Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Geriatrii

Personel oddziału:

p.o. Kierownika Oddziału: prof. dr hab. Z. B. Wojszel - specjalista geriatrii, diabetologii, chorób wewnętrznych.

Lekarze pracujący w oddziale:

1) dr n.med. A. Kasiukiewicz - specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
2) lek. M. Świętek - specjalista chorób wewnętrznych ( w trakcie specjalizacji z geriatrii)
3) dr n. med. Justyna Kuźmiuk - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii

lekarze rezydenci:
dr n. med. Natalia Sołowianowicz
lel. J. Golonko
lek. M. Grabarczyk
lek. A. Sulik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr G. Najda


Kontakt:

Telefon sekretariatu oddziału: (47) 710-42-43
Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-43
Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-40

Sekretariat Kliniki Geriatrii: (47) 710-42-42
Gabinet Kierownika Oddziału: (47) 710-42-42

 

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Oddziale.


Oddział Geriatryczny sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 60 roku życia z wielonarządowymi chorobami wieku podeszłego, a interdyscyplinarny zespół przeprowadza całościową ocenę geriatryczną. Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod auspicjami CMKP.


Fizjoterapeuci:
mgr B. Kuprjanowicz
mgr Ł. Magnuszewski (wolontariusz, doktorant Kliniki Geriatrii UMB)


Psycholog Kliniczny:
mgr A. Puchacz-Dobrogowska

Powrót na początek strony