Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. B. Galar specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Z-ca Kierownika Oddziału: dr n. med. M. Charkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

  1. dr n. med. A. Bossowska
  2. dr n. med. M.Gułaj
  3. dr n. med. W. Kazberuk
  4. dr n. med. B. Małkowska 
  5. dr n. med. R. Kuteszko
  6. lek. A. Ponurkiewicz
  7. lek. P. Soroko
  8. lek. E. Anielska-Michalak 

Lekarze rezydenci:

1. lek. B. Bulwin
2. lek. A. Dzik-Sawczuk
3. lek. K. Gołaszewska
4. lek. T. Lewczuk
5. lek. D. Pura
6. lek. M. Romanowski
7. lek. C. Sasinowski
8. lek. R. Skręta
9. lek. M. Strenchak

p.o. Z-cy Pielęgniarki Oddziałowej: mgr B. Janicka


Kontakt:

Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-08

Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-10

Telefon zawałowy dla lekarzy i ZRM: 570-381-363

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Poradni.

Ośrodek Kardiologiczny Naszego Szpitala to:

- Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),
- Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Interwencyjnej,
- Pracownia Elektrofizjologii i Echokardiografii,
- Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca,
- Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów.

W Ośrodku Kardiologicznym (Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) leczone są osoby z zaburzeniami układu krążenia. Na oddziale wszczepia się urządzenia stymulujące serce. Dalszą opiekę nad tymi pacjentami sprawuje Poradnia Kontroli Stymulatorów Serca.

W ramach Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych funkcjonuje Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, na którym leczone są ostre stany zagrożenia życia jak zawały serca, zaburzenia rytmu serca, ostra niewydolności serca, zatory płucne.

W Pracowni Hemodynamicznej i Kardiologii Interwencyjnej leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca w tym z zawałem serca. Na bazie Pracowni wykonywane są zabiegi elektrofizjologiczne tzw. ablacje zaburzeń rytmu serca.

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych posiada nowocześnie wyposażoną Pracownię Elektrofizjologii i Echokardiografii, w której znajduje się m.in.: reokardiograf impedancyjny, aparaty echokardiograficzne, zestaw do testów wysiłkowych EKG, rejestratory zdarzeń, Holtery ciśnieniowe i zaburzeń rytmu serca.

Powrót na początek strony