Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Oddział Kardiologii

Personel oddziału:

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. B. Galar specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Z-ca Kierownika Oddziału: lek. M. Charkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii.

Lekarze pracujący w oddziale m.in.:

  1. dr n. med. A. Bossowska
  2. dr n. med. M.Gułaj
  3. dr n. med. W. Kazberuk
  4. dr n. med. B. Małkowska 
  5. dr n. med. R. Kuteszko
  6. lek. A. Ponurkiewicz
  7. lek. P. Soroko
  8. lek. E. Anielska-Michalak 

Lekarze rezydenci:

1. lek. B. Bulwin
2. lek. A. Dzik-Sawczuk
3. lek. K. Gołaszewska
4. lek. T. Lewczuk
5. lek. D. Pura
6. lek. M. Romanowski
7. lek. C. Sasinowski
8. lek. R. Skręta
9. lek. M. Strenchak

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr R. Zajkowska


Kontakt:

Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-08

Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-10

Telefon zawałowy dla lekarzy i ZRM: 570-381-363

Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych: Kwalifikacje oraz wyznaczenie terminu przyjęcia i / lub wpisanie do kolejki oczekujących, na podstawie aktualnego skierowania, odbywa się w Poradni.

Ośrodek Kardiologiczny Naszego Szpitala to:

- Oddział Kardiologii,
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),
- Pracownia Hemodynamiki,
- Pracownia Elektrofizjologii,
- Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca,
- Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów.

W Ośrodku Kardiologicznym (Oddział Kardiologii + Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) leczone są osoby z zaburzeniami układu krążenia. Na oddziale wszczepia się urządzenia stymulujące serce. Dalszą opiekę nad tymi pacjentami sprawuje Poradnia Kontroli Stymulatorów Serca.

W ramach Oddziału Kardiologii funkcjonuje Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, na którym leczone są ostre stany zagrożenia życia jak zawały serca, zaburzenia rytmu serca, ostra niewydolności serca, zatory płucne.

W Pracowni Hemodynamicznej leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca w tym z zawałem serca. Na bazie Pracowni wykonywane są zabiegi elektrofizjologiczne tzw. ablacje zaburzeń rytmu serca.

Oddział Kardiologii posiada nowocześnie wyposażoną Pracownię Polikardiografii, w której znajduje się m.in.: reokardiograf impedancyjny, aparaty echokardiograficzne, zestaw do testów wysiłkowych EKG, rejestratory zdarzeń, Holtery ciśnieniowe i zaburzeń rytmu serca.

Powrót na początek strony