Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel - specjalista geriatrii, diabetologii, chorób wewnętrznych.

Lekarze pracujący w oddziale:

1) dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz - specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
2) dr n. med. Marta Świętek - specjalista chorób wewnętrznych ( w trakcie specjalizacji z geriatrii)

lekarze rezydenci:
lel. Justyna Rentflejsz
lek. Magdalena Grabarczyk
lek. Agnieszka Sulik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Najda


Kontakt:

Telefon sekretariatu kliniki UMB: (47) 710-42-42

Telefon sekretariatu oddziału: (47) 710-42-43

Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-40-71

Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-40

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale.


Oddział Geriatrii i Chorób Wewnętrznych sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 60 roku życia z wielonarządowymi chorobami wieku podeszłego, a interdyscyplinarny zespół przeprowadza całościową ocenę geriatryczną. Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod auspicjami CMKP.


Fizjoterapeuci:
mgr Bartłomiej Kuprjanowicz
mgr Łukasz Magnuszewski (wolontariusz, doktorant Kliniki Geriatrii UMB)


Psycholog Kliniczny:
mgr Agnieszka Puchacz-Dobrogowska
mgr Jolanta Badałow

Sekretarka medyczna:
mgr Ewa Obniska

 

Powrót na początek strony