa i ginekologii.

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego I. Kopańska

Sekretarka Oddziału:  mgr I. Krasowska

Koordynator DILO:  mgr D. Bagińska

Kontakt telefoniczny:

 • Telefon (Pokój Lekarzy): (47) 710-42-36, (47) 710-42-37
 • Telefon (Dyżurka Pielęgniarek): (47) 710-42-34,
 • Telefon (Sekretariat): (47) 710-42-35,
 • Telefon Koordynator DILO: (47) 710-41-14

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych:

Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Poradni Specjalistycznej (chirurgicznej lub chirurgii onkologicznej) lub bezpośrednio w czasie hospitalizacji w Oddziale.

Informacja ogólna dotycząca odbioru wyniku histopatologicznego pobranych w trakcie hospitalizacji w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej:

Wyniki badań histopatologicznych wydawane są w Sekretariacie Oddziału w dniach powszednich w godzinach od 8:00 do 13:00 - odbiór osobisty lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny po około 3-6 tygodniach od momentu zabiegu operacyjnego odnośnie dostępności wyniku badania. UWAGA! Telefonicznie nie udziela się informacji odnośnie treści wyniku badania!

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ:

Chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych: 

 • laparoskopowa i klasyczna chirurgia nowotworów żołądka (resekcja całkowita i częściowa, zespolenia omijające),
 • laparoskopowa i klasyczna chirurgia guzów nowotworów wątroby (metastezektomia, segmentektomia, hemihepatektomia), dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,
 •  termoablacja guzów wątroby,
 • laparoskopowa i klasyczna chirurgia nowotworów trzustki (pankreatoduodenektomia, resekcja obwodowa),
 • laparoskopowa i klasyczna chirurgia nowotworów jelita grubego i odbytnicy (hemikolektomia prawo- i lewostronna, sigmoidektomia, przednia resekcja odbytnicy, brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy, miejscowe wycięcia guzów odbytnicy-TEM),
 • chirurgia nowotworów tarczycy i przytarczyc (śródoperacyjny neuromonitoring nerwów krtaniowych wstecznych i nerwów błędnych),
 • laparoskopowe resekcje guzów nadnerczy.

Chirurgia nowotworów piersi:

 • operacje oszczędzające i mastektomie,
 • usuwanie podejrzanych zmian ogniskowych po oznaczeniu radioznacznikiem.

Chirurgia nowotworów skóry i tkanek miękkich:

 • radykalne leczenie czerniaków skóry z wycięciem węzła wartowniczego i limfadenektomią,
 • radykalne leczenie nowotworów skóry i tkanek miękkich.

Porty naczyniowe:

 • Wszczepianie i usuwanie portów do chemioterapii

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ:

 • wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia) - laparoskopowo i klasycznie,
 • operacje zmian żołądka (resekcje częściowe i całkowite, gastrostomia, PEG) - laparoskopowo i klasycznie,
 • laparoskopowe operacje przepuklin rozworu przełykowego przepony – fundoplikacja sposobem Nissena,
 • wycięcie śledziony (splenektomia) - laparoskopowo i klasycznie,
 • wycięcie wyrostka robaczkowego (appendektomia) - laparoskopowo i klasycznie,
 • chirurgia wątroby i trzustki - laparoskopowo i klasycznie,
 • chirurgia jelita cienkiego i grubego - laparoskopowo i klasycznie,
 • chirurgiczne leczenie przepuklin brzusznych,pachwinowych,udowych – laparoskopowo (TEP, TAPP, IPOM i klasyczne),
 • chirurgia guzów tkanek miękkich - wycięcie i plastyka,
 • chirurgia proktologiczna:
   - wycięcie hemoroidów,
   - operacje przetok okołoodbytowych i szczelin odbytu,
   - wycięcie guzów i polipów odbytu;
 • chirurgia torbieli włosowej - wycięcie i plastyka,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • chirurgia endokrynologiczna:
  - Usunięcia całkowite i częściowe tarczycy (neurominitoring nerwów krtaniowych wstecznych i nerwów błędnych);
 • chirurgia guzów przytarczyc,
 • laparoskopowa chirurgia guzów nadnerczy,
 • chirurgiczne leczenie ran oparzeniowych,odleżyn, ran trudnogojących się – przeszczepy skórne, miejscowa plastyka, terapia VAC (podciśnieniowa),
 • chirurgiczna operacyjna redukcja piersi.

 

Powrót na początek strony