Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. I. Mikołajczyk - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog.

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

dr n. med. A. Zalewska-Wińska - specjalista reumatologii, diabetologii, chorób wewnętrznych,
dr n. med. Beata Kuklińska - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych,
lek. P. Rokicki - specjalista chorób wewnętrznych,
lek. M. Pachwicewicz - Żmuda - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii,
lek. A. Januszkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, 
lek. S. Sosnowski - specjalista chorób wewnętrznych,
lek. A. Jastrzębska,
lek. J. Sitkiewicz,
lek. K. Pierczyńska,
lek. R. Skręta,
lek. K. Gołaszewska,
lek. O. Dowlaszewicz,
lek. W. Pieklarz.


p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr B. Danilczuk-Pogorzelska

Kontakt:

Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-22
Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-24

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii hospitalizuje pacjentów głównie z dolegliwościami ze strony:

- przewodu pokarmowego,
- układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze),
- chorób przemiany materii (cukrzyca),
- chorób układu oddechowego,
- chorób endokrynologicznych.

Pacjenci mogą również korzystać ze specjalistycznych usług Pracowni Endoskopowej, w której wykonuje się badania diagnostyczne oraz zabiegowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a w szczególności kolonoskopię, gastroskopię, polipektomia.

Wysokiej klasy specjaliści wykonujący badania w tej Pracowni, to:
- dr n. med. A. Czajkowski - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog,
- dr n. med. A. Jackowska - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog.

Powrót na początek strony