Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. B. Galar specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Z-ca Kierownika Oddziału: dr n. med. M. Charkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

  1. dr n. med. A. Bossowska
  2. dr n. med. M.Gułaj
  3. dr n. med. W. Kazberuk
  4. dr n. med. B. Małkowska 
  5. dr n. med. R. Kuteszko
  6. lek. P. Soroko

Lekarze rezydenci:

1. lek. B. Bulwin
2. lek. A. Dzik-Sawczuk
4. lek. T. Lewczuk
6. lek. M. Romanowski
8. lek. R. Skręta
9. lek. M. Strenchak

p.o. Pielęgniarza Oddziałowego: mgr M. Polecki


Kontakt:

Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-08

Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-10

Telefon zawałowy dla lekarzy i ZRM: 570-381-363

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Poradni.

Ośrodek Kardiologiczny Naszego Szpitala to:

- Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),
- Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Interwencyjnej,
- Pracownia Elektrofizjologii i Echokardiografii,
- Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca,
- Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów.

W Ośrodku Kardiologicznym (Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) leczone są osoby z zaburzeniami układu krążenia. Na oddziale wszczepia się urządzenia stymulujące serce. Dalszą opiekę nad tymi pacjentami sprawuje Poradnia Kontroli Stymulatorów Serca.

W ramach Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych funkcjonuje Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, na którym leczone są ostre stany zagrożenia życia jak zawały serca, zaburzenia rytmu serca, ostra niewydolności serca, zatory płucne.

W Pracowni Hemodynamicznej i Kardiologii Interwencyjnej leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca w tym z zawałem serca. Na bazie Pracowni wykonywane są zabiegi elektrofizjologiczne tzw. ablacje zaburzeń rytmu serca.

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych posiada nowocześnie wyposażoną Pracownię Elektrofizjologii i Echokardiografii, w której znajduje się m.in.: reokardiograf impedancyjny, aparaty echokardiograficzne, zestaw do testów wysiłkowych EKG, rejestratory zdarzeń, Holtery ciśnieniowe i zaburzeń rytmu serca.

Powrót na początek strony